Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NUMBERS 9

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  9:1 Prvoga mjeseca druge godine nakon izlaska iz zemlje egipatske Jahve ree Mojsiju u Sinajskoj pustinji:

  9:2 "Neka Izraelci slave Pashu u njezino vrijeme.

  9:3 Slavite je u njezino vrijeme, u suton, etrnaestoga dana ovoga mjeseca; slavite je prema svim njezinim propisima i obiajima."

  9:4 Tako Mojsije ree Izraelcima da slave Pashu.

  9:5 I oni su je slavili u Sinajskoj pustinji, u suton, prvoga mjeseca, etrnaestoga dana u mjesecu. Kako je god Jahve Mojsiju naredio, tako su Izraelci i uinili.

  9:6 A bijae ljudi oneienih mrtvacem; ti nisu mogli slaviti Pashu onoga dana. Dou tako pred Mojsija i Arona istoga dana

  9:7 pa reknu: "Mrtvacem smo se oneistili; ipak, zato bi nam bilo uskraeno prinositi Jahvi rtvu u njezino vrijeme usred Izraelovih sinova?"

  9:8 Mojsije im ree: "Strpite se da ujem to e Jahve za vas odrediti."

  9:9 I Jahve ree Mojsiju:

  9:10 "Ovako kai Izraelcima: 'Kad se tko izmeu vas ili vaih potomaka oneisti mrtvacem ili je na daleku putu, neka ipak slavi Pashu Jahvi.

  9:11 Neka je slave u suton etrnaestog dana drugoga mjeseca. Neka je blaguju s neukvasanim kruhom i gorkim zeljem;

  9:12 neka nita od nje ne ostavljaju za ujutro; neka ni jedne kosti na njoj ne lome. Neka je slave prema propisima Pashe.

  9:13 Onaj koji je ist a ne bude na putovanju pa ipak propusti proslaviti Pashu, neka se iskorijeni iz svoga naroda. Budui da nije prinio Jahvi rtve u njezino vrijeme, takav neka snosi svoju krivnju.

  9:14 Ako s vama boravi stranac i Pashu prinosi Jahvi, neka je prinosi prema propisima i obiajima njezinim. Neka bude jedan zakon za vas, bio to stranac ili domorodac.'"

  9:15 Na dan kad je podignuto Prebivalite oblak prekri Prebivalite, ator svjedoanstva. Od veeri do jutra stajao je u obliku ognja nad Prebivalitem.

  9:16 Tako ga je oblak neprestano zaklanjao, a nou bijae poput ognja.

  9:17 Kad bi se god oblak digao sa atora, Izraelci bi poslije toga krenuli. A gdje bi oblak stao, tu bi se i Izraelci utaborili.

  9:18 Na zapovijed Jahvinu Izraelci su kretali na put i na Jahvinu se zapovijed utaborivali. Sve vrijeme to bi oblak stajao nad Prebivalitem oni su taborovali.

  9:19 Ako bi oblak dugo stajao nad Prebivalitem, Izraelci su sluali Jahvin nalog i ne bi polazili na put.

  9:20 Ali ako bi se dogodilo da oblak ostane nad Prebivalitem malo vremena, oni bi se na Jahvinu zapovijed utaborili i na Jahvinu zapovijed opet krenuli na put.

  9:21 Ako bi se oblak digao poto se zadrao od veeri do jutra, oni bi tada ujutro krenuli na put. Danju ili nou, kad bi se oblak digao, oni bi krenuli na put.

  9:22 Dva dana ili mjesec ili godinu - dok bi oblak ostajao nad Prebivalitem - Izraelci su taborovali, ne kreui na put, a im bi se digao, oni bi krenuli.

  9:23 Po zapovijedi Jahvinoj stajahu u taboru i po zapovijedi Jahvinoj kretahu na put. Drali su se Jahvina naloga, kako Jahve bijae zapovjedio Mojsiju.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .