Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 2 Ęîđčíô˙íŕě 11

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  11:1 Kéž byste při mně snesli maličko nerozumnosti - ale i [tak] mě snášejte.

  11:2 Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jednomu muži, abych [vás] jako neposkvrněnou pannu představil Kristu.

  11:3 Avšak bojím se, aby tak, jako ten had svou vychytralostí oklamal Evu, nebyly [i] vaše mysli svedeny od prostoty, která je v Kristu.

  11:4 Když totiž někdo přichází a káže jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, anebo [když] dostáváte jiného ducha, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, snášíte [to] dobře.

  11:5 Mám ovšem za to, že nejsem o nic horší než ti veleapoštolové.

  11:6 A jsem-li prostý v řeči, rozhodně ne v poznání. Ale ve všem a všemožně jsme k vám byli zjevní.

  11:7 Spáchal jsem snad hřích, když jsem se sám ponižoval, abyste vy byli povýšeni, protože jsem vám kázal Boží evangelium zadarmo?

  11:8 Jiné církve jsem okrádal, když jsem [od nich] bral žold, abych mohl sloužit vám.

  11:9 A když jsem byl u vás a měl jsem nedostatek, nebyl jsem nikomu na obtíž, neboť to, co se mi nedostávalo, doplnili bratři, kteří přišli z Makedonie. A [tak] jsem se všemožně střežil a budu střežit, abych vás neobtěžoval.

  11:10 Jakože je pravda Kristova ve mně, tato chlouba mi nebude v achájských krajích zmařena.

  11:11 Proč [to dělám]? Protože vás nemiluji? Bůh [to] ví.

  11:12 Avšak to, co dělám, budu dělat i [nadále], abych vzal příležitost těm, kteří chtějí [najít] příležitost, aby mohli být v tom, čím se chlubí, shledáni podobnými nám.

  11:13 Takoví [lidé jsou] falešní apoštolové, lstiví dělníci, vydávající se za apoštoly Kristovy.

  11:14 A není divu, vždyť sám Satan se vydává za anděla světla.

  11:15 Proto není [nic] zvláštního, jestliže se také jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude podle jejich skutků.

  11:16 Znovu říkám, aby mě nikdo neměl za nemoudrého. Jinak mě přijměte aspoň jako nemoudrého, abych se i já trošku pochlubil.

  11:17 To, co říkám, neříkám podle Pána, ale jakoby v nerozumu, v této jistotě chlouby.

  11:18 Když se mnozí chlubí podle těla, pochlubím se i já.

  11:19 Rádi totiž snášíte nemoudré, i když jste moudří.

  11:20 Vždyť snášíte [i to], když vás někdo zotročuje, když [vás] někdo vyjídá, když někdo bere, když se někdo pozdvihuje, když vás někdo bije do tváře!

  11:21 Říkám [to] ke [své] hanbě, jako bychom byli slabí. Avšak v čemkoli si kdo troufá (mluvím nemoudře), troufám si i já.

  11:22 Jsou [to] Hebrejové? Já také! Jsou Izraelité? Já také! Jsou símě Abrahamovo? Já také!

  11:23 Jsou Kristovi služebníci? (Mluvím jako hlupák:) Já více! Hojněji v pracích, v nesčetných ranách, hojněji ve vězeních, často v nebezpečí smrti.

  11:24 Od Židů jsem pětkrát dostal čtyřicet [ran] bez jedné.

  11:25 Třikrát jsem byl zbit holemi, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem ztroskotal, strávil jsem noc a den v moři.

  11:26 Často na cestách, v nebezpečích na řekách, v nebezpečích od lupičů, v nebezpečích od [vlastního] národa, v nebezpečích od pohanů, v nebezpečích ve městě, v nebezpečích na poušti, v nebezpečích na moři, v nebezpečích mezi falešnými bratry;

  11:27 v námaze a únavě, často v bděních, o hladu a žízni, často v postech, v chladu a nahotě.

  11:28 Kromě těch vnějších věcí [je tu ještě] to, co proti mně povstává každý den: péče o všechny sbory.

  11:29 Kdo slábne, abych [já] neslábl? Kdo se pohoršuje, aby mě [to] nepálilo?

  11:30 Musím-li se chlubit, budu se chlubit svými slabostmi.

  11:31 Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, jenž je požehnaný navěky, ví, že nelžu.

  11:32 V Damašku hlídal místodržitel krále Aréty město Damašských, neboť mě chtěl zajmout.

  11:33 Byl jsem však spuštěn v koši oknem v hradbě a [tak] jsem unikl z jeho rukou.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę