Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 21

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  21:1 Potom se Je znovu ukzal uednkm u Tiberiadskho moe. A ukzal se takto:

  21:2 imon Petr, Tom zvan Didymus, Natanael, kter byl z Kny Galilejsk, [synov] Zebedeovi a dal dva z jeho uednk byli spolu.

  21:3 imon Petr jim ekl: "Jdu lovit ryby." ekli mu: "My s tebou pjdeme tak." li [tedy] a hned nastoupili na lo. A t noci nic nechytili.

  21:4 Kdy pak nastalo jitro, Je stl na behu. Uednci ale nevdli, e je [to] Je.

  21:5 Je jim tedy ekl: "Dti, nemte nco k jdlu?" Odpovdli mu: "Nemme."

  21:6 On jim vak ekl: "Hote s napravo od lodi a najdete." Hodili tedy a u ji nemohli vythnout pro mnostv ryb.

  21:7 Ten uednk, kterho Je miloval, tedy ekl Petrovi: "[To] je Pn!" A kdy imon Petr uslyel, e je [to] Pn, pepsal se pltm (protoe byl svleen) a vrhl se do moe.

  21:8 Ostatn uednci pak pipluli na lodi (nebo byli nedaleko od zem, jen asi dv st loket) a thli tu s s rybami.

  21:9 A kdy vystoupili na zem, vidli rozdlan ohe a na nm rybu a chlb.

  21:10 Je jim ekl: "Pineste nco ryb, kter jste te chytili."

  21:11 imon Petr [tedy] vystoupil [na lo] a vythl na zem s plnou velkch ryb: [bylo jich] sto padest ti. A i kdy jich bylo tak mnoho, s se neroztrhla.

  21:12 Je jim ekl: "Pojte, posndejte." Nikdo z uednk se ho vak neodvaoval zeptat: "Kdo jsi?" protoe vdli, e je [to] Pn.

  21:13 Je tedy pistoupil, vzal ten chlb a dval jim a podobn [i] rybu.

  21:14 To se Je u potet ukzal svm uednkm pot, co vstal z mrtvch.

  21:15 A kdy posndali, zeptal se Je imona Petra: "imone Jonv, miluje m vce ne tito?" [On] mu ekl: "Ano, Pane, ty v, e t mm rd." ekl mu: "Krm m bernky."

  21:16 Zeptal se ho znovu, podruh: "imone Jonv, miluje m?" ekl mu: "Ano, Pane, ty v, e t mm rd." ekl mu: "Pas m ovce."

  21:17 Zeptal se ho potet: "imone Jonv, m m rd?" Tehdy se Petr zarmoutil, protoe se ho potet zeptal: "M m rd?" a odpovdl mu: "Pane, ty v vechno, ty v, e t mm rd." Je mu ekl: "Krm m ovce.

  21:18 Amen, amen, km ti: Kdy jsi byl mlad, opsval ses a chodval jsi, kam jsi chtl; ale a zestrne, vzthne sv ruce a ope t jin a povede t, kam nechce."

  21:19 To ekl, aby [mu] naznail, jakou smrt oslav Boha. A kdy to povdl, ekl mu: "Nsleduj m."

  21:20 Petr se obrtil, uvidl toho uednka, kterho Je miloval, jak jde za [nm] (a [to byl] ten, kter pi veei spoinul na jeho prsou a ekl: "Pane, kdo je ten, kter t zrazuje?").

  21:21 Kdy ho Petr uvidl, ekl Jei: "Pane, a co tento?"

  21:22 Je mu ekl. "Kdybych chtl, aby [tu] zstal, dokud nepijdu, co [s tm m] ty? Ty m nsleduj."

  21:23 A tak se mezi bratry roznesla e, e ten uednk nezeme. Je mu vak neekl, e nezeme, ale: "Kdybych chtl, aby [tu] zstal, dokud nepijdu, co [s tm m] ty?"

  21:24 To je ten uednk, kter vydv svdectv o tchto vcech a zapsal je; a vme, e jeho svdectv je pravdiv.

  21:25 Je ovem i mnoho jinch vc, kter Je udlal, kter kdyby mly bt vypsny kad zvl᚝, mm za to, e by ani cel svt nemohl pojmout ty knihy, kter by byly napsny. Amen.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .