Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1SAMUEL 9

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  9:1 ivio u ono vrijeme jedan ovjek u Benjaminovu plemenu po imenu Ki, sin Abiela, sina Serora, sina Bekorata, sina Afijahova; bio je iz plemena Benjaminova, ovjek imuan.

  9:2 Imao je sina po imenu aula, koji je bio mlad i lijep. Meu sinovima Izraelovim nije bilo ljepega ovjeka od njega: za glavu bijae vii od svega naroda.

  9:3 Uto se Kiu, aulovu ocu, izgubilo nekoliko magarica, pa Ki ree svome sinu aulu: "Uzmi sa sobom jednoga momka pa ustani i idi traiti magarice!"

  9:4 I prooe oni Efrajimovu goru i prooe zemlju aliu, ali ne naoe nita; prooe zemlju aalim, ali magarica ne bijae ondje; prooe i zemlju Benjaminovu, ali ne naoe nita.

  9:5 Kad su doli u zemlju Suf, ree aul momku koji ga je pratio: "Hajde, vratimo se da se ne bi otac okanio magarica i zabrinuo se za nas!"

  9:6 A on mu odgovori: "Eno, u onom ondje gradu ivi ovjek Boji; to je vrlo ugledan ovjek: to god rekne, sve se zacijelo ispunja. Poimo, dakle, k njemu, moda e nas uputiti u ono zbog ega smo poli na put."

  9:7 A aul ree svome momku: "Ako zaista poemo onamo, to emo ponijeti ovjeku? Kruha je nestalo u naim torbama, nemamo dara da ponesemo ovjeku Bojem. to mu moemo dati?"

  9:8 A momak opet progovori i ree aulu: "Gle, imam u ruci etvrt ekela srebra: dat u ga Bojem ovjeku da nas uputi kamo bismo ili."

  9:9 Neko se u Izraelu, kad bi ili pitati Boga za savjet, govorilo: "Hajde, poimo k vidiocu!" Jer koga danas zovu prorokom neko se zvao vidjelac. -

  9:10 aul odvrati svome momku: "Dobro veli. Hajdemo!" I krenue u grad gdje je ivio ovjek Boji.

  9:11 Kad su se penjali usponom prema gradu, sretoe djevojke koje su izale da zahvate vode. I zapitae ih: "Je li gore vidjelac?" -

  9:12 One im odgovore ovako: "Jest, vidjelac je pred vama. Upravo je stigao u grad, jer danas narod ima rtvu na uzviici.

  9:13 im uete u grad, nai ete ga jo prije nego to se popne na uzviicu da sudjeluje na rtvenoj gozbi. Narod nee jesti dok on ne doe, jer on mora blagosloviti rtvu, a onda e tek uzvanici jesti. Zato idite odmah gore, jer ete ga sada jo nai."

  9:14 Oni otioe gore u grad. Kad su ulazili na vrata, Samuel ih susrete polazei na uzviicu.

  9:15 A dan prije nego to je aul doao bijae Jahve objavio Samuelu:

  9:16 "Sutra u ovo doba poslat u k tebi ovjeka iz Benjaminove zemlje. Ti e ga pomazati za kneza nad mojim narodom Izraelom. On e izbaviti moj narod iz ruke filistejske. Vidio sam nevolju svoga naroda i njegov je vapaj dopro do mene."

  9:17 A kad je Samuel ugledao aula, Jahve mu progovori: "Evo ti ovjeka za koga ti rekoh: 'Taj e vladati nad mojim narodom.'"

  9:18 aul pristupi Samuelu na vratima i ree: "Daj mi kai gdje je vidioeva kua."

  9:19 A Samuel odgovori aulu: "Ja sam vidjelac. Poi preda mnom na uzviicu, danas ete sa mnom jesti. Sutra u te ujutro otpustiti i sve u ti kazati to ti je na srcu.

  9:20 A za magarice koje su ti se izgubile prije tri dana ne uznemiruj se jer su se nale. Uostalom, kome pripada sve to je najdragocjenije u Izraelu? Zar ne tebi i svemu domu tvoga oca?"

  9:21 A aul odgovori ovako: "Nisam li ja od Benjaminova plemena, najmanjega plemena Izraelova? A moj rod nije li najneznatniji izmeu svih rodova Benjaminova plemena? Zato mi, dakle, govori takve rijei?"

  9:22 Samuel uze aula i njegova momka, odvede ih u sobu i dade im mjesto u proelju meu uzvanicima, kojih je bilo tridesetak.

  9:23 Zatim Samuel ree kuharu: "Donesi dio koji ti dadoh i za koji ti rekoh da ga stavi na stranu."

  9:24 Kuhar uze but, donese ga i stavi pred aula, a Samuel mu ree: "Evo, pred tobom je ono to je sauvano za tebe. Jedi, jer to ti je sauvano ba za ovu zgodu." Tako je u onaj dan aul jeo sa Samuelom.

  9:25 Potom odande sioe u grad. Ondje prostrijee aulu na krovu.

  9:26 I on lee na poinak. im je svanula zora, Samuel zovnu aula (na krovu) govorei: "Ustani da te otpustim!" Kad je aul ustao, izaoe obojica, on i Samuel.

  9:27 Kad su doli na kraj grada, ree Samuel aulu: "Kai momku neka poe naprijed pred nama! A ti stani sada da ti objavim rije Boju."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .