Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 2

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  2:1 Vstoupil pak andl Hospodinv z Galgala do Bochim a ekl: Vyvedl jsem vs z Egypta a uvedl jsem vs do zem, kterou jsem s psahou zaslbil otcm vaim, a ekl jsem: Nezrum smlouvy sv s vmi na vky.

  2:2 Vy tak neite smlouvy s obyvateli zem tto, olte jejich rozkopejte; ale neposlechli jste hlasu mho. Co jste to uinili?

  2:3 Proe tak jsem ekl: Nevyhladm jich ped tv va, ale budou vm jako trn, a bohov jejich budou vm osdlem.

  2:4 I stalo se, kdy mluvil andl Hospodinv slova tato vechnm synm Izraelskm, e pozdvihl hlasu svho lid a plakal.

  2:5 I nazvali jmno msta toho Bochim, a obtovali tu Hospodinu.

  2:6 Rozpustil pak byl Jozue lid, a rozeli se synov Izraelt, jeden kad do ddictv svho, aby vldli zem.

  2:7 I slouil lid Hospodinu po vecky dny Jozue, a po vecky dny starch, kte dlouho ivi byli po Jozue, jen vidli vecky skutky velik Hospodinovy, kter uinil Izraelovi.

  2:8 Ale kdy umel Jozue syn Nun, sluebnk Hospodinv, jsa ve stu a desti letech,

  2:9 A pochovali ho v krajin ddictv jeho, v Tamnatheres, na hoe Efraim, k stran plnon hory Gs;

  2:10 Tak kdy vecken vk ten pipojen jest k otcm svm, a povstal jin vk po nich, kte neznali Hospodina, ani skutk, kter uinil Izraelovi:

  2:11 Tedy inili synov Izraelt to, co jest zlho ped oima Hospodinovma, a slouili modlm,

  2:12 Opustive Hospodina Boha otc svch, kter je vyvedl z zem Egyptsk, a odeli za bohy cizmi, bohy tch nrod, kte byli vkol nich, a klanli se jim; proe popudili Hospodina.

  2:13 Nebo opustive Hospodina, slouili Blovi i Astarotm.

  2:14 I rozplila se prchlivost Hospodinova na Izraele, a vydal je v ruku loupenk, kte je zloupili; vydal je, pravm, v ruku neptel jejich vkol, tak e nemohli vce ostti ped neptely svmi.

  2:15 Kamkoli vychzeli, ruka Hospodinova byla proti nim ke zlmu, jako byl mluvil Hospodin, a jako byl zapishl jim Hospodin; i ssoueni byli nramn.

  2:16 Vzbuzoval pak Hospodin soudce, kte vysvobozovali je z rukou zhoubc jejich.

  2:17 Ale ani soudc svch neposlouchali, nebo smilnili, odchzejce za bohy cizmi, a klanli se jim. Odchzeli rychle s cesty, po kter chodili otcov jejich, tak e poslouchati majce pikzan Hospodinovch, neinili toho.

  2:18 A kdy vzbuzoval jim Hospodin soudce, bval Hospodin s kadm soudcm, a vysvobozoval je z ruky neptel jejich po vecky dny soudce; (nebo elel Hospodin nakn jejich, k nmu je pivodili ti, kte je ssuovali a utiskali).

  2:19 Po smrti pak soudce navracejce se zase, pohorovali cest svch vce neli otcov jejich, odchzejce za bohy cizmi, a slouce i klanjce se jim; nic neulevili z skutk jejich zlch a cesty jejich pevrcen.

  2:20 Proto rozplila se prchlivost Hospodinova proti Izraelovi, a ekl: Proto e pestoupil nrod tento smlouvu mou, kterou jsem uinil s otci jejich, a neposlouchali hlasu mho:

  2:21 J tak vce nevyhladm dnho od tvi jejich z nrod, kterch zanechal Jozue, kdy umel,

  2:22 Abych skrze n zkuoval Izraele, budou-li osthati cesty pikzan Hospodinovch, chodce v nich, jako osthali otcov jejich, ili nic.

  2:23 I zanechal Hospodin nrod tch, a nevyhnal jich rychle, ani dal jich v ruku Jozue.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .