Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JEREMIAH 26

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  26:1 U poetku kraljevanja Jojakima, sina Joijina, kralja Judina, doe mi rije Jahvina.

  26:2 Ovako govori Jahve: "Stani u predvorju Doma Jahvina i svim gradovima judejskim koji dolaze da se poklone u Domu Jahvinu navijetaj sve rijei koje sam ti zapovjedio da im kae. I ne izostavi ni jedne jedine.

  26:3 Moda e posluati i vratiti se svaki sa zla puta svoga, pa u se pokajati za zlo koje naumih uiniti zbog zlodjela njihovih.

  26:4 Reci im: 'Ovako govori Jahve: Ako me ne posluate da hodite po Zakonu to ga stavih pred vas,

  26:5 sluajui rijei slugu mojih proroka koje vam neumorno aljem, premda ih do sada niste sluali,

  26:6 postupit u s ovim Domom kao sa ilom i uinit u da ovaj grad bude prokletstvo za sve narode na zemlji.'"

  26:7 I sveenici i proroci i sav narod sluahu Jeremiju kako navijeta te rijei u Domu Jahvinu.

  26:8 A kad Jeremija izree sve ono to mu je Gospod zapovjedio da navijeta svemu narodu, zgrabie ga sveenici i proroci govorei: "Platit e glavom!

  26:9 Zato si u ime Jahvino prorokovao: 'Postupit u s ovim Domom kao sa ilom i ovaj e grad biti opustoen te nitko vie u njemu nee stanovati?'" I sav se narod skupi na Jeremiju u Domu Jahvinu.

  26:10 uvi to, starjeine judejske dooe iz kraljevskog dvora u Dom Jahvin i sjedoe pred Nova vrata Doma Jahvina.

  26:11 Tada sveenici i proroci rekoe starjeinama i svemu narodu: "Ovaj je ovjek zasluio smrt jer je prorokovao protiv ovoga grada, kao to ste uli na svoje ui."

  26:12 Tada Jeremija ree starjeinama i svemu narodu: "Jahve me posla da prorokujem protiv ovoga Doma i ovoga grada sve ono to ste uli.

  26:13 Popravite, dakle, putove svoje i djela svoja i sluajte glas Jahve, Boga svoga: i pokajat e se za zlo kojim vam se zaprijetio.

  26:14 Ja sam, evo, u vaim rukama. Uinite sa mnom to vam se ini dobro i pravo.

  26:15 Ali dobro znajte: ako me pogubite, krv nedunu navalit ete na sebe, na ovaj grad i na njegove stanovnike. Jer, zaista, Jahve me posla k vama da u vae ui govorim sve ove rijei."

  26:16 Tada rekoe starjeine i sav narod sveenicima i prorocima: "Ovaj ovjek nipoto ne zasluuje smrt, jer nam je govorio u ime Jahve, Boga naega."

  26:17 Nato ustadoe i neki od najuglednijih u zemlji te rekoe svemu mnotvu naroda to se ondje okupilo:

  26:18 "Mihej Moreeanin prorokovae u dane Ezekije, kralja judejskog, i govorae svemu narodu judejskom: 'Ovako govori Jahve nad Vojskama: Sion e biti polje preorano, Jeruzalem ruevina, a Goru Doma ovog uma e prekriti.'

  26:19 Je li ga zato pogubio Ezekija, kralj judejski, i sva Judeja? Nisu li se pobojali Jahve i nastojali da Jahvu umilostive, te se Jahve pokaja za zlo kojim im se bijae zaprijetio? A mi, zar da na due svoje navalimo tako velik zloin?"

  26:20 Bijae ondje jo neki koji prorokovae u ime Jahvino, Urija, sin emajin, rodom iz Kirjat Jearima. I on prorokovae protiv ovoga grada i zemlje ove kao i Jeremija.

  26:21 A kad je kralj Jojakim sa svim ratnicima i zapovjednicima uo te rijei, traio je da ga smakne. uvi to, Urija se prestrai i pobjee u Egipat.

  26:22 Ali kralj Jojakim posla u Egipat Elnatana, sina Akborova, s nekoliko ljudi;

  26:23 dovedoe oni Uriju iz Egipta i odvedoe ga kralju Jojakimu, koji ga maem pogubi, a truplo njegovo baci na groblje prostoga puka.

  26:24 Ali Ahikam, sin afanov, zatiti Jeremiju te ga ne predae u ruke narodu da ga pogube.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .