Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOSHUA 18

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  18:1 Toatq adunarea copiilor lui Israel s`a strkns la Silo, wi au awezat acolo cortul kntklnirii. Yara era supusq knaintea lor.

  18:2 Mai rqmkneau wapte seminyii ale copiilor lui Israel, cari nu-wi primiserq kncq partea de mowtenire.

  18:3 Iosua a zis copiilor lui Israel: ,,Pknq cknd vq veyi lenevi sq mergeyi sq luayi kn stqpknire yara pe care v`a dat -o Domnul, Dumnezeul pqrinyilor vowtri?

  18:4 Alegeyi trei bqrbayi de fiecare seminyie, wi -i voi porni. Sq se scoale, sq strqbatq yara, sq facq un plan kn vederea kmpqryelii, wi sq se kntoarcq la mine.

  18:5 S`o kmpartq kn wapte pqryi; Iuda sq rqmknq kn hotarele lui la miazqzi, wi casa lui Iosif sq rqmknq kn hotarele ei la miazq noapte.

  18:6 Voi dar, sq faceyi un plan al yqrii kmpqryite kn wapte pqryi, wi sq mi -l aduceyi aici. Voi arunca soryul pentru voi knaintea Domnului, Dumnezeului nostru.

  18:7 Dar Leviyii sq n`aibq parte kn mijlocul vostru, cqci mowtenirea lor este preoyia Domnului; wi Gad, Ruben wi jumqtate din seminyia lui Manase, wi-au primit mowtenirea, pe care le -a dat -o Moise, robul Domnului, de cealaltq parte a Iordanului, la rqsqrit.``

  18:8 Cknd s`au sculat bqrbayii wi au pornit sq facq planul yqrii, Iosua le -a dat porunca aceasta: ,,Duceyi-vq, strqbateyi yara, faceyi-mi un plan, wi kntoarceyi-vq la mine; apoi eu voi arunca pentru voi soryul knaintea Domnului, la Silo.``

  18:9 Bqrbayii acewtia au plecat, au strqbqtut yara, wi au fqcut planul dupq cetqyi, kntr`o carte, kmpqryind -o kn wapte pqryi, wi s`au kntors la Iosua kn tabqrq la Silo.

  18:10 Iosua a aruncat knaintea Domnului soryi pentru ei la Silo, wi a kmpqryit yara kntre copiii lui Israel, dknd fiecqruia partea lui.

  18:11 Soryul a cqzut pe seminyia fiilor lui Beniamin, dupq familiile lor, wi partea care le -a cqzut prin soryi kwi avea hotarele kntre fiii lui Iuda wi fiii lui Iosif.

  18:12 Kn spre miazq-noapte, hotarul lor pornea dela Iordan. Suia pela miazq noapte de Ierihon, se ridica kn munte spre apus, wi iewea kn pustia Bet-Aven.

  18:13 De acolo trecea prin Luz, la miazqzi de Luz, adicq Betel, wi se pogora la Atarot-Adar, peste muntele care este la miazq-zi de Bet-Horonul de jos.

  18:14 Knspre apus, hotarul mergea wi se kntorcea pela miazqzi de muntele care este kn faya Bet-Horonului; mergea spre miazqzi, wi iewea la Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, cetatea fiilor lui Iuda. Aceasta era partea de apus.

  18:15 Partea de miazqzi kncepea dela capqtul Chiriat-Iearimului. Hotarul mergea spre apus pknq la izvorul apelor Neftoahului.

  18:16 Se pogora pela capqtul muntelui care este kn faya vqii Ben-Hinom, kn valea Refaimiyilor, la miazqnoapte. Se pogora prin valea Hinom, pe partea de miazqzi a Iebusiyilor, pknq la En-Roguel.

  18:17 Se kndrepta spre miazq noapte la En-Wemew, apoi la Ghelilot, care este kn faya suiwului Adumim, wi se pogora pela piatra lui Bohan, fiul lui Ruben.

  18:18 Trecea pe partea de miazqnoapte kn faya Arabei, se pogora pela Araba,

  18:19 mergea knainte pe partea de miazqnoapte de Bet-Hogla, wi iewea la sknul de miazqnoapte al mqrii Sqrate, spre kmbucqtura Iordanului la miazqzi. Acesta era hotarul de miazqzi.

  18:20 Knspre rqsqrit hotarul kl fqcea Iordanul. Aceasta a fost mowtenirea fiilor lui Beniamin, dupq familiile lor, cu hotarele ei de jur kmprejur.

  18:21 Cetqyile seminyiei fiilor lui Beniamin, dupq familiile lor, erau: Ierihonul, Bet-Hogla, Emec-Cheyiy,

  18:22 Bet-Araba, Yemaraim, Betel,

  18:23 Avim, Para, Ofra,

  18:24 Chefar-Amonai, Ofni wi Gheba; douqsprezece cetqyi, wi satele lor.

  18:25 Gabaon, Rama, Beerot,

  18:26 Miype, Chefira, Moya

  18:27 Rechem, Iirpeel, Tareala,

  18:28 Yela, Elef, Iebus, adicq Ierusalimul, Ghibeat wi Chiriat; patrusprezece cetqyi, wi satele lor. Aceasta a fost mowtenirea fiilor lui Beniamin, dupq familiile lor.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск