Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EXODUS 36

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  36:1 Beyaleel, Oholiab, wi toyi bqrbayii iscusiyi kn cari pusese Domnul knyelepciune wi pricepere, ca sq wtie sq facq lucrqrile rknduite pentru slujba sfkntului locaw, au fqcut totul dupq cum poruncise Domnul.

  36:2 Moise a chemat pe Beyaleel, Oholiab, wi pe toyi bqrbayii iscusiyi kn mintea cqrora pusese Domnul pricepere, wi anume pe toyi cei cu tragere de inimq la lucrul acesta ca sq -l facq.

  36:3 Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinoasele, pe cari le aduseserq copiii lui Israel ca sq facq lucrqrile rknduite pentru slujba sfkntului locaw. Chiar wi dupqce se kncepuse lucrarea, tot se mai aduceau lui Moise, kn fiecare dimineayq, daruri de bunq voie.

  36:4 Atunci toyi bqrbayii iscusiyi, prinwi la toate lucrqrile sfkntului locaw, wi-au lqsat fiecare lucrul pe care -l fqceau,

  36:5 wi au venit de au spus lui Moise: ,,Poporul aduce mult mai mult deckt trebuie pentru facerea lucrqrilor, pe cari a poruncit Domnul sq le facem.``

  36:6 Moise a pus sq strige kn tabqrq cq nimeni, fie bqrbat fie femeie, sq nu mai aducq daruri pentru sfkntul locaw. Au oprit astfel pe popor sq mai aducq daruri.

  36:7 Materialul adus era de ajuns pentru toate lucrqrile cari trebuiau fqcute, ba kncq mai wi trecea.

  36:8 Toyi bqrbayii iscusiyi wi lucrqtorii au fqcut cortul din zece covoare de in subyire wi rqsucit din fir albastru, purpuriu wi cqrmiziu; pe ele au yesut heruvimi lucrayi cu mqiestrie.

  36:9 Lungimea unui covor era de douqzeci wi opt de coyi; iar lqyimea unui covor era de patru coyi. Toate covoarele aveau aceeaw mqsurq.

  36:10 Cinci din aceste covoare au fost prinse la un loc; celelalte cinci de asemenea au fost prinse la un loc.

  36:11 Au fqcut chiotori albastre la marginea covorului cu care se sfkrwea cea dintki kmpreunare; tot awa au fqcut wi la marginea covorului cu care se sfkrwea a doua kmpreunare de covoare.

  36:12 Au fqcut cincizeci de chiotori la cel dintki covor, wi cincizeci de chioturi la marginea covorului cu care se sfkrwea a doua kmpreunare de covoare; chiotorile acestea erau una kn faya alteia.

  36:13 Au fqcut cincizeci de copci de aur, wi au prins covoarele unul de altul cu copcile, awa kn ckt cortul alcqtuia un kntreg.

  36:14 Au fqcut niwte covoare din pqr de caprq, ca sq slujeascq de acoperiw pentru cort: unsprezece covoavoare de acestea au fqcut.

  36:15 Lungimea unui covor era de treizeci de coyi, wi lqyimea unui covor era de patru coyi: cele unsprezece covoare aveau aceeaw mqsurq.

  36:16 Au prins kmpreunq deoparte cinci din aceste covoare, iar pe celelalte wase de altq parte.

  36:17 Au fqcut cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfkrwea o kmpreunare de covoare, wi cincizeci de chioturi la marginea covorului cu care se sfkrwea a doua kmpreunare de covoare.

  36:18 Au mai fqcut wi cincizeci de copci de aramq, cu cari sq se kmpreune acoperiwul cortului, ca sq alcqtuiascq un kntreg.

  36:19 Au fqcut pentru acoperiwul cortului o knvelitoare de piei de berbeci vqpsite kn row, wi o knvelitoare de piei de viyel de mare, care trebuia pusq pedeasupra.

  36:20 Sckndurile pentru cort, le-au fqcut din lemn de salckm, awezate kn picioare.

  36:21 Lungimea unei scknduri era de zece coyi, wi lqyimea unei scknduri era de un cot wi jumqtate.

  36:22 Fiecare sckndurq avea douq urechi, unite una cu alta; tot awa au fqcut la toate sckndurile cortului.

  36:23 Au fqcut douqzeci de scknduri pentru cort, knspre partea de miazq-zi.

  36:24 Au pus patruzeci de picioare de argint subt cele douqzeci de scknduri, ckte douq picioare subt fiecare sckndurq, pentru cele douq urechi ale ei.

  36:25 Au fqcut apoi douqzeci de scknduri pentru a doua lature a cortului, laturea dinspre miazqnoapte,

  36:26 cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor, ckte douq picioare sub fiecare sckndurq.

  36:27 Au fqcut apoi wase scknduri pentru fundul cortului, knspre apus.

  36:28 Au fqcut douq scknduri pentru cele douq unghiuri ale cortului kn partea din fund;

  36:29 acestea erau fqcute din douq bucqyi, kncepknd dela partea de jos, wi bine legate la vkrf printr`un cerc; la fel au fqcut pentru amkndouq sckndurile din cele douq unghiuri.

  36:30 Erau astfel opt scknduri, cu picioarele lor de argint, adicq waseprezece picioare, ckte douq picioare subt fiecare sckndurq.

  36:31 Au fqcut cinci drugi din lemn de salckm pentru sckndurile uneia din laturile cortului,

  36:32 cinci drugi pentru sckndurile celei de a doua laturi a cortului, wi cinci drugi pentru sckndurile laturii cortului din fundul dinspre apus;

  36:33 drugul dela mijloc l-au fqcut awa ca sq treacq prin mijlocul sckndurilor, dela un capqt la celalt.

  36:34 Au poleit sckndurile cu aur, wi verigile lor de aur le-au fqcut awa ca sq se poatq petrece drugii prin ele; wi drugii i-au poleit cu aur. Cele douq perdele.

  36:35 Perdeaua din lquntru au fqcut -o de fir albastru, purpuriu wi cqrmiziu, wi de in subyire rqsucit; au lucrat -o cu mqiestrie; wi au fqcut heruvimi pe ea.

  36:36 Au fqcut patru stklpi de salckm pentru ea, wi i-au poleit cu aur; ckrligele lor erau de aur, wi au turnat pentru stklpii acewtia patru picioare de argint.

  36:37 Pentru uwa cortului au fqcut o perdea de fir albastru, purpuriu wi cqrmiziu, wi de in subyire rqsucit; aceasta era o lucrare fqcutq la gherghef.

  36:38 Au fqcut cei cinci stklpi ai ei cu ckrligele lor, iar cqpqtkiele wi beyele lor de legqturq le-au poleit cu aur; cele cinci picioare ale lor erau de aramq.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск