Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 17

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  17:1 Opt stalo se slovo Hospodinovo ke mn, kouc:

  17:2 Synu lov, vydej pohdku, a pedlo podobenstv o domu Izraelskm,

  17:3 A rci: Takto prav Panovnk Hospodin: Orlice velik, velikch kdel a dlouhch brk, pln pe, strakat, piletvi na Libn, vzala vrch cedru.

  17:4 Vrch mladistvch ratolest jeho ulomila, a penesla jej do zem kupeck; v mst kupeckm poloila jej.

  17:5 Potom vzavi z semene t zem, vsadila je v poli rodnm, a vsadila je velmi opatrn pi vodch mnohch.

  17:6 Kterto bylo by vzelo, a bylo by rvem bujnm, jakkoli nzk postavy, a byly by patily ratolesti jeho k n, a koenov jeho poddni byli by j, a tak bylo by kmenem vinnm, kter by vydal byl ratolesti, a vypustil rozvody.

  17:7 Ale byla orlice jedna velik velikch kdel a vypeen, a aj, ten kmen vinn pipjal koeny sv k n, a ratolesti sv vzthl k n, aby svlaovala jej z brzd tpen svho,

  17:8 Jeto v poli dobrm, pi vodch mnohch tpen byl, aby vypustil ratolesti, a nesl ovoce, a byl kmenem slavnm.

  17:9 Rci: Takto prav Panovnk Hospodin: Zdali se poda? Zdali koen jeho nevytrh, a ovoce jeho neotrh a neusu? Zda vech ratolest vyrostlch z nho neusu? Zdali s velikou silou a s mnohm lidem nevyhlad ho z koen jeho?

  17:10 Aj, jakkoli tpen, zdali se poda? Zdali, jak se ho dotkne vtr vchodn, do konce neuschne? Pi brzdch, pi nich se ujal, zda neuschne?

  17:11 Za tm stalo se slovo Hospodinovo ke mn, kouc:

  17:12 Rci nyn domu zpurnmu: Nevte-li, co je toto? Rci: Aj, pithl krl Babylonsk do Jeruzalma, a vzal krle jeho i knata jeho, a zavedl je s sebou do Babylona.

  17:13 Vzal tak z semene krlovskho, a uiniv s nm smlouvu, psahou jej zavzal, a siln zem t pobral,

  17:14 Aby bylo krlovstv snen, proto aby se nepozdvihovalo, aby osthaje smlouvy jeho, tak stlo.

  17:15 Ale zprotivil se jemu, poslav posly sv do Egypta, aby jemu podal kon a lidu mnohho. Zda se mu to poda? Zda pomsty ujde ten, kdo tak in? Ten kdo ru smlouvu, zdali pomsty ujde?

  17:16 iv jsem j, prav Panovnk Hospodin, e v mst krle toho, kter jej krlem uinil, jeho psahou pohrdl, a jeho smlouvu zruil, u nho v Babylon ume.

  17:17 Ani mu Farao s vojskem velikm a s zstupem mnohm co napome v boji, kdy vysype nsyp, a vzdl ance, aby zahubil mnostv lid,

  17:18 Ponvad pohrdl psahou, zruiv smlouvu. Neb aj, podal ruky sv, a vak vecko toto in. Neujde pomsty.

  17:19 Proto takto prav Panovnk Hospodin: iv jsem j, e psahu svou, kterou pohrdl, a smlouvu svou, kterou zruil, jistotn obrtm na hlavu jeho.

  17:20 Nebo rozthnu na nj st svou, a polapen bude do vre m, i zavedu jej do Babylona, a souditi se s nm budu tam pro pestoupen jeho, kterho se dopustil proti mn.

  17:21 Vickni t, kte utekli od nho se vemi houfy jeho, od mee padnou, ostatn pak na vecky strany rozprostni budou. I zvte, e j Hospodin mluvil jsem.

  17:22 Takto prav Panovnk Hospodin: A vak vezmu z vrchu cedru toho vysokho a vsadm, z vrchu mladistvch ratolest jeho mladou vtviku ulomm, a tpm na hoe vysok a vyven.

  17:23 Na hoe vysok Izraelsk tpm ji, i vypust ratolesti, a ponese ovoce, a tak uinna bude cedrem slavnm, a bude bydliti pod nm velik ptactvo; vecko, co kdla m, v stnu ratolest jeho bydliti bude.

  17:24 A tak zvd vecka dv poln, e j Hospodin snil jsem devo vysok, a povil jsem deva nzkho; usuil jsem strom zelen, a zpsobil to, aby zkvetl strom such. J Hospodin mluvil jsem to i uinm.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .