Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2CHRONICLES 20

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  20:1 Poslije toga Moabovi i Amonovi sinovi, a s njima i neki od Meunjana, zaratie na Joafata.

  20:2 Ali Joafat dobi ovu vijest: "Dolazi na te veliko mnotvo s one strane mora, iz Edoma; i eno ga u Haseson Tamaru, to jest u En Gediju."

  20:3 Joafat se uplai i stade traiti Jahvu te oglasi post po svoj Judeji.

  20:4 Skupili se Judejci da trae Jahvu: dolazili iz svih judejskih gradova da ga trae.

  20:5 Tada Joafat ustade u judejskom zboru u Jeruzalemu, u Domu Jahvinu, pred novim predvorjem

  20:6 i ree: "Jahve, Boe otaca naih, ti si Bog na nebu i vlada nad svim krivoboakim kraljevstvima. U tvojoj je ruci takva sila i jakost da se nitko ne moe odrati pred tobom.

  20:7 Ti si, o Boe na, istjerao stanovnike ove zemlje pred svojim izraelskim narodom i dao je zasvagda potomstvu svoga prijatelja Abrahama;

  20:8 i nastanili su se u njoj i sagradili u njoj Svetite tvojem Imenu govorei:

  20:9 'Kad navali na nas kakvo zlo, osvetni ma ili kuga, ili glad, te kad stanemo pred ovim Domom i pred tobom, jer je tvoje Ime u ovom Domu, i zavapimo k tebi iz svoje nevolje, uslii nas i spasi.'

  20:10 Sada, evo, Amonovi i Moabovi sinovi, i oni iz Seirske gore, preko kojih nisi dao Izraelu da proe kad je dolazio iz zemlje egipatske, nego ih je obiao i nije ih zatro -

  20:11 sada, dakle, oni nama uzvraaju zlom, doavi da nas otjeraju s batine koju si nam ti dao.

  20:12 O Boe na, zar im nee suditi? Jer u nas nema sile prema tome velikom mnotvu koje dolazi na nas niti mi znamo to da radimo, nego su nam oi uprte u te."

  20:13 Svi su Judejci stajali pred Jahvom, s malom djecom, sa enama i sinovima.

  20:14 Tada sie Jahvin duh usred zbora na Jahaziela, sina Zaharije, sina Benaje, sina Jeiela, sina Matanijina - levita od Asafovih sinova.

  20:15 On ree: "Pozorno sluajte, svi Judejci, Jeruzalemci i ti, kralju Joafate! Ovako vam govori Jahve: 'Ne bojte se i ne plaite se toga velikog mnotva, jer ovo nije va rat, nego Boji.

  20:16 Sutra siite na njih; oni e se penjati uz Hasiki uspon, a vi ete ih sresti nakraj doline prema Jeruelskoj pustinji.

  20:17 Ne treba da se bijete; postavite se, stojte pa gledajte kako e vam pomoi Jahve. Oj Judo i Jeruzaleme, ne bojte se i ne plaite se; sutra iziite pred njih, i Jahve e biti s vama!'"

  20:18 Tada Joafat pade niice na zemlju i svi Judejci i Jeruzalemci padoe pred Jahvom da mu se poklone.

  20:19 Potom leviti od Kehatovih sinova i od Korahovih sinova ustadoe i poee hvaliti na sav glas Jahvu, Boga Izraelova.

  20:20 Uranivi ujutro, krenue prema pustinji Tekoi; kad su izlazili, stade Joafat i ree: "ujte me, oj Judejci i Jeruzalemci, pouzdajte se u Jahvu svoga Boga i odrat ete se; pouzdajte se u njegove proroke i budite sretni!"

  20:21 Potom se posavjetova s narodom i postavi Jahvine pjevae i hvalitelje koji e u svetom ruhu ii pred naoruanim etama i pjevati: "Slavite Jahvu jer je vjena ljubav njegova!"

  20:22 Kad poee klicati i pjevati pjesmu pohvalnicu, Jahve podie zasjedu na Amonce, Moapce i na one iz Seirske gore koji su doli na Judu te bie razbijeni.

  20:23 Jer su Amonovi sinovi i Moapci ustali na one iz Seirske gore da ih zatru i unite; a kad su svrili s onima iz Seira, stadoe udarati jedan na drugoga te se poklae.

  20:24 Kad Judejci dooe do straare prema pustinji i obazree se na mnotvo, a ono gle, mrtva tjelesa lee po zemlji; nitko se nije spasio.

  20:25 Tada doe Joafat s narodom da pokupi plijen i naoe ga mnogo: svakoga blaga, odjee i dragocjenih predmeta; naplijenili su toliko da vie nisu mogli nositi; tri su dana pljakali plijen jer ga je bilo mnogo.

  20:26 etvrti se dan sakupie u Dolini blagoslova: ondje su hvalili Jahvu, pa se zato ono mjesto prozvalo Emek Beraka, Dolina blagoslova, do danas.

  20:27 Potom se okrenue svi Judejci i Jeruzalemci, s Joafatom na elu, da se vrate u Jeruzalem u veselju, jer ih je Jahve razveselio nad njihovim neprijateljima.

  20:28 Doli su u Jeruzalem s harfama, citrama i trubama u Dom Jahvin.

  20:29 A strah Boji uao je u sva zemaljska kraljevstva kad su ula da je Jahve zavojtio na Izraelove neprijatelje.

  20:30 Tako je poinulo Joafatovo kraljevstvo, jer mu je Bog dao mir odasvud uokolo.

  20:31 Joafat je kraljevao nad Judejcima. Bilo mu je trideset i pet godina kad se zakraljio; kraljevao je dvadeset i pet godina u Jeruzalemu; mati mu se zvala Azuba, a bila je ki ilhijeva.

  20:32 Iao je putem oca Ase ne skreui s njega nego inei to je pravo u Jahvinim oima.

  20:33 Samo, uzviice nisu bile uklonjene, jer narod jo nije bio upravio svoje srce Bogu otaca.

  20:34 Ostala Joafatova djela, od prvih do posljednjih, zapisana su u povijesti Hananijeva sina Jehua i uvrtena su u Knjigu o izraelskim kraljevima.

  20:35 Poslije toga udruio se judejski kralj Joafat s izraelskim kraljem Ahazjom, koji je bezbono radio.

  20:36 Udruio se s njim zato da naprave lae i da odu u Tari; napravili su lae u Esjon Geberu.

  20:37 Dodavahuov sin Eliezer iz Maree prorekao je protiv Joafata: "Budui da si se udruio s Ahazjom, Jahve e razoriti tvoja djela." Lae su se razbile i nisu mogle otploviti u Tari.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .