Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EZEKIEL 27

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  27:1 I doe mi rije Jahvina:

  27:2 "A ti sine ovjeji, udari u tualjku nad Tirom

  27:3 i reci Tiru to lei na ulazu u more i trguje s narodima bezbrojnih otoka: 'Ovako govori Jahve Gospod: Tire to govorae: Ja sam laa prekrasna, izvanredne ljepote.

  27:4 Tvoje mee seu u more duboko, graditelji tvoji besprimjerno te lijepa nainie.

  27:5 Od senirskih empresa oplate ti sagradie, cedar libanonski uzee, jarbole ti podigoe;

  27:6 od baanskih hrastova istesae ti vesla, od bjelokosti i imira s kitijimskog otoja palubu ti nainie!

  27:7 Od vezena lana egipatskog bijahu ti jedra da ti budu zastava! A grimiz i skrlet s elikih otoka stavie ti za krovita.

  27:8 itelji Sidona i Arvada bjehu ti veslai, a mudraci tvoji, Tire, bijahu ti kormilari!

  27:9 Starjeine gebalske i vjetaci popravljahu kvarove tvoje. Sve morske lae i mornari bijahu tvoji i s tobom trgovahu!

  27:10 Perzijanci, Ludijci i Putijci u tvojoj vojsci bijahu ratnici, u tebi vjeahu titove i kacige; oni ti sjaj davahu.

  27:11 Sinovi arvadski s vojnicima na bedemima tvojim uokrug uvahu ti kule. O zidove ti uokolo titove vjeahu da uzveliaju jedinstvenu ljepotu tvoju!

  27:12 Zbog bogatstva tvoga golemog ak i Tari s tobom trgovae, plaajui srebrom i gvoem, olovom i kositrom trg tvoj.

  27:13 Javan i Tubal i Meek s tobom trgovahu: davahu ljude i sue mjedeno za trg tvoj.

  27:14 Oni iz Bet Togarme davahu konje, trkae konjie i mazge.

  27:15 I sinovi Dedanovi s tobom trgovahu. Mnogi ti otoci bijahu podloni: plaahu ti dau u bjelokosti i ebanovini.

  27:16 Zbog obilja robe tvoje Edom s tobom trgovae. Davahu ti za trg dragulje, purpur i vezivo, koralje, rubine i bez;

  27:17 i Judeja i zemlja Izraelova trgovahu s tobom: minitskim itom, voskom, medom, uljem i balzamom trg tvoj plaahu!

  27:18 Zbog obilja trga tvojeg, silnoga ti blaga, i Damask s tobom trgovae za helbonsko vino i saharsku vunu.

  27:19 I Dan i Javan iz Uzala za trg tvoj prekaljeno gvoe mijenjahu, cimet i slatku trsku.

  27:20 Dedan s tobom trgovae prostirkama jahakim.

  27:21 Arapi i kedarski knezovi mijenjahu se s tobom, trg ti plaajui jaganjcima, jarcima i ovnovima.

  27:22 Trgovci iz ebe i Rame trgovahu s tobom, za trg ti davahu najbolje dragulje i zlato.

  27:23 Haran, Kane i Eden, trgovci ebe, Asirije i Kimada trgovahu s tobom. Mijenjahu za trg tvoj

  27:24 skupocjene halje, purpurne i vezene plateve, sagove arene i uad vrsto pletenu.

  27:25 Tarike su lae nakrcane prevozile robu tvoju! Bjee tako puna i teka veoma.

  27:26 Na puinu morsku, na mnoga te mora izvedoe veslai. Istoni te vjetar razbi na puini morskoj!

  27:27 Tvoje blago i trg ti, rukodjela tvoja, laari tvoji i krmilari, popravljai pukotina, mjenjai trga tvojeg, svi ratnici na tebi i sve mnotvo posred tebe potonut e na dno morsko na dan tvoga brodoloma!

  27:28 Na vapaj ti krmilara obale e zadrhtati.

  27:29 I sii e s laa svojih svi veslai, svi laari i svi krmilari i ostat e na kopnu.

  27:30 Za tobom e glasno naricati i kukati gorko. Pepelom e posut glave, i valjat se u praini;

  27:31 zbog tebe e glave obrijati, kostrijet e pripasati, ojaene due za tobom naricati, i kukati gorko.

  27:32 U alosti e ti tubalicu zapjevati, nad tobom e protuiti: 'Koji grad k'o Tir ponosan bjee posred mora?'

  27:33 Jer kad bi on blago iskrcao, mnoge bi narode njima nasitio! Obiljem bogatstva i trga mnoge bi kraljeve zemaljske usreio.

  27:34 A sada te, evo, valovi smrskae, potonu u dubine morske! Blago tvoje i sva posada potonue s tobom.

  27:35 Svi itelji otoki zbog tebe se prestravie. Kraljevi se njini najeie, glave pokunjie.

  27:36 Trgovci naroda zvidahu za tobom, jer ti strailo posta i nestade zauvijek!'"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .