Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  1:1 Msce osmho, lta druhho Dariova, stalo se slovo Hospodinovo k Zachariovi synu Barachie, syna Iddova, proroku, kouc:

  1:2 Rozhnval se Hospodin na otce vae velice.

  1:3 Proto rci tmto: Takto prav Hospodin zstup: Navrate se ke mn, prav Hospodin zstup, a navrtm se k vm, prav Hospodin zstup.

  1:4 Nebute jako otcov vai, na n volvali proroci onino pedel, kajce: Takto prav Hospodin zstup: Navrate se nyn od cest svch zlch, i od skutk vaich zlch, ale neuposlechli, ani pozorovali mne, prav Hospodin.

  1:5 Otcov vai kde jsou? A proroci ti zdali na vky ivi jsou?

  1:6 Ale vak slova m a soudov moji, kter jsem pikzal sluebnkm svm prorokm, zdali nepostihli otc vaich? tak e obrtive se, ekli: Jak uloil Hospodin zstup uiniti nm podl cest naich, a podl skutk naich, tak uinil nm.

  1:7 Dne tymectmho, jedenctho msce, kter jest msc ebat, lta druhho Dariova, stalo se slovo Hospodinovo k Zachariovi synu Barachie, syna Iddova, proroku, kouc:

  1:8 Vidl jsem v noci, a aj, mu sed na koni ryzm, kter stl mezi myrtovm, kter bylo v dolin, za nm pak kon ryz, strakat a bl.

  1:9 I ekl jsem: Kdo jsou tito, Pane mj? ekl mi andl ten, kter mluvil se mnou: J uki tob, kdo jsou tito.

  1:10 Tedy odpovdaje mu ten, kter stl mezi myrtovm, ekl: Tito jsou, kter poslal Hospodin, aby zchodili zemi.

  1:11 I odpovdli andlu Hospodinovu tomu, kter stl mezi myrtovm, a ekli: Zchodili jsme zemi, a aj, vecka zem bezpen bydl, a pokoje uv.

  1:12 Tedy odpovdl andl Hospodinv a ekl: Hospodine zstup, a dokud ty se nesmiluje nad Jeruzalmem a nad msty Judskmi, na kter jsi hnval se ji sedmdeste let?

  1:13 I odpovdl Hospodin andlu tomu, kter mluvil se mnou, slovy dobrmi, slovy potitelnmi.

  1:14 Tedy ekl mi andl, kter mluvil ke mn: Volej a rci: Takto prav Hospodin zstup: Horlm pro Jeruzalm a Sion horlenm velikm.

  1:15 A hnvm se nramn na ty nrody, kte maj pokoj; nebo kdy jsem j se mlo rozhnval, oni pomhali k zlmu.

  1:16 Proto takto prav Hospodin: Navrtil jsem se k Jeruzalmu milosrdenstvm, dm mj staven bude v nm, prav Hospodin zstup, a pravidlo vztaeno bude na Jeruzalm.

  1:17 Jet volej a rci: Takto prav Hospodin zstup: Jet se rozsad msta m pro hojnost dobrho; nebo ut jet Hospodin Sion, a vyvol jet Jeruzalm.

  1:18 Tedy pozdvihl jsem o svch, a uzel jsem, a aj, tyi rohov.

  1:19 I ekl jsem andlu, kter mluvil se mnou: Co jest toto? I ekl mi: To jsou ti rohov, kte zmtali Judou, Izraelem a Jeruzalmem.

  1:20 Ukzal mi tak Hospodin tyi kove.

  1:21 I ekl jsem: Co jdou dlati tito? I mluvil, ka: Tito jsou rohov, kte zmtali Judou, tak e dn nemohl pozdvihnouti hlavy sv. Proto pili tito, aby je pestraili, a srazili rohy tch nrod, kte pozdvihli rohu proti zemi Judsk, aby n zmtali.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .