Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NEHEMIAH 8

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  8:1 Cknd a venit luna a waptea, copiii lui Israel erau kn cetqyile lor. Atunci tot poporul s`a strkns ca un singur om pe locul deschis dinaintea poryii apelor. Au zis cqrturarului Ezra sq se ducq sq ia cartea Legii lui Moise, datq de Domnul lui Israel.

  8:2 Wi preotul Ezra a adus Legea knaintea adunqrii, alcqtuitq din bqrbayi wi femei wi din toyi cei ce erau kn stare s`o knyeleagq. Era kntkia zi a lunii a waptea.

  8:3 Ezra a citit kn carte de dimineayq pknq la ameazq, pe locul deschis dinaintea poryii apelor, kn faya bqrbayilor wi femeilor wi kn faya celor ce erau kn stare s`o knyeleagq. Tot poporul a fost cu luare aminte la cetirea cqryii Legii.

  8:4 Cqrturarul Ezra stqtea pe un scaun de lemn, ridicat cu prilejul acesta. Lkngq el, la dreapta, stqteau Matitia, Wema, Anaia, Urie, Hilchia wi Maaseia, wi la stknga: Pedaia, Miwael, Malchia, Hawum, Hawbadana, Zaharia wi Mewulam.

  8:5 Ezra a deschis cartea knaintea kntregului popor, cqci stqtea mai sus de ckt tot poporul. Wi cknd a deschis -o, tot poporul s`a sculat.

  8:6 Ezra a binecuvkntat pe Domnul, Dumnezeul cel mare, wi tot poporul a rqspuns ridicknd mknile: ,,Amin! Amin!`` Wi s`au plecat wi s`au knchinat knaintea Domnului, cu faya la pqmknt.

  8:7 Iosua, Bani, Werebia, Iamin, Acub, Wabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia, wi Leviyii, lqmureau poporului Legea, wi fiecare stqtea la locul lui.

  8:8 Ei citeau desluwit kn cartea Legii lui Dumnezeu, wi -i arqtau knyelesul, ca sq -i facq sq knyeleagq ce citiserq.

  8:9 Dregqtorul Neemia, preotul wi cqrturarul Ezra, wi Leviyii cari knvqyau pe popor, au zis kntregului popor: ,,Ziua aceasta este knchinatq Domnului, Dumnezeului vostru; sq nu vq bociyi wi sq nu plkngeyi!`` Cqci tot poporul plkngea cknd a auzit cuvintele Legii.

  8:10 Ei le-au zis: ,,Duceyi-vq de mkncayi cqrnuri grase wi beyi bquturi dulci, wi trimeteyi ckte o parte wi celor ce n`au nimic pregqtit, cqci ziua aceasta este knchinatq Domnului nostru; nu vq mkhniyi, cqci bucuria Domnului va fi tqria voastrq.``

  8:11 Leviyii potoleau pe tot poporul, zicknd: ,,Tqceyi, cqci ziua aceasta este sfkntq; nu vq mkhniyi!``

  8:12 Wi tot poporul s`a dus sq mqnknce wi sq bea. Wi au trimes ckte o parte wi altora, wi s`au veselit mult. Cqci knyeleseserq cuvintele cari li se tklcuiserq.

  8:13 A doua zi, capii de familie din tot poporul, preoyii wi Leviyii, s`au strkns la cqrturarul Ezra, ca sq audq tklcuirea cuvintelor Legii.

  8:14 Wi au gqsit scris kn Lege cq Domnul poruncise prin Moise, cq fiii lui Israel trebuie sq locuiascq kn corturi, kn timpul sqrbqtorii lunii a waptea.

  8:15 Atunci au trimes sq rqspkndeascq vestea aceasta kn toate cetqyile lor wi la Ierusalim: ,,Duceyi-vq la munte wi aduceyi ramuri de mqslin, ramuri de mqslin sqlbatic, ramuri de mirt, ramuri de finic, wi ramuri de copaci stufowi, ca sq faceyi corturi, cum este scris.``

  8:16 Atunci poporul s`a dus wi a adus ramuri, wi au fqcut corturi pe acoperiwul caselor lor, kn curyile lor, kn curyile Casei lui Dumnezeu, pe locul deschis dinaintea poryii apelor wi pe locul deschis dela poarta lui Efraim.

  8:17 Toatq adunarea celor ce se kntorseserq din robie a fqcut corturi wi au locuit kn aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, pknq kn ziua aceasta, nu mai fqcuserq copiii lui Israel awa ceva. Wi a fost foarte mare veselie.

  8:18 Au citit kn cartea Legii lui Dumnezeu kn fiecare zi, din cea dintki zi pknq la cea din urmq. Au prqznuit sqrbqtoarea wapte zile, wi a fost o adunare de sqrbqtoare kn ziua a opta, cum este poruncit.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск