Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EXODUS 30

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  30:1 "Napravi i rtvenik za paljenje tamjana; napravi ga od bagremova drva.

  30:2 Neka bude lakat dug, lakat irok, u pravokut, i dva lakta visok. Neka mu roii budu od jednoga komada s njim.

  30:3 Obloi mu u isto zlato: njegovu gornju plohu, njegove strane naokolo i njegove roie. Naini mu zlatan zavrni pojas naokolo.

  30:4 Naini mu dva zlatna koluta. Privrsti mu ih s dviju suprotnih strana ispod zavrnog pojasa. Kroz njih e se provlaiti motke za noenje.

  30:5 Motke naini od bagremova drva i zlatom ih obloi.

  30:6 Postavi rtvenik pred zavjesu to zastire Koveg Svjedoanstva - nasuprot Pomirilitu nad Svjedoanstvom - gdje u se ja s tobom sastajati.

  30:7 Neka na njemu Aron pali miomirisni tamjan svako jutro kad priprema svjetla;

  30:8 neka ga Aron opet pali u suton kad svjetla zapaljuje, da to bude svagdanje kadiono prinoenje pred Jahvom u sve vae narataje.

  30:9 Ne prinosi na njemu ni neposveenoga tamjana, ni paljenice, ni prinosnice, ni ljevanice!

  30:10 Jednom u godini neka Aron obavi obred pomirenja na njegovim roiima. Krvlju rtve koja se prinosi za grijeh, jednom na godinu, neka obavi obred pomirenja za rtvenik. Tako inite u sve narataje. Jer oltar je presveta svetinja Jahvina."

  30:11 Nadalje Jahve ree Mojsiju:

  30:12 "Kad bude pravio popis Izraelaca prilikom novaenja, neka svatko da Jahvi otkupninu za se kad se upie, da ih kakvo zlo ne snae zbog novaenja.

  30:13 Tko god potpada pod novaenje, ovoliko neka dadne: pola ekela - prema hramskom ekelu, gdje je dvadeset gera u ekelu. To pola ekela neka bude kao prinos Jahvi.

  30:14 Tko god potpada pod novaenje, od dvadeset godina starosti pa navie, neka dadne prinos Jahvi.

  30:15 Bogata neka ne plaa vie niti siromah manje od pola ekela kad daju prinos Jahvi kao otkup za se.

  30:16 Uzimaj otkupni novac od Izraelaca i odreuj ga za potrebe atora sastanka. Neka to bude Jahvi na spomen da se sjea Izraelaca i da im bude milostiv."

  30:17 Ree Jahve Mojsiju:

  30:18 "Napravi umivaonik od tua i podnoje od tua za umivanje. Postavi ga izmeu atora sastanka i rtvenika. Nalij u nj vode

  30:19 pa neka Aron i njegovi sinovi peru svoje ruke i noge vodom iz njega.

  30:20 Kad moradnu ulaziti u ator sastanka, ili kad se moradnu primicati rtveniku za slubu da spaljuju rtve u ast Jahvi paljene, neka se vodom operu da ne poginu.

  30:21 Neka operu ruke svoje i noge svoje da izbjegnu smrti: to je trajna naredba Aronu i njegovim potomcima u sve narataje."

  30:22 Jo ree Jahve Mojsiju:

  30:23 "Nabavi najboljih mirodija: pet stotina ekela smirne samotoka, pola te teine - dvjesta pedeset - mirisavog cimeta, dvjesta pedeset mirisave trstike,

  30:24 pet stotina - prema hramskom ekelu - lovorike i jedan hin maslinova ulja.

  30:25 Od toga napravi posveeno ulje za pomazanje; da bude smjesa kao da ju je pravio pomastar. Neka to bude posveeno ulje za pomazanje.

  30:26 Time onda pomai: ator sastanka i Koveg Svjedoanstva;

  30:27 stol i sav njegov pribor; svijenjak i sav njegov pribor; rtvenik kadioni;

  30:28 rtvenik za rtve paljenice i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak:

  30:29 posveti ih, i oni e tako postati posveeni; i to god ih se dotakne, posveeno e postati.

  30:30 Pomai Arona i njegove sinove i posveti ih meni za sveenike.

  30:31 Onda kai Izraelcima ovako: 'Ovo je moje posveeno ulje za pomazanje od koljena do koljena.

  30:32 Ne smije se polijevati po tijelu obinoga ovjeka; ne smijete praviti drugoga ovakva sastava! To je posveeno i neka vam bude sveto!

  30:33 Tko god takvo napravi, ili tko ga stavi na kojeg svjetovnjaka, neka se odstrani od svog naroda!'"

  30:34 Jahve jo ree Mojsiju: "Nabavi mirodija: natafe, eheleta i helebene. Od ovih mirodija i istoga tamjana,

  30:35 sve u jednakim dijelovima, napravi tamjan za kaenje, smjesu mirodija kakvu pravi pomastar, opranu, istu, svetu.

  30:36 Od toga neto smrvi u prah i jedan dio stavi pred Svjedoanstvo, u ator sastanka, gdje u se ja s tobom sastajati. Drite ovu mirodiju presvetom!

  30:37 A miomiris koji napravi prema ovome sastavu za svoju upotrebu ne smijete praviti. To dri za svetinju Jahvi!

  30:38 Tko sebi napravi to takvo da mu mirie, neka se iskorijeni iz svoga naroda."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .