Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - LEVITICUS 4

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  4:1 Jahve ree Mojsiju:

  4:2 "Ovako kai Izraelcima: 'Ako se tko nehotice ogrijei o bilo koju Jahvinu zapovijed te uini to je zabranjeno initi:

  4:3 Bude li to pomazanjem posveeni sveenik koji pogrijei i navue tako krivnju na narod, onda za grijeh koji uini neka prinese Jahvi jedno grlo krupne stoke, jednoga junca bez mane, kao rtvu okajnicu.

  4:4 Neka junca dovede pred Jahvu do ulaza u ator sastanka; neka juncu na glavu poloi svoju ruku i onda junca zakolje pred Jahvom.

  4:5 Zatim neka pomazanjem posveeni sveenik uzme krvi od junca i donese je u ator sastanka.

  4:6 Onda neka sveenik zamoi svoj prst u krv i tom krvlju neka sedam puta pokropi prednju stranu zavjese Svetita, pred Jahvom.

  4:7 Potom neka sveenik stavi te krvi na rogove rtvenika za miomirisni kad koji se dimi pred Jahvom u atoru sastanka. Svu ostalu krv od junca neka izlije podno rtvenika za rtve paljenice to se nalazi na ulazu u ator sastanka.

  4:8 Iz junca to ga prinosi kao rtvu okajnicu neka izvadi: loj to omotava drobinu, sav loj to je oko drobine;

  4:9 oba bubrega i loj to je na njima i na slabinama, privjesak s jetre; neka i njega izvadi s bubrezima;

  4:10 onako kako se uzima dio iz vola rtve priesnice. Neka ih zatim sveenik saee u kad na rtveniku za rtve paljenice.

  4:11 Kou od junca, sve meso od njega, njegovu glavu, njegove noge, drobinu i njegovu neist

  4:12 - svega junca - neka iznese na isto mjesto izvan tabora gdje se pepeo izasiplje i neka ga spali na vatri od drva; tu na pepelu neka se junac spali.'"

  4:13 "Ako sva izraelska zajednica nehotino pogrijei poinivi togod to je Jahve zabranio pa tako postanu krivi a ne budu svjesni krivnje,

  4:14 onda, kad se sazna za uinjeni prijestup, neka zajednica prinese jedno grlo krupne stoke - jednoga junca bez mane - kao rtvu okajnicu. Neka ga dovedu pred ator sastanka.

  4:15 Tu pred Jahvom neka starjeine zajednice poloe svoje ruke juncu na glavu. Neka se onda junac zakolje pred Jahvom.

  4:16 Neka zatim pomazanjem posveeni sveenik donese krvi od junca u ator sastanka;

  4:17 neka sveenik zamoi svoj prst u krv i sedam puta pokropi prednju stranu zavjese, pred Jahvom.

  4:18 Neka zatim stavi krvi na rogove rtvenika koji se nalazi pred Jahvom u atoru sastanka. Svu ostalu krv neka izlije podno rtvenika za rtve paljenice to se nalazi na ulazu u ator sastanka.

  4:19 S junca neka skine sav loj i saee ga u kad na rtveniku.

  4:20 I s juncem neka uradi kako je uradio s onim juncem rtve okajnice - tako neka uini i s tim. I poto sveenik nad lanovima zajednice izvri obred pomirenja, bit e im oproteno.

  4:21 Neka odnese junca izvan tabora i spali ga kako je spalio i prvoga junca. To je trva za prijestup zajednice."

  4:22 "Ako nehotino pogrijei glavar i uini togod to je Jahve, Bog njegov, zabranio i tako sagrijei,

  4:23 onda, kad ga obznane o prijestupu koji je poinio, neka kao svoj prinos donese muko jare bez mane.

  4:24 Poloivi svoju ruku jaretu na glavu, neka ga zakolje na mjestu gdje se kolju pred Jahvom rtve paljenice. To je rtva okajnica.

  4:25 Sveenik neka uzme na svome prstu krvi od rtve okajnice pa je stavi na rogove rtvenika za rtve paljenice. A svu ostalu krv neka izlije podno rtvenika za rtve paljenice.

  4:26 Sav loj neka saee u kad na rtveniku kao i loj sa rtve priesnice. Neka tako sveenik nad glavarom izvri obred pomirenja za njegov grijeh, pa e mu biti oproteno."

  4:27 "Ako tko od obinoga puka nehotino pogrijei uinivi togod to je Jahve zabranio i tako sagrijei,

  4:28 onda, kad ga obznane o prijestupu koji je poinio, neka kao svoj prinos za grijeh koji je poinio donese ensko jare bez mane.

  4:29 Neka stavi svoju ruku na glavu okajnice i zakolje rtvu okajnicu na mjestu za rtve paljenice.

  4:30 Neka sveenik uzme krvi na svome prstu pa je stavi na rogove rtvenika za rtve paljenice. A svu ostalu krv neka izlije podno rtvenika.

  4:31 Neka zatim izvadi sav njezin loj kao to se vadi loj iz rtve priesnice; neka ga onda sveenik saee u kad na rtveniku kao ugodan miris Jahvi. Kad sveenik izvri nad tim ovjekom obred pomirenja, bit e mu oproteno.

  4:32 Ako bi tko htio dovesti janje kao rtvu okajnicu, neka dovede ensko bez mane.

  4:33 Poloivi svoju ruku na glavu rtve okajnice, neka je zakolje kao rtvu okajnicu na mjestu gdje se kolju rtve paljenice.

  4:34 Neka onda sveenik uzme krvi od rtve okajnice na svome prstu pa je stavi na rogove rtvenika za rtve paljenice. A svu ostalu krv neka izlije podno rtvenika.

  4:35 Neka zatim izvadi sav njezin loj kao to se vadi loj iz rtve priesnice. Neka to sveenik saee u kad povrh rtava paljenih Jahvi u ast. Neka tako sveenik izvri nad tim ovjekom obred pomirenja za grijeh koji je poinio, pa e mu biti oproteno."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .