Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 8

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  8:1 Lta tetho kralovn Balsazara krle ukzalo mi se vidn, mn Danielovi po onom, kter se mi ukzalo na potku.

  8:2 I vidl jsem u vidn, (tehd pak, kdy jsem vidl, byl jsem v Susan, na hrad, kter jest v krajin Elam), vidl jsem, pravm, byv u potoka Ulai.

  8:3 A pozdvih o svch, vidl jsem, a aj, u toho potoka stl skopec jeden, kter ml dva rohy. A ti dva rohov byli vysoc, a vak jeden vy ne druh, ale ten vy zrostl poslze.

  8:4 Vidl jsem skopce toho, an trkal k zpadu, plnoci a poledni, jemu dn elma odolati nemohla, ani kdo co mohl vytrhnouti z moci jeho; proe inil podl vle sv, a to vci velik.

  8:5 A kdy jsem to rozvaoval, aj, kozel pichzel od zpadu na svrchek v zem, a dn se ho nedotkal na zemi, a ten kozel ml roh znamenit mezi oima svma.

  8:6 A piel a k tomu skopci majcmu dva rohy, kterho jsem byl vidl stojcho u potoka, a pibhl k nmu v prchlivosti sly sv.

  8:7 Vidl jsem tak, an dotel na toho skopce, a rozltiv se proti nmu, udeil jej, tak e zlmal oba rohy jeho, a nebylo sly v skopci k odprn jemu. A poraziv ho na zemi, polapal jej, ani byl, kdo by vytrhl skopce z moci jeho.

  8:8 Kozel pak velikm uinn jest velmi. A kdy se ssilil, zlmal se roh ten velik, i zrostli znamenit tyi msto nho, na tyi strany svta.

  8:9 Z tch pak jednoho vyel roh jeden malik, a zrostl velmi ku poledni a vchodu, a k zemi Judsk.

  8:10 A zpjal se a k vojsku nebeskmu, a svrhl na zemi nkter z vojska toho i z hvzd, a polapal je.

  8:11 Anobr a k vojska toho kneti zpjal se, nebo od nho zastavena byla ustavin obt, a zavren pbytek svatyn Bo,

  8:12 Tak e vojsko to vydno v pevrcenost proti ustavin obti, a povrhlo pravdu na zemi, a co inilo, astn mu se dailo.

  8:13 Tedy slyel jsem jednoho svatho mluvcho, a ekl ten svat tomu, kter tajn vci v potu maje, mluv: Dokud toto vidn o obti ustavin, a pevrcenost na zputn pivodc trvati bude, a svat sluby vydvny budou i vojsko v polapn?

  8:14 A ekli mi: A do dvou tisc a t set veer a jiter, a pijdou k obnoven svmu svat sluby.

  8:15 Stalo se pak, e kdy jsem j Daniel hledl na to vidn, a ptal jsem se na rozum jeho, aj, postavil se podl mne na pohledn jako mu.

  8:16 Slyel jsem tak hlas lidsk mezi Ulaiem, kterto zavolav, ekl: Gabrieli, vylo tomuto vidn to.

  8:17 I piel ke mn, kde jsem stl, a kdy piel, zhrozil jsem se, a padl jsem na tv svou. I ekl ke mn: Pozoruj, synu lov; nebo v asu uloenm vidn toto se napln.

  8:18 Kdy pak on mluvil se mnou, usnul jsem tvrd, lee tv svou na zemi. I dotekl se mne, a postavil mne tu, kde jsem byl stl,

  8:19 A ekl: Aj, j oznmm tob to, co se dti bude a do vykonn hnvu toho; nebo v uloenm asu konec bude.

  8:20 Skopec ten, kterho jsi vidl, an ml dva rohy, jsou krlov Mdsk a Persk.

  8:21 Kozel pak ten chlupat jest krl eck, a roh ten velik, kter jest mezi oima jeho, jest krl prvn.

  8:22 e pak zlmn jest, a povstali tyi msto nho, tvero krlovstv z svho nrodu povstane, ale ne s takovou silou.

  8:23 Pi dokonn pak krlovstv jejich, kdy na vrch vzejdou nelechetnci, povstane krl nestydat a chytr.

  8:24 Jeho sla zmocn se, akoli ne jeho silou, tak e ku podiven hubiti bude, a astn se mu povede, a i ve vykon; nebo hubiti bude siln i lid svat.

  8:25 A obmyslnost svou astn svede lest v pedsevzet svm, a v srdci svm zveleb sebe, a v as pokoje zhub mnoh; nadto i proti kneti knat se postav, a vak bez rukou potn bude.

  8:26 Vidn pak to veern a jitn, o nm povdno, jest jist pravda; proe ty zavi to vidn, nebo jest mnohch dn.

  8:27 Tedy j Daniel zchuravl jsem, a nemocen jsem byl nkolik dn. Potom povstav, konal jsem povinnost od krle poruenou, byv peden nad tm vidnm, eho vak dn na mn neseznal.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .