Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2KINGS 19

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  19:1 Cknd a auzit kmpqratul Ezechia lucrul acesta, wi -a sfkwiat hainele, s`a acoperit cu un sac, wi s`a dus kn Casa Domnului.

  19:2 A trimes pe Eliachim, cqpetenia casei kmpqratului, pe Webna, logofqtul, wi pe preoyii cei mai bqtrkni, acoperiyi cu saci, la proorocul Isaia, fiul lui Amoy.

  19:3 Wi i-au zis: ,,Awa vorbewte Ezechia: Ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsq wi de ocarq; cqci copiii sknt aproape sq iasq din pkntecele mamei, wi nu este putere pentru nawtere.

  19:4 Poate cq Domnul, Dumnezeul tqu, a auzit toate cuvintele lui Rabwache, pe care l -a trimes kmpqratul Asiriei, stqpknul squ, sq batjocoreascq pe Dumnezeul cel viu, wi poate cq Domnul, Dumnezeul tqu, kl va pedepsi pentru cuvintele pe cari le -a auzit. Knalyq dar o rugqciune pentru ceilalyi cari au mai rqmas.``

  19:5 Slujitorii kmpqratului Ezechia s`au dus dar la Isaia.

  19:6 Wi Isaia le -a zis: ,,Iatq ce sq spuneyi stqpknului vostru: ,Awa vorbewte Domnul: ,Nu te speria de cuvintele pe cari le-ai auzit wi prin cari M`au batjocorit slujitorii kmpqratului Asiriei.

  19:7 Voi pune kn el un duh care kl va face ca, la auzul unei vewti pe care o va primi, sq se kntoarcq kn yara lui; wi -l voi face sq cadq ucis de sabie kn yara lui.``

  19:8 Rabwache, plecknd, a gqsit pe kmpqratul Asiriei luptknd kmpotriva Libnei, cqci aflase de plecarea lui din Lachis.

  19:9 Atunci kmpqratul Asiriei a primit o veste cu privire la Tirhaca, kmpqratul Etiopiei. I s`a spus: ,,Iatq cq acela a pornit cu rqzboi kmpotriva ta.`` Wi kmpqratul Asiriei a trimes soli din nou lui Ezechia, zicknd:

  19:10 ,,Awa sq vorbiyi lui Ezechia, kmpqratul lui Iuda: ,Sq nu te knwele Dumnezeul tqu, kn care te kncrezi, zicknd: ,Ierusalimul nu va fi dat kn mknile kmpqratului Asiriei.`

  19:11 Iatq, ai auzit ce au fqcut kmpqrayii Asiriei tuturor yqrilor, wi cum le-au nimicit; wi tu, sq fii izbqvit!

  19:12 Dumnezeii neamurilor pe cari le-au nimicit pqrinyii mei, au izbqvit ei pe Gozan, Haran, Reyef, wi pe fiii lui Eden din Telasar?

  19:13 Unde este kmpqratul Hamatului, kmpqratul Arpadului, wi kmpqratul cetqyii Sefarvaimului, Henei wi Ivei?``

  19:14 Ezechia a luat scrisoarea din mkna solilor, wi a citit -o. Apoi s`a suit la Casa Domnului, wi a kntins -o knaintea Domnului,

  19:15 cqruia i -a fqcut urmqtoarea rugqciune: ,,Doamne, Dumnezeul lui Israel, care wezi pe heruvimi! Tu ewti singurul Dumnezeu al tuturor kmpqrqyiilor pqmkntului! Tu ai fqcut cerurile wi pqmkntul.

  19:16 Doamne, pleacq-Yi urechea, wi ascultq! Doamne, deschide-Yi ochii, wi privewte. Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimes pe Rabwache sq batjocoreascq pe Dumnezeul cel viu.

  19:17 Da, Doamne, este adevqrat cq kmpqrayii Asiriei, au nimicit neamurile wi le-au pustiit yqrile,

  19:18 wi cq au aruncat kn foc pe dumnezeii lor; dar ei nu erau dumnezei, ci erau lucrqri fqcute de mkna omului, erau lemn wi piatrq; wi i-au nimicit.

  19:19 Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbqvewte-ne din mkna lui Sanherib, ca sq wtie toate kmpqrqyiile pqmkntului cq numai Tu ewti Dumnezeu, Doamne!``

  19:20 Atunci Isaia, fiul lui Amoy, a trimes sq spunq lui Ezechia: Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel ,,Am auzit rugqciunea pe care Mi-ai fqcut -o cu privire la Sanherib, kmpqratul Asiriei.

  19:21 Iatq cuvkntul pe care l -a rostit Domnul kmpotriva lui: ,Fecioara, fiica Sionului, te dispreyuiewte wi rkde de tine; fata Ierusalimului dq din cap dupq tine.

  19:22 Pe cine ai batjocorit wi ai ocqrkt tu? Kmpotriva cui ai ridicat glasul? Wi kmpotriva cui yi-ai ridicat ochii? Kmpotriva Sfkntului lui Israel!

  19:23 Prin solii tqi ai batjocorit pe Domnul, wi ai zis: ,Cu mulyimea carqlor mele, am suit vkrful munyilor, coastele Libanului! Voi tqia cei mai knalyi cedri ai lui, cei mai frumowi chiparowi ai lui, wi voi atinge creasta lui cea mai knaltq, pqdurea lui care este ca o grqdinq de poame;

  19:24 am sqpat, wi am bqut ape strqine, wi voi seca cu talpa picioarelor mele toate rkurile Egiptului.

  19:25 N`ai auzit cq Eu de mult am pregqtit aceste lucruri, wi cq le-am hotqrkt din vremurile vechi? Acum knsq am kngqduit sq se kmplineascq, wi sq prefaci cetqyi kntqrite kn mormane de dqrkmqturi.

  19:26 Locuitorii lor sknt neputinciowi, kngroziyi wi knmqrmuriyi; au ajuns ca iarba de pe ckmp wi ca verdeaya fragedq, ca iarba de pe coperiwuri wi ca grkul care se usucq knainte de a -i da spicul.

  19:27 Dar wtiu cknd stai jos, cknd iewi wi cknd intri, wi cknd ewti furios kmpotriva Mea.

  19:28 Pentrucq ewti furios kmpotriva Mea, wi pentrucq trufia ta a ajuns pknq la urechile Mele, de aceea voi pune belciugul Meu kn nqrile tale, wi zqbala Mea kntre buzele tale, wi te voi face sq te kntorci pe drumul pe care ai venit.`

  19:29 Acesta sq-yi fie semnul: Anul acesta veyi mknca ce crewte dela sine, wi al doilea an ce va rqsqri din rqdqcinile rqmase; dar kn al treilea an veyi sqmqna, veyi secera, veyi sqdi vii, wi veyi mknca din rodul lor.

  19:30 Rqmqwiya din casa lui Iuda, ce va mai rqmknea, va prinde iarqw rqdqcini de desupt, wi deasupra va da rod.

  19:31 Cqci din Ierusalim va iewi o rqmqwiyq, wi din muntele Sionului cei scqpayi. Iatq ce va face rkvna Domnului owtirilor.

  19:32 De aceea, awa vorbewte Domnul asupra kmpqratului Asiriei: ,Nu va intra kn cetatea aceasta, nici nu va arunca sqgeyi kn ea, nu va sta knaintea ei cu scuturi, wi nu va ridica kntqrituri de wanyuri kmpotriva ei.

  19:33 Se va kntoarce pe drumul pe care a venit, wi nu va intra kn cetatea aceasta, zice Domnul.

  19:34 Cqci Eu voi ocroti cetatea aceasta ca s`o mkntuiesc, din pricina Mea, wi din pricina robului Meu David.`

  19:35 Kn noaptea aceea, a iewit kngerul Domnului, wi a ucis kn tabqra Asirienilor o sutq optzeci wi cinci de mii de oameni. Wi cknd s`au sculat dimineaya, iatq cq toyi erau niwte trupuri moarte.

  19:36 Atunci Sanherib, kmpqratul Asiriei, wi -a ridicat tabqra, a plecat wi s`a kntors; wi a locuit la Ninive.

  19:37 Wi, pe cknd se knchina kn casa dumnezeului squ Nisroc, Adramelec wi Wareyer, fiii sqi, l-au ucis cu sabia, wi au fugit kn yara Ararat. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Esar-Hadon.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск