Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 20

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  20:1 Prvnho [dne] tdne pak la Marie Magdalna za svtn k hrobu, kdy byla jet tma, a spatila kmen odvalen od hrobu.

  20:2 Bela tedy a pila k imonu Petrovi a k druhmu uednkovi, kterho ml Je rd, a ekla jim: "Pna vzali z hrobu a nevme, kam ho poloili!"

  20:3 Petr tedy vyel, i ten druh uednk a li k hrobu.

  20:4 A beli oba spolu, ale ten druh uednk Petra pedbhl a piel k hrobu prvn.

  20:5 A kdy se naklonil [dovnit], spatil lec pltna, ale neveel [tam].

  20:6 Tehdy piel imon Petr, kter el za nm, veel do hrobu a spatil poloen pltna

  20:7 a rouku, kter byla na jeho hlav, poloenou ne s pltny, ale zvl᚝ svinutou na jednom mst.

  20:8 Potom tedy veel i ten druh uednk, kter piel k hrobu prvn, a uvidl a uvil.

  20:9 (Jet toti nepochopili Psmo, e [Kristus] mus vstt z mrtvch.)

  20:10 A tak ti uednci zase odeli k sob [dom].

  20:11 Ale Marie stla venku u hrobu a plakala. A jak plakala, naklonila se do hrobu

  20:12 a uvidla dva sedc andly v blm [rouchu], jednoho u hlavy a druhho u nohou, [tam], kde leelo Jeovo tlo.

  20:13 Ti j ekli: "eno, pro ple?" ekla jim: "Vzali mho Pna a nevm, kam ho poloili."

  20:14 A kdy to ekla, obrtila se zptky a spatila Jee, jak [tam] stoj, ale nevdla, e je to Je.

  20:15 Je j ekl: "eno, pro ple? Koho hled?" Ona mu v domnn, e je [to] zahradnk, ekla: "Pane, jestli jsi ho odnesl ty, ekni mi, kam jsi ho poloil, a j si ho vezmu."

  20:16 Je j ekl: "Marie!" Ona se obrtila a ekla mu: "Rabboni!" (co znamen Uiteli).

  20:17 Je j ekl: "Nedotkej se mne, nebo jsem jet nevystoupil ke svmu Otci. Ale jdi k mm bratrm a ekni jim: 'Vystupuji ke svmu Otci a k vaemu Otci, ke svmu Bohu a k vaemu Bohu.' "

  20:18 Marie Magdalna [pak] pila a oznmila uednkm, e vidla Pna a [e] j ekl tyto vci.

  20:19 A kdy byl veer tho dne, toho prvnho [dne] tdne, a [tam], kde se uednci shromdili, byly zaven dvee kvli strachu ped idy, piel Je, postavil se doprosted a ekl jim: "Pokoj vm."

  20:20 A kdy to ekl, ukzal jim sv ruce i bok. A kdy uednci uvidli Pna, zaradovali se.

  20:21 Je jim tedy znovu ekl: "Pokoj vm. Jako m poslal Otec, i j poslm vs."

  20:22 A kdy to povdl, dechl a ekl jim: "Pijmte Ducha Svatho.

  20:23 Komukoli odpustte hchy, tm jsou odputny; komukoli [je] zadrte, [tm] jsou zadreny."

  20:24 Tom zvan Didymus, jeden z dvancti, vak nebyl s nimi, kdy Je piel.

  20:25 Ostatn uednci mu kali: "Vidli jsme Pna!" ale on jim ekl: "Dokud neuvidm stopu heb v jeho rukou a nestrm svj prst na msto heb a [dokud] nevlom svou ruku do jeho boku, nikdy neuvm."

  20:26 A po osmi dnech byli jeho uednci znovu uvnit a Tom s nimi. Je piel (a dvee byly zaven) a postavil se doprosted a ekl: "Pokoj vm."

  20:27 Potom ekl Tomovi: "Dej svj prst sem a pohle [na] m ruce, vzthni svou ruku a vlo [ji] do mho boku; a nebu nevc, ale vc."

  20:28 A Tom odpovdl slovy: "Mj Pn a mj Bh!"

  20:29 Je mu ekl: "Tomi, uvil jsi, protoe jsi m vidl. Blaze tm, kte nevidli, a uvili."

  20:30 Je ovem ped svmi uednky udlal i mnoho jinch zzrak, kter nejsou zapsny v tto knize.

  20:31 Ale tyto jsou zapsny, abyste uvili, e Je je Kristus, Syn Bo, a abyste, kdy budete vit, mli ivot v jeho jmnu.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .