Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 1 5

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  5:1 Kad, kdo v, e Je je Kristus, se narodil z Boha; a kad, kdo miluje toho, kter zplodil, miluje i toho, kter je jm zplozen.

  5:2 Podle toho poznvme, e milujeme Bo syny, kdy milujeme Boha a zachovvme jeho pikzn.

  5:3 Nebo to je lska k Bohu, abychom zachovvali jeho pikzn; a jeho pikzn nejsou tk.

  5:4 Nebo vechno, co se narodilo z Boha, pemh svt. A to je to vtzstv, kter pemohlo svt: nae vra.

  5:5 Kdo je ten, kdo pemh svt, ne-li ten, kdo v, e Je je Syn Bo?

  5:6 Toto je ten, kter piel skrze vodu a krev, Je Kristus; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A Duch je ten, kter vydv svdectv, protoe Duch je pravda.

  5:7 Nebo jsou ti, kte vydvaj svdectv na nebi: Otec, Slovo a Duch Svat; a ti ti jsou jedno.

  5:8 A jsou ti, kte vydvaj svdectv na zemi: Duch a voda a krev; a ti ti jsou zajedno.

  5:9 Jestlie pijmme svdectv lid, Bo svdectv je vt. Nebo toto je Bo svdectv, kter vydal o svm Synu.

  5:10 Kdo v v Boho Syna, m svdectv sm v sob. Kdo Bohu nev, udlal z nj lhe; nebo neuvil tomu svdectv, kter Bh vydal o svm Synu.

  5:11 A to svdectv je toto: e Bh nm dal vn ivot a ten ivot je v jeho Synu.

  5:12 Kdo m Syna, m ivot, kdo nem Syna Boho, nem ivot.

  5:13 Tyto vci pi vm vcm ve jmno Boho Syna, abyste vdli, e mte vn ivot, a abyste vili ve jmno Boho Syna.

  5:14 A toto je ta sml dvra, kterou mme k nmu, e o cokoli bychom prosili podle jeho vle, sly ns.

  5:15 A vme-li, e ns sly, [kdy] o cokoli prosme, vme, e prosby, kter jsme mu pedkldali, mme [naplnn].

  5:16 Kdyby nkdo vidl svho bratra, jak he hchem, [kter] nen k smrti, [a] se modl a [Bh] mu d ivot, [toti] tm, kdo nehe k smrti. Je hch k smrti a nekm, aby se modlil za ten.

  5:17 Kad nepravost je hch, ale je hch, [kter] nen k smrti.

  5:18 Vme, e kad, kdo se narodil z Boha, nehe; ale ten, kdo je narozen z Boha, zachovv sm sebe a ten zl se ho nedotk.

  5:19 Vme, e [my] jsme z Boha, ale cel svt le v tom zlm.

  5:20 A vme, e Bo Syn piel a dal nm schopnost, abychom poznali toho pravho, a jsme v tom pravm, v jeho Synu Jei Kristu. On je ten prav Bh a vn ivot.

  5:21 Synkov, vyvarujte se model! Amen.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .