Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - DEUTERONOMY 31

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  31:1 Mojsije doe da upravi ove rijei svemu Izraelu:

  31:2 "Meni je danas sto dvadeset godina", - ree im. "Ne mogu vie izlaziti i ulaziti. A Jahve mi je rekao: 'Nee prijei ovog Jordana!'

  31:3 Sam Jahve, Bog tvoj, pred tobom e prijei; on e pred tobom potui one narode da ih otjerate s posjeda. Joua e pred tobom ii, kako je Jahve rekao.

  31:4 Jahve e postupiti s njima kako je postupio sa Sihonom i Ogom, amorejskim kraljevima, i njihovom zemljom kad ih uniti.

  31:5 Pred vas e ih Jahve poloiti, a vi ete s njima postupati prema svim naredbama koje sam vam dao.

  31:6 Ohrabrite se i budite odluni! Ne bojte se i nemojte predati pred njima. Ta sam Jahve, Bog tvoj, ide s tobom; nee te zapustiti niti e te ostaviti."

  31:7 Tada Mojsije zovnu Jouu pa mu ree pred svim Izraelom: "Ohrabri se i budi odluan! Jer ti e ii s ovim narodom u zemlju za koju se Jahve zakle ocima njihovim da e im je dati; ti e im je predavati u batinu.

  31:8 Sam Jahve ide pred tobom; on e s tobom biti; nee te zapustiti niti e te ostaviti. Ne boj se i ne dri!"

  31:9 Mojsije napisa ovaj Zakon i predade ga sveenicima, sinovima Levijevim, koji su nosili Koveg saveza Jahvina, i svim izraelskim starjeinama.

  31:10 Mojsije im naredi: "Svake sedme godine - godine oprosne - na Blagdan sjenica,

  31:11 kad doe sav Izrael da vidi lice Jahve, Boga tvoga, na mjestu koje on odabere, proitaj ovaj Zakon u nazonosti svega Izraela.

  31:12 Saberi narod - ljude, ene, djecu i doljaka to bude u tvojim gradovima - da uju i da naue bojati se Jahve, Boga vaega, pa da dre i vre sve rijei ovog Zakona.

  31:13 Sinovi njihovi, koji to jo ne znaju, ut e i nauit e bojati se Jahve, Boga vaega, sve vrijeme dok budete ivjeli na zemlji to ete je, preavi Jordan, zaposjesti."

  31:14 Jahve ree Mojsiju: "Evo se blii vrijeme tvoje smrti. Zovni Jouu i naite se u atoru sastanka da mu dam zapovijedi." Mojsije i Joua dou u ator sastanka.

  31:15 U atoru pokae se Jahve u stupu od oblaka. Stup od oblaka stajao je na ulazu u ator.

  31:16 Jahve ree Mojsiju: "Evo e naskoro poinuti sa svojim ocima. A narod e se ovaj dii da ini blud idui za tuim bogovima one zemlje u koju e naskoro ui; mene e napustiti i prekrit e moj Savez to ga s njim sklopih.

  31:17 I onda e se izliti moj gnjev na nj. Ostavit u ih tada i sakriti od njih svoje lice da budu prodirani. Snai e ih mnoga zla i nevolje i onda e rei: 'Zar me ne snalaze ove nevolje zbog toga to Bog moj nije u mojoj sredini?'

  31:18 A ja u sasvim sakriti svoje lice u taj dan, zbog svega zla to ga budu inili okreui se drugim bogovima.

  31:19 Piite sada sebi ovu pjesmu. Neka je naue Izraelci! Stavi je u njihova usta da mi ova pjesma bude svjedokom protiv Izraelaca.

  31:20 Kad ih dovedem u zemlju kojom tee med i mlijeko i za koju se zakleh ocima njihovim i kad se najedu, nasite i ugoje, okrenut e se oni drugim bogovima i njima e iskazivati tovanje; mene e prezreti i prekriti moj Savez.

  31:21 A kad ih snau mnoge nesree i nevolje, ova pjesma, jer je njihovo potomstvo nee nikada zaboraviti, pruit e svjedoanstvo protiv njih. Jer znam ja njihove osnove i to ve danas snuju, prije nego sam ih i doveo u zemlju koju im pod zakletvom obeah."

  31:22 Toga dana napisa Mojsije ovu pjesmu i naui Izraelce pjesmi.

  31:23 Nunovu sinu Joui naloi: "Ohrabri se i budi odluan! Jer ti e uvesti Izraelce u zemlju za koju sam im se zakleo. I ja u biti s tobom."

  31:24 Kad Mojsije napisa rijei ovoga Zakona u knjigu,

  31:25 tada naredi Levijevcima, koji su nosili Koveg saveza Jahvina:

  31:26 "Uzmite knjigu ovoga Zakona i poloite je uz Koveg saveza Jahvina. Neka ondje bude svjedokom protiv tebe!

  31:27 Ta znam ja tvoju buntovnost i tvoju tvrdu iju. Evo i danas, dok jo s vama ivim, bunite se protiv Jahve. A kako li neete kad ja umrem!

  31:28 Saberite k meni sve starjeine svojih plemena i svoje nadglednike da na njihove ui kaem ove rijei te da protiv njih uzmem za svjedoke nebo i zemlju.

  31:29 Jer znam ja da ete se nakon moje smrti izopaiti i skrenuti s puta koji sam vam odredio; nesrea e vas snai u buduim vremenima kad budete inili to je Jahvi nemilo i gnjevili ga djelima ruku svojih."

  31:30 A onda, na ui sve zajednice izraelske, Mojsije izgovori do kraja rijei ove pjesme:


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .