Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOHN 3

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  3:1 Bijae meu farizejima ovjek imenom Nikodem, ugledan idov.

  3:2 On doe Isusu obno i ree mu: "Rabbi, znamo da si od Boga doao kao uitelj jer nitko ne moe initi znamenja kakva ti ini ako Bog nije s njime."

  3:3 Odgovori mu Isus: "Zaista, zaista, kaem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne moe vidjeti kraljevstva Bojega!"

  3:4 Kae mu Nikodem: "Kako se ovjek moe roditi kad je star? Zar moe po drugi put ui u utrobu majke svoje i roditi se?"

  3:5 Odgovori Isus: "Zaista, zaista, kaem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne moe ui u kraljevstvo Boje.

  3:6 to je od tijela roeno, tijelo je; i to je od Duha roeno, duh je.

  3:7 Ne udi se to ti rekoh: 'Treba da se rodite nanovo, odozgor.'

  3:8 Vjetar pue gdje hoe; uje mu um, a ne zna odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je roen od Duha."

  3:9 Upita ga Nikodem: "Kako se to moe zbiti?"

  3:10 Odgovori mu Isus: "Ti si uitelj u Izraelu pa to da ne razumije?

  3:11 Zaista, zaista, kaem ti: govorimo to znamo, svjedoimo za ono to vidjesmo, ali svjedoanstva naega ne primate.

  3:12 Ako vam rekoh zemaljsko pa ne vjerujete, kako ete vjerovati kad vam budem govorio nebesko?

  3:13 Nitko nije uzaao na nebo doli onaj koji sie s neba, Sin ovjeji.

  3:14 I kao to je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin ovjeji

  3:15 da svaki koji vjeruje u njemu ima ivot vjeni.

  3:16 Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinoroenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima ivot vjeni.

  3:17 Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.

  3:18 Tko vjeruje u njega, ne osuuje se; a tko ne vjeruje, ve je osuen to nije vjerovao u ime jedinoroenoga Sina Bojega.

  3:19 A ovo je taj sud: Svjetlost je dola na svijet, ali ljudi su vie ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla.

  3:20 Uistinu, tko god ini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova;

  3:21 a tko ini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu uinjena."

  3:22 Poslije toga ode Isus sa svojim uenicima u Judejsku zemlju. Tu je boravio s njima i krstio.

  3:23 A krstio je i Ivan, u Enonu blizu Salima, jer ondje bijae mnogo vode. Ljudi su dolazili i krstili se.

  3:24 Jer Ivan jo nije bio baen u tamnicu.

  3:25 Izmeu Ivanovih uenika i nekog idova nastade tako prepirka o ienju.

  3:26 Dooe Ivanu i rekoe mu: "Uitelju, onaj koji s tobom bijae s onu stranu Jordana i za kojega si ti svjedoio - on eno krsti i svi hrle k njemu."

  3:27 Ivan odgovori: "Nitko ne moe sebi uzeti nita ako mu nije dano s neba.

  3:28 Vi ste mi sami svjedoci da sam rekao: 'Nisam ja Krist, nego poslan sam pred njim.'

  3:29 Tko ima zarunicu, zarunik je. A prijatelj zarunikov, koji stoji uza nj i slua ga, klike od radosti na glas zarunikov. Ta se moja radost upravo ispunila.

  3:30 On treba da raste, a ja da se umanjujem.

  3:31 Tko odozgor dolazi, on je iznad sviju; tko je sa zemlje, zemaljski je i zemaljski govori. Tko dolazi s neba, on je iznad sviju:

  3:32 to je vidio i uo - za to svjedoi, a svjedoanstva njegova nitko ne prima.

  3:33 Tko primi njegovo svjedoanstvo, potvruje da je Bog istinit.

  3:34 Uistinu, onaj koga Bog posla Boje rijei govori jer Bog Duha ne daje na mjeru.

  3:35 Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu.

  3:36 Tko vjeruje u Sina, ima vjeni ivot; a tko nee da vjeruje u Sina, nee vidjeti ivota; gnjev Boji ostaje na njemu."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .