Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NUMBERS 27

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  27:1 Fetele lui Yelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, wi ale cqror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca wi Tirya,

  27:2 s`au apropiat wi s`au knfqyiwat knaintea lui Moise, knaintea preotului Eleazar, knaintea mai marilor wi knaintea kntregei adunqri, la uwa cortului kntklnirii. Ele au zis:

  27:3 ,,Tatql nostru a murit kn pustie; el nu era kn mijlocul cetei celor ce s`au rqsvrqtit kmpotriva Domnului, kn mijlocul cetei lui Core, ci a murit pentru pqcatul lui, wi n`a avut fii.

  27:4 Pentru ce sq se stingq numele tatqlui nostru din mijlocul familiei lui, pentrucq n`a avut fii? Dq-ne wi nouq deci o mowtenire kntre frayii tatqlui nostru.``

  27:5 Moise a adus pricina lor knaintea Domnului.

  27:6 Wi Domnul a zis lui Moise:

  27:7 ,,Fetele lui Yelofhad au dreptate. Sq le dai de mowtenire o mowie kntre frayii tatqlui lor, wi sq treci asupra lor mowtenirea tatqlui lor.

  27:8 Iar copiilor lui Israel, sq le vorbewti wi sq le spui: ,,Cknd un om va muri fqrq sq le lase fii, sq treceyi mowtenirea lui asupra fetei lui.

  27:9 Dacq n`are nici o fatq, mowtenirea lui s`o dayi frayilor lui.

  27:10 Dacq n`are nici frayi, mowtenirea lui s`o dayi frayilor tatqlui squ.

  27:11 Wi dacq nici tatql lui n`are frayi, mowtenirea lui s`o dayi rudei celei mai apropiate din familia lui, wi ea s`o stqpkneascq. Aceasta sq fie o lege wi un drept pentru copiii lui Israel, cum a poruncit lui Moise Domnul.``

  27:12 Domnul a zis lui Moise: ,,Suie-te pe muntele acesta Abarim, wi privewte yara pe care am dat -o copiilor lui Israel.

  27:13 S`o privewti, dar wi tu vei fi adqugat la poporul tqu, cum a fost adqogat fratele tqu Aaron;

  27:14 pentrucq v`ayi kmpotrivit poruncii Mele, kn pustia Yin, cknd cu cearta adunqrii, wi nu M`ayi sfinyit knaintea lor cu prilejul apelor.`` (Acestea sknt apele de ceartq, la Cades, kn pustia Yin.)

  27:15 Moise a vorbit Domnului, wi a zis:

  27:16 ,,Domnul, Dumnezeul duhurilor oricqrui trup, sq rknduiascq peste adunare un om

  27:17 care sq iasq knaintea lor, wi sq intre knaintea lor, care sq -i scoatq afarq wi sq -i vkre knquntru, pentru ca adunarea Domnului sq nu fie ca niwte oi cari n`au pqstor.``

  27:18 Domnul a zis lui Moise: ,,Ia-yi pe Iosua, fiul lui Nun, bqrbat kn care este Duhul Meu, wi sq-yi pui mkna peste el.

  27:19 Sq -l awezi knaintea preotului Eleazar wi knaintea kntregii adunqri, wi sq -i dai porunci subt ochii lor.

  27:20 Sq -l faci pqrtaw la dregqtoria ta, pentruca toatq adunarea copiilor lui Israel sq -l asculte.

  27:21 Sq se knfqyiweze knaintea preotului Eleazar, care sq kntrebe pentru el judecata lui Urim knaintea Domnului; wi Iosua, toyi copiii lui Israel, kmpreunq cu el, wi toatq adunarea, sq iasq dupq porunca lui Eleazar wi sq intre dupq porunca lui.

  27:22 Moise a fqcut cum ki poruncise Domnul. A luat pe Iosua, wi l -a pus knaintea preotului Eleazar wi knaintea kntregii adunqri.

  27:23 Wi -a pus mknile peste el, wi i -a dat porunci, cum spusese Domnul prin Moise.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск