Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 3

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  3:1 Tedy ekl mi: Synu lov, co ped tebou jest, snz, snz knihu tuto, a jdi, mluv k domu Izraelskmu.

  3:2 I otevel jsem sta sv, a dal mi snsti knihu tu,

  3:3 ka ke mn: Synu lov, nakrm bicho sv, a steva sv napl knihou touto, kterou dvm. I sndl jsem, a byla v stech mch jako med sladk.

  3:4 Za tm ekl mi: Synu lov, jdi k domu Izraelskmu, a mluv k nim slovy mmi.

  3:5 Nebo nebude posln k lidu hlubok ei a nesnadnho jazyka, ale k domu Izraelskmu.

  3:6 Ne k nrodm mnohm hlubok ei a nesnadnho jazyka, jejich bys slovm nerozuml, jeto, kdybych t k nim poslal, uposlechli by tebe.

  3:7 Ale dm Izraelsk nebudou t chtti poslouchati, ponvad necht poslouchati mne; nebo vecken dm Izraelsk jest tvrdoeln a zatvrdilho srdce.

  3:8 Ale uinil jsem tv tvou tvrdou proti tvi jejich, a elo tv tvrd proti elu jejich.

  3:9 Jako kmen petvrd, pevnj ne sklu uinil jsem elo tv; neboj se jich, ani se strachuj tvi jejich, proto e dm zpurn jsou.

  3:10 I ekl ke mn: Synu lov, vecka slova m, kterឝ mluviti budu, pijmi v srdce sv, a uima svma sly.

  3:11 A jdi k zajatm, k synm lidu svho, a mluv k nim, a rci jim: Takto prav Panovnk Hospodin, ji oni slyte neb nechte.

  3:12 Tehdy odnesl mne Duch, a slyel jsem za sebou hlas hmotu velikho: Poehnan slva Hospodinova z msta svho.

  3:13 A hlas kdel tch zvat, kter se vespolek dotkala, a hlas kol naproti nim, a hlas hmotu velikho.

  3:14 Duch pak odnesl mne, a vzal mne, a odel jsem truchliv, v hnv ducha svho, ale ruka Hospodinova nade mnou silnj byla.

  3:15 I piel jsem k zajatm do Telabib, bydlcm pi ece Chebar, a sedl jsem, kde oni bydlili. Sedl jsem, pravm, sedm dn u prosted nich s uasnutm.

  3:16 I stalo se po dokonn sedmi dn, e se stalo slovo Hospodinovo ke mn, kouc:

  3:17 Synu lov, strnm jsem t postavil nad domem Izraelskm, abys slye slovo z st mch, napomnal jich ode mne.

  3:18 Kdy bych j ekl bezbonmu: Smrt ume, a nenapomenul bys ho, ani nemluvil, abys ho odvedl od cesty jeho bezbon, proto abys ho pi ivotu zachoval: ten bezbon pro nepravost svou ume, ale krve jeho z ruky tv vyhledm.

  3:19 Paklibys ty napomenul bezbonho, a neodvrtil by se od bezbonosti sv, a od cesty sv bezbon, on pro nepravost svou ume, ale ty dui svou vysvobod.

  3:20 Odvrtil-li by se pak spravedliv od spravedlnosti sv, a inil by nepravost, a j bych poloil urku ped nj, a tak by umel, ty pak bys ho nenapomenul: pro hch svj ume, ani na pamt pijde kter spravedlnost jeho, kterou inil, ale krve jeho z ruky tv vyhledm.

  3:21 Pakli bys ty napomenul spravedlivho, aby neheil spravedliv, a on by neheil, jist e bude iv; nebo napomenut byl. Ty tak dui svou vysvobod.

  3:22 I byla tam nade mnou ruka Hospodinova, kterto ekl mi: Vsta, jdi do tohoto dol, a tam mluviti budu s tebou.

  3:23 A tak vstav, el jsem do toho dol, a aj, slva Hospodinova stla tam, jako slva, kterou jsem vidl u eky Chebar. I padl jsem na tv svou.

  3:24 Tehdy vstoupil do mne Duch, a postaviv mne na nohy, mluvil ke mn, a ekl mi: Jdi, zavi se v dom svm.

  3:25 Nebo na t, synu lov, aj, dad na t provazy, a sv t jimi, a nebude moci vyjti mezi n.

  3:26 A j uinm, aby jazyk tvj pilnul k dsnm tvm, a abys onml, a nebyl jim muem domlouvajcm, protoe dm zpurn jsou.

  3:27 Ale kdy mluviti budu s tebou, otevru sta tv, a d jim: Takto prav Panovnk Hospodin: Kdo slyeti chce, nech sly, a kdo nechce, nech nech, e dm zpurn jsou.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .