Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 2 6

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  6:1 Tedy sebral opt David vbornho lidu z Izraele tidceti tisc.

  6:2 A vstav, el David i vecken lid, kter byl s nm, z Bla Judova, aby pinesli odtud truhlu Bo, pi kter se vzv jmno, jmno Hospodina zstup, sedcho nad cherubny.

  6:3 I vstavili truhlu Bo na nov vz, vzave ji z domu Abinadabova, kter byl na pahrbku. Uza pak a Achio, synov Abinadabovi, spravovali ten vz nov.

  6:4 A tak vzali ji z domu Abinadabova, kter byl na pahrbku, jdouce s truhlou Bo; Achio pak el ped truhlou.

  6:5 Ale David i vecken dm Izraelsk hrali ped Hospodinem na velijak nstroje z dv cedrovho, toti na harfy, loutny, bubny, husliky, a na cymbly.

  6:6 A kdy pili k humnu Nchonovu, vzthl ruku svou Uza k truhle Bo a pozdrel j, nebo uchlili se volov.

  6:7 Proto rozhnval se Hospodin na Uzu, a zabil ho Bh pro neprozetelnost; i umel tu u truhly Bo.

  6:8 Tedy zkormoutil se David, proto e se Hospodin tak psn oboil na Uzu. I nazvno to msto Peres Uza a do tohoto dne.

  6:9 A boje se David Hospodina v ten den, ekl: Kterak m vjti ke mn truhla Hospodinova?

  6:10 Proe David nechtl pensti k sob truhly Hospodinovy do msta svho, ale zpsobil to, aby se obrtila do domu Obededoma Gittejskho.

  6:11 I pobyla truhla Hospodinova v dom Obededoma Gittejskho za ti msce, a poehnal Hospodin Obededomovi i vemu domu jeho.

  6:12 V tom povdno jest krli Davidovi, e poehnal Hospodin domu Obededomovu i vemu, co m, pro truhlu Bo. Tedy oded David, penesl truhlu Bo z domu Obededomova do msta Davidova s veselm.

  6:13 A kdy poodeli ti, kte nesli truhlu Hospodinovu, na est krok, obtoval voly a tun dobytek.

  6:14 David pak poskakoval ze v sly ped Hospodinem, a byl obleen David v efod lnn.

  6:15 A tak David i vecken dm Izraelsk provzeli truhlu Hospodinovu s plsnm a zvukem trouby.

  6:16 Stalo se pak, kdy truhla Hospodinova vchzela do msta Davidova, e Mkol dcera Saulova vyhldala z okna, a viduci krle Davida plsajcho a poskakujcho ped Hospodinem, pohrdla jm v srdci svm.

  6:17 A kdy pinesli truhlu Hospodinovu, postavili ji na mst jejm u prosted stanu, kter j byl David rozbil; a obtoval David ped Hospodinem obti zpaln i pokojn.

  6:18 Zatm kdy pestal David obtovati obt zpalnch a pokojnch, dal poehnn lidu ve jmnu Hospodina zstup.

  6:19 Dal tak vemu lidu a vemu mnostv Izraelskmu, od mue a do eny, jednomu kadmu jeden pecnk chleba a kus masa, a vna lhvici jednu. I odel vecken lid, jeden kad do domu svho.

  6:20 Potom navracoval se David, aby dal poehnn domu svmu. I vyla Mkol dcera Saulova vstc Davidovi, a ekla: Jak slavn byl dnes krl Izraelsk, kter se odkrval dnes ped dvkami sluebnk svch, tak jako se odkrv jeden z lehkomyslnch!

  6:21 I ekl David k Mkol: Ped Hospodinem, (kter mne vyvolil nad otce tvho a nad vecken dm jeho, pikzav mi, abych byl vvodou lidu Hospodinova, toti Izraele), plsal jsem a plsati budu ped Hospodinem.

  6:22 Anobr m se jet vce opovrhu neli tuto, a ponm se u sebe sm, tm i u tch dvek, o nich jsi mluvila, i u tch, pravm, slavnj budu.

  6:23 Proto Mkol dcera Saulova nemla dnho plodu a do dne smrti sv.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .