Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - LEVITICUS 11

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  11:1 Domnul a vorbit lui Moise wi lui Aaron, wi le -a zis:

  11:2 ,,Vorbiyi copiilor lui Israel, wi spuneyi-le: ,Iatq dobitoacele pe cari le veyi mknca dintre toate dobitoacele depe pqmknt.

  11:3 Sq mkncayi orice dobitoc care are unghia despicatq, copita despqryitq wi rumegq.

  11:4 Dar sq nu mkncayi din cele ce rumegq numai, sau cari au numai unghia despicatq. Astfel, sq nu mkncayi cqmila, care rumegq, dar n`are unghia despicatq: s`o priviyi ca necuratq.

  11:5 Sq nu mkncayi iepurele de casq, care rumegq, dar n`are unghia despicatq: sq -l priviyi ca necurat.

  11:6 Sq nu mkncayi iepurele, care rumegq, dar n`are unghia despicatq: sq -l priviyi ca necurat.

  11:7 Sq nu mkncayi porcul, care are unghia despicatq wi copita despqryitq, dar nu rumegq; sq -l priviyi ca necurat.

  11:8 Sq nu mkncayi din carnea lor, wi sq nu vq atingeyi de trupurile lor moarte: sq le priviyi ca necurate.

  11:9 Iatq vieyuitoarele, pe cari sq le mkncayi dintre toate cele ce sknt kn ape. Sq mkncayi din toate cele ce au aripi (knotqtoare) wi solzi, wi cari sknt kn ape, fie kn mqri, fie kn rkuri.

  11:10 Dar sq priviyi ca o urkciune pe toate cele ce n`au aripi wi solzi, din tot ce miwunq kn ape wi tot ce trqiewte kn ape, fie kn mqri, fie kn rkuri.

  11:11 Sq le priviyi ca o urkciune, sq nu mkncayi din carnea lor, wi trupurile lor moarte sq le priviyi ca o urkciune.

  11:12 Sq priviyi ca o urkciune pe toate cele cari n`au aripi wi solzi kn ape.

  11:13 Iatq dintre pqsqri, cele pe cari le veyi privi ca o urkciune, wi din cari sq nu mkncayi: vulturul, gripsorul wi vulturul de mare;

  11:14 worecarul, woimul wi tot ce este din neamul lui;

  11:15 corbul wi toate soiurile lui;

  11:16 struyul, bufniya, pescqrelul, coroiul wi tot ce yine de neamul lui;

  11:17 huhurezul, heretele wi cocostkrcul;

  11:18 lebqda, pelicanul wi corbul de mare;

  11:19 barza, bktlanul, wi ce este din neamul lui, pupqza wi liliacul.

  11:20 Sq priviyi ca o urkciune orice tkrktoare care sboarq wi umblq pe patru picioare.

  11:21 Dar, dintre toate tkrktoarele cari sboarq wi umblq pe patru picioare, sq mkncayi pe cele ce au fluerul picioarelor dinapoi mai lung, ca sq poatq sqri pe pqmknt.

  11:22 Iatq pe cari sq le mkncayi: lqcusta, lqcusta solam, lqcusta hargol wi lqcusta hagab, dupq soiurile lor.

  11:23 Pe toate celelalte tkrktoare cari sboarq wi cari au patru picioare sq le priviyi ca o urkciune.

  11:24 Ele vq vor face necurayi: oricine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat pknq seara,

  11:25 wi oricine va purta trupurile lor moarte, sq-wi spele hainele, wi va fi necurat pknq seara.

  11:26 Sq priviyi ca necurat orice dobitoc cu unghia despicatq, dar care n`are copita despqryitq wi nu rumegq: oricine se va atinge de el va fi necurat.

  11:27 Sq priviyi ca necurate toate acele dobitoace cu patru picioare, cari umblq pe labele lor: ori cine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat pknq seara;

  11:28 wi ori cine le va purta trupurile moarte, kwi va spqla hainele wi va fi necurat pknq seara. Sq le priviyi ca necurate.

  11:29 Iatq, din vietqyile cari se tkrqsc pe pqmknt, cele pe cari le veyi privi ca necurate: ckrtiya, woarecele wi wopkrla, dupq soiurile lor;

  11:30 ariciul, broasca, broasca yestoasq, melcul wi cameleonul.

  11:31 Sq le priviyi ca necurate dintre toate tkrktoarele: oricine se va atinge de ele moarte, va fi necurat pknq seara.

  11:32 Orice lucru pe care va cqdea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurat, fie vas de lemn, fie hainq, fie piele, fie sac, fie orice alt lucru care se kntrebuinyeazq la ceva; sq fie pus kn apq, wi va rqmknea necurat pknq seara; dupq aceea va fi curat.

  11:33 Tot ce se va gqsi kntr`un vas de pqmknt kn care va cqdea ceva din aceste trupuri moarte, va fi necurat, wi veyi sparge vasul.

  11:34 Orice lucru de mkncare, pe care va cqdea ceva din apa aceasta, va fi necurat; wi orice bquturq care se kntrebuinyeazq la bqut, oricare ar fi vasul kn care se va gqsi, va fi necuratq.

  11:35 Orice lucru, pe care va cqdea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurat; cuptorul wi vatra sq se dqrkme: vor fi necurate, wi le veyi privi ca necurate.

  11:36 Numai izvoarele wi fkntknile, cari alcqtuiesc grqmezi de ape, vor rqmknea curate; dar cine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat.

  11:37 Dacq se kntkmplq sq cadq ceva din trupurile lor moarte pe o sqmknyq care trebuie sqmqnatq, ea va rqmknea curatq.

  11:38 Dar dacq se pusese apq pe sqmknyq, wi cade pe ea ceva din trupurile lor moarte, va fi necuratq.

  11:39 Dacq moare una din vitele cari vq slujesc ca hranq, cine se va atinge de trupul ei mort, va fi necurat pknq seara;

  11:40 cine va mknca din trupul ei mort, kwi va spqla hainele wi va fi necurat pknq seara; wi cine va purta trupul ei mort, kwi va spqla hainele wi va fi necurat pknq seara.

  11:41 Pe orice tkrktoare care se tkrqwte pe pqmknt, s`o priviyi ca necuratq; sq nu se mqnknce.

  11:42 Din toate tkrktoarele cari se tkrqsc pe pqmknt, din toate cele ce se tkrqsc pe pkntece, sq nu mkncayi; nici din toate cele ce umblq pe patru picioare sau pe un mare numqr de picioare; ci sq le priviyi ca o urkciune.

  11:43 Sq nu vq faceyi urkciowi prin toate aceste tkrktoare cari se tkrqsc; sq nu vq faceyi necurayi prin ele, sq nu vq spurcayi prin ele.

  11:44 Cqci Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru; voi sq vq sfinyiyi, wi fiyi sfinyi, cqci Eu sknt sfknt; sq nu vq faceyi necurayi prin toate aceste tkrktoare cari se tkrqsc pe pqmknt.

  11:45 Cqci Eu sknt Domnul, care v`am scos din yara Egiptului, ca sq fiu Dumnezeul vostru, wi sq fiyi sfinyi; cqci Eu sknt sfknt.

  11:46 Aceasta este legea privitoare la dobitoacele, pqsqrile, toate vieyuitoarele cari se miwcq kn ape, wi toate vietqyile cari se tkrqsc pe pqmknt,

  11:47 ca sq faceyi deosebire kntre ce este necurat wi ce este curat, kntre dobitocul care se mqnkncq wi dobitocul care nu se mqnkncq.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск