Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1 5

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  5:1 Kad, kdo v, e Je jest Kristus, z Boha se narodil; a kad, kdo miluje toho, kter zplodil, miluje i toho, kter zplozen jest z nho.

  5:2 Po tom poznvme, e milujeme syny Bo, kdy Boha milujeme a pikzn jeho osthme.

  5:3 Nebo to jest lska Bo, abychom pikzan jeho osthali; a pikzn jeho nejsou tk.

  5:4 Vecko zajist, co se narodilo z Boha, pemh svt; a to jest to vtzstv, kter pemh svt, vra nae.

  5:5 Kdo jest, jeto pemh svt, jedin, kdo v, e Je jest Syn Bo?

  5:6 To jest ten, kter piel vyznamenn jsa skrze vodu a krev, toti Je Kristus, ne u vod toliko, ale u vod a ve krvi. A Duch jest, jen svdectv vydv, e Duch jest pravda.

  5:7 Nebo ti jsou, kte svdectv vydvaj na nebi: Otec, Slovo, a Duch Svat, a ti ti jedno jsou.

  5:8 A ti jsou, jen svdectv vydvaj na zemi: Duch, a Voda, a Krev, a ti ti jedno jsou.

  5:9 Ponvad svdectv lidsk pijmme, svdectv Bo vt jest. Nebo toto svdectv jest Bo, kter vysvdil o Synu svm.

  5:10 Kdo v v Syna Boho, m svdectv sm v sob. Kdo pak nev Bohu, lhem jej uinil; nebo neuvil tomu svdectv, kter vysvdil Bh o Synu svm.

  5:11 A toto jest svdectv to, e ivot vn dal nm Bh, a ten ivot v Synu jeho jest.

  5:12 Kdo m Syna Boho, m ivot; kdo nem Syna Boho, ivota nem.

  5:13 Tyto vci psal jsem vm vcm ve jmno Syna Boho, abyste vdli, e mte vn ivot, a abyste vili ve jmno Syna Boho.

  5:14 A toto jest to sml doufn, kter mme k nmu, e zae bychom koli prosili podle vle jeho, sly ns.

  5:15 A kdy vme, e ns sly, prosili-li bychom za, tedy vme, e mme nkter prosby naplnn, kter jsme pedkldali jemu.

  5:16 Vidl-li by kdo bratra svho hecho hchem ne k smrti, modli se za nj, a d jemu Bh ivot, toti hecm ne k smrti. Jesti hch k smrti; ne za ten, pravm, aby se modlil.

  5:17 Kad nepravost jesti hch, ale jesti hch ne k smrti.

  5:18 Vme, e kad, kdo se narodil z Boha, nehe; ale ten, jen narozen jest z Boha, osth sebe samho, a ten zlostnk se ho nedotk.

  5:19 Vme, e z Boha jsme, ale svt vecken ve zlm le.

  5:20 A vme, e Syn Bo piel, a dal nm smysl, abychom poznali Toho Pravho, a jsme v tom Pravm, i v Synu jeho Jei Kristu. On jest ten prav Bh a ivot vn.

  5:21 Synkov, vysthejte se modl. Amen.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .