Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1CORINTHIANS 14

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  14:1 Urmqriyi dragostea. Umblayi wi dupq darurile duhovnicewti, dar mai ales sq proorociyi.

  14:2 Kn adevqr, cine vorbewte kn altq limbq, nu vorbewte oamenilor, ci lui Dumnezeu; cqci nimeni nu -l knyelege, wi, cu duhul, el spune taine.

  14:3 Cine proorocewte, dimpotrivq, vorbewte oamenilor, spre zidire, sfqtuire wi mkngkiere.

  14:4 Cine vorbewte kn altq limbq, se zidewte pe sine knsuw; dar cine proorocewte, zidewte sufletewte Biserica.

  14:5 Aw dori ca toyi sq vorbiyi kn alte limbi, dar mai ales sq proorociyi. Cine proorocewte, este mai mare deckt cine vorbewte kn alte limbi; afarq numai dacq tklmqcewte aceste limbi, pentruca sq capete Biserica zidire sufleteascq.

  14:6 Kn adevqr, frayilor, de ce folos v`aw fi eu, dacq aw veni la voi vorbind kn alte limbi, wi dacq cuvkntul meu nu v`ar aduce nici descoperire, nici cunowtinyq, nici proorocie, nici knvqyqturq?

  14:7 Chiar wi lucrurile neknsufleyite, cari dau un sunet, fie un fluier sau o alqutq: dacq nu dau sunete desluwite, cine va cunoawte ce se ckntq cu fluierul sau cu alquta?

  14:8 Wi dacq trkmbiya dq un sunet kncurcat, cine se va pregqti de luptq?

  14:9 Tot awa wi voi, dacq nu rostiyi cu limba o vorbq knyeleasq, cum se va pricepe ce spuneyi? Atunci parcq ayi vorbi kn vknt.

  14:10 Sknt multe feluri de limbi kn lume, totuw niciuna din ele nu este fqrq sunete knyelese.

  14:11 Dar dacq nu cunosc knyelesul sunetului, voi fi un strqin pentru cel ce vorbewte, wi cel ce vorbewte, va fi un strqin pentru mine.

  14:12 Tot awa wi voi, fiindcq rkvniyi dupq daruri duhovnicewti, sq cqutayi sq le aveyi din belwug, kn vederea zidirii sufletewti a Bisericii.

  14:13 De aceea, cine vorbewte kn altq limbq, sq se roage sq aibq wi darul s`o tqlmqceascq.

  14:14 Fiindcq, dacq mq rog kn altq limbq, duhul meu se roagq, dar mintea mea este fqrq rod.

  14:15 Ce este de fqcut atunci? Mq voi ruga cu duhul, dar mq voi ruga wi cu mintea; voi cknta cu duhul, dar voi cknta wi cu mintea.

  14:16 Altmintrelea, dacq aduci mulyqmiri cu duhul, cum va rqspunde ,,Amin`` la mulyqmirile, pe cari le aduci tu, cel lipsit de daruri, cknd el nu wtie ce spui?

  14:17 Negrewit, tu mulyqmewti lui Dumnezeu foarte frumos, dar celqlalt nu rqmkne zidit sufletewte.

  14:18 Mulyqmesc lui Dumnezeu cq eu vorbesc kn alte limbi mai mult deckt voi toyi.

  14:19 Dar kn Bisericq, voiesc mai bine sq spun cinci cuvinte knyelese, ca sq knvqy wi pe alyii, deckt sq spun zece mii de cuvinte kn altq limbq.

  14:20 Frayilor, nu fiyi copii la minte; ci, la rqutate, fiyi prunci; iar la minte, fiyi oameni mari.

  14:21 Kn Lege este scris: ,,Voi vorbi norodului acestuia prin altq limbq wi prin buze strqine; wi nici awa nu Mq vor asculta, zice Domnul.``

  14:22 Prin urmare, limbile sknt un semn nu pentru cei credinciowi, ci pentru cei necredinciowi. Proorocia, dimpotrivq, este un semn nu pentru cei necredinciowi, ci pentru cei credinciowi.

  14:23 Deci, dacq s`ar aduna toatq Biserica la un loc, wi toyi ar vorbi kn alte limbi, wi ar intra wi de cei fqrq daruri, sau necredinciowi, n`ar zice ei cq sknteyi nebuni?

  14:24 Dar dacq toyi proorocesc, wi intrq vreun necredincios sau vreunul fqrq daruri, el este kncredinyat de toyi, este judecat de toyi.

  14:25 Tainele inimii lui sknt descoperite, awa cq va cqdea cu faya la pqmknt, se va knchina lui Dumnezeu, wi va mqrturisi cq, kn adevqr, Dumnezeu este kn mijlocul vostru.

  14:26 Ce este de fqcut atunci, frayilor? Cknd vq adunayi laolaltq, dacq unul din voi are o ckntare, altul o knvqyqturq, altul o descoperire, altul o vorbq kn altq limbq, altul o tqlmqcire, toate sq se facq spre zidirea sufleteascq.

  14:27 Dacq sknt unii, cari vorbesc kn altq limbq, sq vorbeascq numai ckte doi sau cel mult trei, fiecare la rknd: wi unul sq tqlmqceascq.

  14:28 Dacq nu este cine sq tqlmqceascq, sq tacq kn Bisericq, wi sq-wi vorbeascq numai lui knsuw wi lui Dumnezeu.

  14:29 Ckt despre prooroci, sq vorbeascq doi sau trei, wi ceilalyi sq judece.

  14:30 Wi dacq este fqcutq o descoperire unuia care wade jos, cel dintki sq tacq.

  14:31 Fiindcq puteyi sq proorociyi toyi, dar unul dupq altul, pentruca toyi sq capete knvqyqturq wi toyi sq fie kmbqrbqtayi.

  14:32 Duhurile proorocilor sknt supuse proorocilor;

  14:33 cqci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorknduielii, ci al pqcii, ca kn toate Bisericile sfinyilor.

  14:34 Femeile sq tacq kn adunqri, cqci lor nu le este kngqduit sq ia cuvkntul kn ele, ci sq fie supuse, cum zice wi Legea.

  14:35 Dacq voiesc sq capete knvqyqturq asupra unui lucru, sq kntrebe pe bqrbayii lor acasq; cqci este ruwine pentru o femeie sq vorbeascq kn Bisericq.

  14:36 Ce? Dela voi a pornit Cuvkntul lui Dumnezeu? Sau numai pknq la voi a ajuns el?

  14:37 Dacq crede cineva cq este prooroc sau knsuflat de Dumnezeu, sq knyeleagq cq ce vq scriu eu, este o poruncq a Domnului.

  14:38 Wi dacq cineva nu knyelege, sq nu knyeleagq!

  14:39 Astfel, deci, frayilor, rkvniyi dupq proorocire, fqrq sq kmpedecayi vorbirea kn alte limbi.

  14:40 Dar toate sq se facq kn chip cuviincios wi cu rknduialq.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск