Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOSHUA 22

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  22:1 Tada sazove Joua sinove Rubenove i Gadove i polovinu plemena Manaeova

  22:2 i ree im: "Izvrili ste sve to vam je Mojsije, sluga Jahvin, zapovjedio i posluali ste me u svemu to sam vam zapovjedio.

  22:3 Niste ostavili svoje brae unato dugom vojevanju do dananjega dana i vrili ste vjerno zapovijedi Jahve, Boga svojega.

  22:4 Sada je Jahve, Bog va, dao mir brai vaoj, kako im bijae obeao. Vratite se sada u svoje atore, u zemlju koju vam je dao Mojsije, sluga Jahvin, u batinu s onu stranu Jordana.

  22:5 Samo pazite da vrite zapovijedi i Zakon to vam ga dade Mojsije, sluga Jahvin: da ljubite Jahvu, Boga svojega, da uvijek idete putovima njegovim, da uvate zapovijedi njegove, da se drite uz njega i da mu sluite svim srcem i svom duom."

  22:6 I blagoslovi ih Joua i otpusti, a oni se zatim vrate u svoje atore.

  22:7 Mojsije bijae jednoj polovini plemena Manaeova dao batinu u Baanu; a drugoj polovini dade je Joua usred njihove brae zapadno od Jordana. Otputajui ih u njihove atore, Joua ih blagoslovi.

  22:8 I ree im: "Vratite se u svoje atore s velikim blagom i s mnogom stokom, sa srebrom, zlatom, tuem, eljezom i haljinama u izobilju i podijelite plijen od neprijatelja svojih s braom svojom."

  22:9 Vratie se sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manaeova; odoe od sinova Izraelovih iz ila u zemlji kanaanskoj da krenu u zemlju gileadsku, na svoju batinu koju su zaposjeli, kako im je zapovjedio Jahve preko Mojsija.

  22:10 Kad su stigli do jordanskog podruja u zemlji kanaanskoj, podigoe sinovi Rubenovi, sinovi Gadovi i polovina plemena Manaeova rtvenik na Jordanu, rtvenik velik, izdaleka se vidio.

  22:11 uli Izraelci gdje se govori: "Evo, sinovi Rubenovi, sinovi Gadovi i polovina plemena Manaeova podigoe rtvenik prema zemlji kanaanskoj, kod Jordana, na izraelskoj strani."

  22:12 Na to se skupi sva zajednica sinova Izraelovih u ilu da pou u boj na njih.

  22:13 Izraelci sinovima Rubenovim, sinovima Gadovim i polovini plemena Manaeova u gileadsku zemlju poslae Pinhasa, sina sveenika Eleazara,

  22:14 i s njime deset knezova, po jednoga rodovskog glavara od svakoga plemena Izraelova, a svaki je od njih bio glavar obitelji meu tisuama porodica Izraelovih.

  22:15 I kad oni dooe k sinovima Rubenovim, sinovima Gadovim i polovini plemena Manaeova u zemlju gileadsku, rekoe im:

  22:16 "Evo to veli sva zajednica Jahvina: 'to znai nevjera koju inite protiv Jahve, Boga Izraelova? Zato se odvrgoste danas od Jahve i, podigavi rtvenik, zato se bunite protiv Jahve?

  22:17 Zar vam nije dosta zloina iz Peora, od kojega se nismo oistili do dana dananjega i zbog kojega je doao pomor na zajednicu Jahvinu?

  22:18 Ako se danas odvraate od Jahve i bunite se danas protiv njega, nee li se sutra izliti njegov gnjev na svu zajednicu Izraelovu?

  22:19 Ili vam je moda zemlja vae batine neista? Onda prijeite u zemlju batine Jahvine, u kojoj je Jahvino Prebivalite, i prebivajte meu nama. Ali se ne bunite protiv Jahve i ne bunite se protiv nas diui sebi rtvenik mimo rtvenik Jahve, Boga naega.

  22:20 Nije li se Akan, Zerahov sin, sam ogrijeio o 'herem' te se oborila srdba na svu zajednicu Izraelovu? Zar nije umro zbog krivice svoje?'"

  22:21 Tada odgovorie sinovi Rubenovi, sinovi Gadovi i polovina plemena Manaeova govorei plemenskim glavarima Izraelovim:

  22:22 "Bog, Bog Jahve, Bog nad bogovima, Jahve zna i neka zna Izrael: ako je to bila pobuna ili nevjernost prema Jahvi, neka nam uskrati svoju pomo danas;

  22:23 ako smo podigli rtvenik da se odvrgnemo od Jahve i da prinosimo rtve paljenice, prinosnice i rtve priesnice, neka nam onda sudi Jahve!

  22:24 Uinismo to od brige i skrbi i rekosmo: 'Jednoga e dana sinovi vai rei naima: to vam je zajedniko s Jahvom, Bogom Izraelovim?

  22:25 Zar nije, sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi, postavio Jahve izmeu vas i nas meu nau - Jordan? Vi nemate dijela s Jahvom.' I tako bi sinovi vai mogli uiniti da se sinovi nai odvrate te ne tuju Jahvu.

  22:26 Zato smo rekli: 'Podignimo rtvenik, ali ne za rtve paljenice niti za klanice,

  22:27 nego da bude svjedoanstvo izmeu nas i vas, meu potomcima naim, da elimo sluiti Jahvi paljenicama, klanicama i priesnicama. Tako da ne mognu jednom vai sinovi rei naima: Nemate dijela s Jahvom.'

  22:28 Ako bi kada tako rekli nama i potomcima naim, mogli bismo odgovoriti: 'Pogledajte slog rtvenika Jahvina to su ga podigli oci nai ne za rtve paljenice ni klanice, nego za svjedoanstvo izmeu nas i vas.'

  22:29 Nije nam ni na kraj pameti pomisao da se bunimo protiv Jahve i da se odvraamo od njega diui rtvenik za rtve paljenice, prinosnice i klanice, mimo rtvenik Jahve, Boga naega, koji je pred njegovim Prebivalitem!"

  22:30 Kad sveenik Pinhas, knezovi zbora i glavari izraelskih plemena koji su bili s njim ue rijei koje im rekoe sinovi Gadovi, sinovi Rubenovi i sinovi Manaeovi, umirie se.

  22:31 Tada sveenik Pinhas, sin Eleazarov, odgovori sinovima Rubenovim, sinovima Gadovim i sinovima Manaeovim: "Spoznali smo sada da je Jahve meu nama, jer mu se niste iznevjerili: tako ste sauvali sinove Izraelove od kazne Jahvine."

  22:32 Sveenik Pinhas, sin Eleazarov, i knezovi odoe od sinova Rubenovih i sinova Gadovih i vratie se iz zemlje gileadske u kanaansku k sinovima Izraelovim i kazae im odgovor.

  22:33 Izraelovim sinovima bijae drag taj odgovor: hvalili su Boga i odustali su od nauma da udare na njih i da opustoe zemlju u kojoj su ivjeli sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi.

  22:34 Sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi nazvali su rtvenik "Ed" - "Svjedoanstvo", jer rekoe: "To je svjedoanstvo meu nama: Jahve je Bog."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .