Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EXODUS 2

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  2:1 Neki ovjek od Levijeva koljena ode i oeni se djevojkom Levijkom.

  2:2 ena zae i rodi sina. Vidjevi kako je krasan, krila ga je tri mjeseca.

  2:3 Kad ga nije mogla vie sakrivati, nabavi koaricu od papirusove trstike, oblijepi je smolom i paklinom, u nju stavi dijete i poloi ga u trstiku na obali Rijeke.

  2:4 Njegova sestra stane podalje da vidi to e s njime biti.

  2:5 Faraonova ki sie k Rijeci da se kupa, dok su njezine slukinje etale uz obalu Rijeke. Opazi ona koaricu u trstici, pa poalje slukinju da je donese.

  2:6 Otvori je i pogleda, a to u njoj dijete! Muko edo. Plakalo je. Njoj se saali na nj. "Bit e to hebrejsko dijete", ree.

  2:7 Onda njegova sestra rekne faraonovoj keri: "Hoe li da ti potraim dojilju meu Hebrejkama da ti dijete doji?"

  2:8 "Idi!" - odgovori joj faraonova ki. Tako djevojka ode i pozove djetetovu majku.

  2:9 "Uzmi ovo dijete", rekne joj faraonova ki, "i odgoji mi ga, a ja u te plaati." Tako ena uzme dijete i othrani ga.

  2:10 Kad je dijete odraslo, ona ga odvede faraonovoj keri, koja ga posini. Nadjene mu ime Mojsije, "jer sam ga", ree, "iz vode izvadila".

  2:11 Jednog dana, kad je Mojsije ve odrastao, doe meu svoj narod i vidje njegove muke. Spazi tada kako neki Egipanin tue jednoga Hebrejca - brata njegova.

  2:12 Okrene se tamo-amo i, vidjevi da nikoga nema, ubije Egipanina i zatrpa ga u pijesak.

  2:13 Izae on i sutradan te zatee dva Hebrejca kako se tuku. "Zato tue svoga druga?" - rekne napadau.

  2:14 Ovaj odvrati: "Tko te postavi za starjeinu i suca naega? Kani li ubiti i mene kako si ubio onog Egipanina?" Mojsije se uplai pa e u sebi: "Tako! Ipak se saznalo."

  2:15 Kad je faraon to douo, htjede Mojsija pogubiti. Zato Mojsije pobjegne od faraona i skloni se u midjansku zemlju. Ondje sjedne kraj nekog studenca.

  2:16 Midjanski je sveenik imao sedam keri. Dou one da zahvate vode i naliju pojila, da napoje stado svoga oca.

  2:17 Ali dou i pastiri te ih potjeraju. Mojsije ustane, obrani ih i stado im napoji.

  2:18 Kad su se vratile svome ocu Reuelu, on ih zapita: "Kako ste se danas tako brzo vratile?"

  2:19 One odgovore: "Neki Egipanin obrani nas od pastira i jo nam zahvati vode i stado nam napoji."

  2:20 "Gdje je?" - zapita on svoje keri. "Zato ste ostavile toga ovjeka? Pozovite ga na objed."

  2:21 Mojsije pristane da ostane kod toga ovjeka. On oeni Mojsija svojom keri Siporom.

  2:22 A kad ona rodi sina, on mu nadjene ime Geron, "jer sam", ree, "stranac u tuoj zemlji".

  2:23 Poslije mnogo vremena umre egipatski kralj. Izraelci su jo stenjali u ropstvu. Vapili su, a njihov vapaj za pomo sred ropstva uzlazio je k Bogu.

  2:24 Bog je uo njihovo zapomaganje i sjetio se svoga Saveza s Abrahamom, Izakom i Jakovom.

  2:25 I pogleda Bog na Izraelce i zauze se za njih.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .