Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - NUMBERS 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 А ето поколенията на Аарона и Моисея във времето, когато Господ говори на Моисея на Синайската планина.

  3:2 Ето и имената на Аароновите синове: Надав, първородният му, Авиуд, Елеазар и Итамар.

  3:3 Тия са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които Моисей посвети, за да свещенодействуват.

  3:4 А Надав и Авиуд умряха пред Господа, като принасяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня; и нямаха чада; а Елеазар и Итамар свещенодействуваха в присъствието на баща си Аарона.

  3:5 И Господ говори на Моисея, казвайки:

  3:6 Приведи Левиевото племе и представи ги пред свещеника Аарона, за да му слугуват.

  3:7 Нека пазят заръчаното от него и заръчаното от цялото общество пред шатъра за срещане, за да вършат служенето около скинията.

  3:8 И нека пазят всичките принадлежности на шатъра за срещане, и заръчаното от израилтяните, за да вършат служенето около скинията.

  3:9 И да дадеш левитете на Аарона и на синовете му: те са дадени всецяло нему от страна на израилтяните.

  3:10 А Аарона и синовете му да поставиш да вършат свещеническите си служби; а чужденецът, който би се приближил, да се умъртви.

  3:11 Господ още говори на Моисея, казвайки:

  3:12 Ето, Аз взех левитете измежду израилтяните, вместо всичките първородни от израилтяните, които отварят утроба; левитете ще бъдат Мои.

  3:13 Защото всяко първородно е Мое; в деня, когато поразих всяко първородно в Египетската земя, Аз осветих за Себе Си всяко първородно в Израиля, и човек и животно; Мои ще бъдат. Аз съм Иеова.

  3:14 И Господ говори на Моисея в Синайската пустиня, казвайки:

  3:15 Преброй левийците според бащините им домове, по семействата им; да преброиш всичките мъжки от един месец и нагоре.

  3:16 И тъй, Моисей ги преброи според Господното слово, както му беше заповядано.

  3:17 А синовете на Леви, по имената си, бяха тия: Гирсон, Каат и Мерарий.

  3:18 И ето имената на гирсонците по семействата им: Левий и Семей;

  3:19 и каатците по семействата им: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил;

  3:20 и мерарийците по семействата им: Маалий и Мусий. Тия са семействата на левийците, според бащините им домове.

  3:21 От Гирсона произлезе семейството Левиево и семейството Семеево; тия са семействата на гирсонците.

  3:22 Преброените от тях по числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, които се преброиха от тях, бяха седем хиляди и петстотин души.

  3:23 Семействата на гирсонците да поставят шатрите си зад скинията към запад.

  3:24 И началник на бащиния дом на гирсонците да бъде Елиасаф, Лаиловият син.

  3:25 А под грижата на гирсонците в шатъра за срещане да бъдат скинията, шатърът, покривът му, закривката за входа на шатъра за срещане,

  3:26 дворните завеси, закривката на входа на двора, който е около скинията и олтарът и въжетата му за цялата ме служба.

  3:27 От Каата произлезе семейството на Амрамовците, и семейството на Хевроновците, и семейството на Озииловците: тия са семействата на Каатовците.

  3:28 Според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, имаше осем хиляди и шестстотин души, които пазеха поръчаното за светилището.

  3:29 Семейството на Каатовците да поставят шатрите си откъм южната страна на скинията.

  3:30 И началник на бащиния дом от семействата на Каатовците да бъде Елисафан, Озииловият син.

  3:31 А под тяхната грижа да бъдат ковчегът, трапезата, светилникът, олтарите, принадлежностите на светилището, с които служат, закривката и всичко, което принадлежи на службата му.

  3:32 И Елеазар, син на свещеника Аарона, да бъде началник над левитските началници и да надзирава ония, които пазят заръчаното за светилището.

  3:33 От Мерария произлезе семейството на Маалиевците и семейството на Мусиевците; тия са Мерариевите семейства.

  3:34 Които от тях се преброиха, според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха шест хиляди и двеста души.

  3:35 И началник на бащиния дом от семействата на Мерариевците да бъде Суриил, Авихаиловият син. Те да поставят шатрите си откъм северната страна на скинията.

  3:36 И под грижата, назначена на мерарийците, да бъдат дъските на скинията, лостовете й, стълбовете й, подложките й, всичките й прибори, всичко, което принадлежи на службата й,

  3:37 стълбовете на околния двор, подложките им, колчетата им и въжетата им.

  3:38 Тия, които ще поставят шатрите си пред лицето на скинията към изток, пред шатъра за срещане към изгрев слънце, да бъдат Моисей и Аарон и синовете му, които да имат грижа за светилището, сиреч, грижа за израилтяните; и чужденец, който бе се приближил, да се умъртви.

  3:39 Всичките преброени от левитите, които Моисей и Аарон преброиха по семействата им, по Господната заповед, всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха двадесет и две хиляди души.

  3:40 И Господ рече на Моисея: Преброй всичките мъжки първородни от израилтяните от един месец и нагоре и вземи числото на имената им.

  3:41 И да вземеш левитите за Мене, (Аз съм Господ) вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите вместо всичките първородни между добитъка на израилтяните.

  3:42 И тъй Моисей преброи всичките първородни между израилтяните, според както Господ му заповяда;

  3:43 и всичките мъжки първородни като се изброиха по име от един месец и нагоре, според преброяването им, бяха двадесет и две хиляди двеста и седемдесет и три души.

  3:44 Господ говори още на Моисея, казвайки:

  3:45 Вземи левитите, вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите, вместо техния добитък; и левитите ще бъдат Мои. Аз съм Господ.

  3:46 А за откупуване на двестате седемдесет и три души, с които първородните измежду израилтяните са повече от левитите,

  3:47 да вземеш по пет сикли на глава; според сикъла на светилището да ги вземеш (един сикъл е равен на двадесет гери);

  3:48 и парите на откупа от ония, които са повече, да дадеш на Аарона и на синовете му.

  3:49 И така, Моисей взе парите на откупа от ония, които бяха повече от изкупените през размяна с левитите;

  3:50 от първородните на израилтяните взе парите, хиляда триста и шестдесет и пет сикли според сикъла на светилището.

  3:51 И Моисей даде парите от откупа на Аарона и на синовете му, според Господното слово, както Господ заповяда на Моисея.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск