Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOSHUA 19

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  19:1 A doua parte a cqzut prin soryi lui Simeon, seminyiei fiilor lui Simeon, dupq familiile lor. Mowtenirea lor era kn mijlocul mowtenirii fiilor lui Iuda.

  19:2 Ei au avut kn mowtenirea lor: Beer-Weba, Weba, Molada,

  19:3 Hayar-Wual, Bala, Ayem,

  19:4 Eltolad, Betul, Horma,

  19:5 Yiclag, Bet-Marcabot, Hayar-Susa,

  19:6 Bet-Lebaot, wi Waruhen, treisprezece cetqyi wi satele lor;

  19:7 Ain, Rimon, Eter, wi Awan, patru cetqyi, wi satele lor;

  19:8 wi toate satele din kmprejurimile acestor cetqyi, pknq la Baalat-Beer, care este Ramatul de miazqzi, Aceasta a fost mowtenirea seminyiei fiilor lui Simeon, dupq familiile lor.

  19:9 Mowtenirea fiilor lui Simeon a fost luatq din partea de mowtenire a fiilor lui Iuda; cqci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei, wi de aceea fiii lui Simeon wi-au primit pe a lor kn mijlocul mowtenirii lor.

  19:10 A treia parte a cqzut prin soryi fiilor lui Zabulon dupq familiile lor.

  19:11 Hotarul mowtenirii lor se kntindea pknq la Sarid. La apus se suia spre Mareala, wi atingea Dabewet, apoi pkrkul care curge knaintea Iocneamului.

  19:12 Din Sarid se kntorcea spre rqsqrit, spre rqsqritul soarelui, pknq la hotarul Chislot-Taborului, mergea knainte la Dabrat, wi suia la Iafia.

  19:13 De acolo trecea la rqsqrit prin Ghita-Hefer, prin Ita-Cayin, mergea la Rimon, wi se kntorcea pknq la Nea.

  19:14 Se kntorcea apoi knspre miazqnoapte spre Hanaton, wi iewea la valea Iiftah-El.

  19:15 Coprindea Catat, Nahalal, Wimron, Iideala, Betleem: douqsprezece cetqyi, wi satele lor.

  19:16 Aceasta a fost mowtenirea fiilor lui Zabulon, dupq familiile lor, cetqyile acestea wi satele lor.

  19:17 A patra parte a cqzut prin soryi lui Isahar, fiilor lui Isahar, dupq familiile lor.

  19:18 Hotarul lor trecea prin Izreel, Chesulot, Sunem,

  19:19 Hafaraim, Wion, Anaharat,

  19:20 Rabit, Chiwion, Abey,

  19:21 Remet, En-Ganim, En-Hada, wi Bet-Payey;

  19:22 atingea Taborul, Wahayima, Bet-Wemew, wi iewea la Iordan: wasesprezece cetqyi, wi satele lor.

  19:23 Aceasta a fost mowtenirea seminyiei fiilor lui Isahar, dupq familiile lor, cetqyile acestea wi satele lor.

  19:24 A cincea parte a cqzut prin soryi seminyiei fiilor lui Awer, dupq familiile lor.

  19:25 Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten, Acwaf,

  19:26 Alamelec, Amead wi Miweal; atingea, spre apus, Carmelul wi Wihor-Libnat;

  19:27 apoi se kntorcea kn spre rqsqrit la Bet-Dagon, se atingea de Zabulon wi de valea Iiftah-El la miazqnoapte de Bet-Emec wi Neiel, wi se kntindea spre Cabul, la stknga,

  19:28 wi spre Ebron, Rehob, Hamon wi Cana, pknq la Sidonul cel mare.

  19:29 Se kntorcea apoi spre Rama pknq la cetatea cea tare a Tirului, wi spre Hosa, wi iewea la mare, prin yinutul Aczib.

  19:30 Cuprindea: Uma, Afec wi Rehob; douqzeci wi douq de cetqyi, wi satele lor.

  19:31 Aceasta a fost mowtenirea seminyiei fiilor lui Awer, dupq familiile lor, cetqyile acestea wi satele lor.

  19:32 A wasea parte a cqzut prin soryi fiilor lui Neftali, dupq familiile lor.

  19:33 Hotarul lor se kntindea dela Helef, dela Alon, prin Yaananim, Adami-Necheb wi Iabneel, pknq la Lacum, wi iewea la Iordan.

  19:34 Se kntorcea spre apus la Aznot-Tabor, wi de acolo mergea knainte la Hucoc; se atingea de Zabulon, kn spre miazqzi, de Awer kn spre apus, wi de Iuda; kn spre rqsqrit era Iordanul.

  19:35 Cetqyile tari erau: Yidim, Yer, Hamat, Racat, Chineret,

  19:36 Adama, Rama, Hayor,

  19:37 Chedew, Edrei, En-Hayor,

  19:38 Iireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat wi Bet-Wemew: nouqsprezece cetqyi, wi satele lor.

  19:39 Aceasta a fost mowtenirea seminyiei fiilor lui Neftali, dupq familiile lor, cetqyile acestea wi satele lor.

  19:40 A waptea parte a cqzut prin soryi seminyiei fiilor lui Dan, dupq familiile lor.

  19:41 Hotarul mowtenirii lor era Yorea, Ewtaol, Ir-Wemew,

  19:42 Waalabin, Aialon, Iitla,

  19:43 Elon, Timnata, Ecron,

  19:44 Elteche, Ghibeton, Baalat,

  19:45 Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon,

  19:46 Me-Iarcon wi Racon, cu hotarul care este fayq kn fayq cu Iafo.

  19:47 Yinutul fiilor lui Dan se kntindea wi kn afarq de acestea. Fiii lui Dan s`au suit wi s`au luptat kmpotriva lui Lewem; au pus mkna pe el wi l-au trecut prin ascuyiwul sqbiei; au pus stqpknire pe el, s`au awezat kn el wi l-au numit Dan, dupq numele tatqlui lor Dan.

  19:48 Aceasta a fost mowtenirea seminyiei fiilor lui Dan, dupq familiile lor, cetqyile acestea wi satele lor.

  19:49 Dupqce au isprqvit de kmpqryit yara, dupq hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o mowtenire kn mijlocul lor.

  19:50 Dupq porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el: Timnat-Serah, kn muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou, wi wi -a awezat locuinya acolo.

  19:51 Acestea sknt mowtenirile pe cari le-au kmpqryit preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, wi cqpeteniile de familie ale seminyiilor copiilor lui Israel, prin soryi knaintea Domnului, la Silo, la uwa cortului kntklnirii. Astfel au isprqvit ei kmpqryirea yqrii.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск