Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOHN 4

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  4:1 Kad Gospodin dozna da su farizeji douli kako on, Isus, okuplja i krsti vie uenika nego Ivan -

  4:2 iako zapravo nije krstio sam Isus, nego njegovi uenici -

  4:3 ode iz Judeje i ponovno se vrati u Galileju.

  4:4 Morao je proi kroza Samariju.

  4:5 Doe dakle u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu imanja to ga Jakov dade svojemu sinu Josipu.

  4:6 Ondje bijae zdenac Jakovljev. Isus je umoran od puta sjedio na zdencu. Bila je otprilike esta ura.

  4:7 Doe neka ena Samarijanka zahvatiti vode. Kae joj Isus: "Daj mi piti!"

  4:8 Njegovi uenici bijahu otili u grad kupiti hrane.

  4:9 Kae mu na to Samarijanka: "Kako ti, idov, ite piti od mene, Samarijanke?" Jer idovi se ne drue sa Samarijancima.

  4:10 Isus joj odgovori: "Kad bi znala dar Boji i tko je onaj koji ti veli: 'Daj mi piti', ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode ive."

  4:11 Odvrati mu ena: "Gospodine, ta nema ni ime bi zahvatio, a zdenac je dubok. Otkuda ti dakle voda iva?

  4:12 Zar si ti moda vei od oca naeg Jakova koji nam dade ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i sinovi njegovi i stada njegova?"

  4:13 Odgovori joj Isus: "Tko god pije ove vode, opet e oednjeti.

  4:14 A tko bude pio vode koju u mu ja dati, ne, nee oednjeti nikada: voda koju u mu ja dati postat e u njemu izvorom vode koja struji u ivot vjeni."

  4:15 Kae mu ena: "Gospodine, daj mi te vode da ne eam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaati."

  4:16 Nato joj on ree: "Idi i zovi svoga mua pa se vrati ovamo."

  4:17 Odgovori mu ena: "Nemam mua." Kae joj Isus: "Dobro si rekla: 'Nemam mua!'

  4:18 Pet si doista mueva imala, a ni ovaj koga sada ima nije ti mu. To si po istini rekla."

  4:19 Kae mu ena: "Gospodine, vidim da si prorok.

  4:20 Nai su se oevi klanjali na ovome brdu, a vi kaete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati."

  4:21 A Isus joj ree: "Vjeruj mi, eno, dolazi as kad se neete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu.

  4:22 Vi se klanjate onome to ne poznate, a mi se klanjamo onome to poznamo jer spasenje dolazi od idova.

  4:23 Ali dolazi as - sada je! - kad e se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje trai Otac.

  4:24 Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju."

  4:25 Kae mu ena: "Znam da ima doi Mesija zvani Krist - Pomazanik. Kad on doe, objavit e nam sve."

  4:26 Kae joj Isus: "Ja sam, ja koji s tobom govorim!"

  4:27 Uto dou njegovi uenici pa se zaude to razgovara sa enom. Nitko ga ipak ne zapita: "to trai?" ili: "to razgovara s njom?"

  4:28 ena ostavi svoj krag pa ode u grad i ree ljudima:

  4:29 "Doite da vidite ovjeka koji mi je kazao sve to sam poinila. Da to nije Krist?"

  4:30 Oni iziu iz grada te se upute k njemu.

  4:31 Uenici ga dotle nudili: "Uitelju, jedi!"

  4:32 A on im ree: "Hraniti mi se valja jelom koje vi ne poznajete."

  4:33 Uenici se nato zapitkivahu: "Da mu nije tko donio jesti?"

  4:34 Kae im Isus: "Jelo je moje vriti volju onoga koji me posla i dovriti djelo njegovo.

  4:35 Ne govorite li vi: 'Jo etiri mjeseca i evo etve?' Gle, kaem vam, podignite oi svoje i pogledajte polja: ve se bjelasaju za etvu.

  4:36 etelac ve prima plau, sabire plod za vjeni ivot da se sija i etelac zajedno raduju.

  4:37 Tu se obistinjuje izreka: 'Jedan sije, drugi anje.'

  4:38 Ja vas poslah eti ono oko ega se niste trudili; drugi su se trudili, a vi ste uli u trud njihov."

  4:39 Mnogi Samarijanci iz onoga grada povjerovae u njega zbog rijei ene koja je svjedoila: "Kazao mi je sve to sam poinila."

  4:40 Kad su dakle Samarijanci doli k njemu, moljahu ga da ostane u njih. I ostade ondje dva dana.

  4:41 Tada ih je jo mnogo vie povjerovalo zbog njegove rijei

  4:42 pa govorahu eni: "Sada vie ne vjerujemo zbog tvoga kazivanja; ta sami smo uli i znamo: ovo je uistinu Spasitelj svijeta."

  4:43 Nakon dva dana ode odande u Galileju.

  4:44 Sam je Isus dodue izjavio da prorok nema asti u svom zaviaju.

  4:45 Kad je dakle stigao u Galileju, Galilejci ga lijepo primie jer bijahu vidjeli to je sve uinio u Jeruzalemu za blagdana. Jer su i oni bili uzili na blagdan.

  4:46 Doe dakle ponovno u Kanu Galilejsku, gdje bijae pretvorio vodu u vino. Ondje bijae neki kraljevski slubenik koji je imao bolesna sina u Kafarnaumu.

  4:47 Kad je uo da je Isus doao iz Judeje u Galileju, ode k njemu pa ga moljae da sie i ozdravi mu sina jer ve samo to nije umro.

  4:48 Nato mu Isus ree: "Ako ne vidite znamenja i udesa, ne vjerujete!"

  4:49 Kae mu kraljevski slubenik: "Gospodine, sii dok mi ne umre dijete."

  4:50 Kae mu Isus: "Idi, sin tvoj ivi!" Povjerova ovjek rijei koju mu ree Isus i ode.

  4:51 Dok je on jo silazio, pohite mu u susret sluge s vijeu da mu sin ivi.

  4:52 Upita ih dakle za uru kad mu je krenulo nabolje. Rekoe mu: "Juer oko sedme ure pustila ga ognjica."

  4:53 Tada razabra otac da je to bilo upravo onog asa kad mu Isus ree: "Sin tvoj ivi." I povjerova on i sav dom njegov.

  4:54 Bijae to drugo znamenje to ga uini Isus po povratku iz Judeje u Galileju.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .