?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 11:31
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR - MISC   |   VIDEO: BIB


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  11:31 : , , .


  /
  אלה
  428 הטמאים 2931 לכם בכל 3605 השׁרץ 8318 כל 3605 הנגע 5060 בהם במתם 4194 יטמא 2930 עד 5704 הערב׃ 6153

  11:31 . , , , .  11:31 ү
  . өүүө , .

  11:31 : , , .  ταυτα
  5024 5023 ακαθαρτα 169 υμιν 5213 απο 575 παντων 3956 των 3588 ερπετων 2062 των 3588 επι 1909 της 3588 γης 1093 πας 3956 ο 3588 3739 απτομενος αυτων 846 τεθνηκοτων ακαθαρτος 169 εσται 2071 5704 εως 2193 εσπερας 2073
  Czech BKR
  11:31 Tyto vci neist vm budou ze velijakho zemplazu. Kdo by se koli dotkl jich mrtvch, neist bude a do veera.

  11:31 , ; , , .


  Croatian Bible

  11:31 Te su ivotinje od svih to gmiu za vas neiste. Tko ih se mrtvih dotakne neka je neist do veeri.


  VERSE 	(31) - 

  :8,24,25  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

  God Rules.NET