Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - DEUTERONOMY 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 Ne-am kntors, wi am plecat kn pustie, pe drumul care duce la marea Rowie, cum kmi poruncise Domnul; wi am ocolit multq vreme munte Seir.

  2:2 Domnul mi -a zis:

  2:3 ,,Vq ajunge de cknd ocoliyi muntele acesta. Kntoarceyi-vq spre miazqnoapte.

  2:4 Dq urmqtoarea poruncq poporului: ,,Acum aveyi sq treceyi prin hotarele frayilor vowtri, copiii lui Esau, cari locuiesc kn Seir. Ei se vor teme de voi; dar sq vq pqziyi bine.

  2:5 Sq nu vq kncqierayi cu ei; cqci nu vq voi da kn yara lor nici mqcar o palmq de loc: muntele Seir l-am dat kn stqpknire lui Esau.

  2:6 Sq cumpqrayi de la ei cu prey de argint, hrana pe care o veyi mknca, wi sq cumpqrayi dela ei cu prey de argint, chiar wi apa pe care o veyi bea.

  2:7 Cqci Domnul, Dumnezeul tqu, te -a binecuvkntat kn tot lucrul mkinilor tale wi yi -a cunoscut cqlqtoria kn aceastq mare pustie. Iatq, de patruzeci de ani de cknd Domnul Dumnezeul tqu este cu tine, wi n`ai dus lipsq de nimic.``

  2:8 Am trecut pe departe de frayii nowtri, copiii lui Esau, cari locuiesc kn Seir, wi pe departe de drumul care duce kn ckmpie, departe de Elat wi de Eyion-Gheber; apoi ne-am kntors wi am apucat spre pustia Moabului.

  2:9 Domnul mi -a zis: ,,Nu face rqzboi cu Moab, wi nu te apuca la luptq cu el; cqci nu-yi voi da nimic sq stqpknewti kn yara lui: ,Arul l-am dat kn stqpknire copiilor lui Lot.

  2:10 (Mai knainte aici locuiau Emimii: un popor mare, mult la numqr wi de staturq knaltq, ca Anachimii.

  2:11 Ei treceau drept Refaimiyi, ca wi Anachimii; dar Moabiyii ki numeau Emimi.

  2:12 Seir era locuit altq datq de Horiyi; copiii lui Esau i-au izgonit, i-au nimicit dinaintea lor, wi s`au awezat kn yara pe care o stqpknewte wi pe care i -a dat -o Domnul.)

  2:13 Acum sculayi-vq wi treceyi pkrkul Zered.`` Am trecut pkrkul Zered.

  2:14 Vremea ckt au yinut cqlqtoriile noastre dela Cades-Barnea pknq la trecerea pkrkului Zered a fost de treizeci wi opt de ani, pknq a perit din mijlocul taberei tot neamul oamenilor de rqzboi, cum le jurase Domnul.

  2:15 Mkna Domnului a fost kmpotriva lor ca sq -i nimiceascq din mijlocul taberei, pknq ce au perit.

  2:16 Dupq ce au perit toyi bqrbayii de rqzboi, murind kn mijlocul poporului,

  2:17 Domnul mi -a vorbit wi a zis:

  2:18 ,,Sq treci azi hotarul Moabului, la cetatea Ar,

  2:19 wi sq te apropii de copiii lui Amon. Sq nu faci rqzboi cu ei, wi sq nu te iei la luptq cu ei; cqci nu-yi voi da nimic de stqpknit kn yara copiilor lui Amon: am dat -o kn stqpknire copiilor lui Lot.

  2:20 Yara aceasta trecea deasemenea ca o yarq a lui Refaim; mai knainte locuiau kn ea Refaimiyii; wi Amoniyii ki numeau Zamzumimi:

  2:21 un popor mare, mult la numqr wi de staturq knaltq, ca Anachimii. Domnul i -a nimicit dinaintea Amoniyilor, cari i-au izgonit wi s`au awezat kn locul lor.

  2:22 (Awa a fqcut Domnul wi pentru copiii lui Esau cari locuiesc kn Seir, cknd a nimicit pe Horiyi dinaintea lor; ei i-au izgonit wi s`au awezat kn locul lor, pknq kn ziua de azi.

  2:23 Deasemenea, Aviyii, cari locuiau kn sate pknq la Gaza, au fost nimiciyi de Caftoriyi, iewiyi din Caftor, cari s`au awezat kn locul lor.)

  2:24 Sculayi-vq, plecayi, wi treceyi pkrkul Arnon. Iatq, kyi dau kn mkini pe Sihon, kmpqratul Hesbonului, Amoritul, wi yara lui. Kncepe cucerirea, fq rqzboi cu el!

  2:25 De azi kncolo voi bqga groaza wi frica de tine kn toate popoarele de subt cer; wi, la auzul faimei tale, vor tremura wi se vor kngrozi de tine.``

  2:26 Din pustia Chedemot, am trimes soli la Sihon, kmpqratul Hesbonului, cu vorbe de pace. Am trimes sq -i spunq:

  2:27 ,,Lasq-mq sq trec prin yara ta; voi yinea drumul mare, fqrq sq mq abat nici la dreapta nici la stknga.

  2:28 Sq-mi vinzi pe prey de argint hrana pe care o voi mknca, wi sq-mi dai cu prey de argint apa de care o voi bea; nu voi face altceva deckt sq trec cu piciorul, -

  2:29 lucru pe care mi l-au kngqduit copiii lui Esau cari locuiesc kn Seir, wi Moabiyii cari locuiesc kn Ar-kngqduiewte-mi wi tu lucrul acesta, pknq voi trece Iordanul ca sq intru kn yara pe care ne -o dq Domnul, Dumnezeul nostru.``

  2:30 Dar Sihon, kmpqratul Hesbonului, n`a vrut sq ne lase sq trecem pela el; cqci Domnul, Dumnezeul tqu, i -a fqcut duhul neknduplecat, wi i -a kmpietrit inima, ca sq -l dea kn mkinile tale, cum vezi azi.

  2:31 Domnul mi -a zis: ,,Vezi, acum kncep sq-yi dau pe Sihon wi yara lui; kncepe wi tu dar sq -i iei kn stqpknire yara ca s`o mowtenewti.``

  2:32 Sihon ne -a iewit knainte, cu tot poporul lui, ca sq lupte kmpotriva noastrq, la Iahay.

  2:33 Domnul, Dumnezeul nostru, ni l -a dat kn mkni, wi l-am bqtut, pe el, wi pe fiii lui, wi pe tot poporul lui.

  2:34 I-am luat atunci toate cetqyile, wi le-am nimicit cu desqvkrwire: bqrbayi, femei wi prunci i-am nimicit cu desqvkrwire, wi n`am lqsat sq scape niciunul mqcar.

  2:35 Numai vitele le-am rqpit pentru noi, precum wi prada din cetqyile pe cari le luaserqm.

  2:36 Dela Aroer, care este pe malurile pkrkului Arnon, wi dela cetatea care este kn vale, pknq la Galaad, n`a fost nici o cetate prea tare pentru noi: Domnul, Dumnezeul nostru, ni le -a dat pe toate kn mknq.

  2:37 Dar de yara copiilor lui Amon nu te-ai apropiat, de toate malurile pkrkului Iaboc, de cetqyile dela munte, wi de toate locurile pe cari te -a oprit Domnul, Dumnezeul tqu, sq le lovewti.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск