Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NUMBERS 21

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  21:1 Kralj Arada, Kanaanac koji je ivio u Negebu, u da Izrael dolazi Atarimskim putem, pa navali na Izraela i neke njegove zarobi.

  21:2 Tada se Izrael ovako zavjetova Jahvi: "Ako u moje ruke izrui ovaj narod, potpuno u unititi njegove gradove."

  21:3 Jahve uslia glas Izraela i predade mu Kanaance. A Izrael njih i njihove gradove 'heremom' uniti. Stoga se ono mjesto prozva Horma.

  21:4 Od brda Hora zapute se prema Crvenom moru da zaobiu zemlju edomsku. Narod putem postane nestrpljiv.

  21:5 I pone govoriti i protiv Boga i protiv Mojsija: "Zato nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo ve se ogadilo duama naim."

  21:6 Onda Jahve poalje na narod ljute zmije; ujedale ih one, tako te pomrije mnogo naroda u Izraelu.

  21:7 Doe narod k Mojsiju pa ree: "Sagrijeili samo kad smo govorili protiv Jahve i protiv tebe. Pomoli se Jahvi da ukloni zmije od nas!" Mojsije se pomoli za narod,

  21:8 i Jahve ree Mojsiju: "Napravi otrovnicu i stavi je na stup: tko god bude ujeden, ostat e na ivotu ako je pogleda."

  21:9 Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.

  21:10 Pou Izraelci i utabore se u Obotu.

  21:11 Potom se zapute iz Obota i utabore se kraj Ije-Abarima, u pustinji to je nasuprot Moabu, sa strane suneva izlaska.

  21:12 Odande otputuju te se utabore u dolini Zaredu.

  21:13 Odande krenu i utabore se s onu stranu Arnona, koji je u pustinji a izvire u podruju Amorejaca. Jer je Arnon granica moapska izmeu Moabaca i Amorejaca.

  21:14 Zato se veli u "Knjizi Jahvinih vojni": "Vaheb kod Sufe i doline arnonske

  21:15 i padine doline to se naginje prema mjestu Aru i naslanja se na granicu moapsku ..."

  21:16 Odande odoe u Beer. To je bunar o kojem je Jahve rekao Mojsiju: "Skupi narod da im dam vode!"

  21:17 Tada Izrael zapjeva ovu pjesmu: "Prokljuaj, studene! A vi ga uznosite:

  21:18 knezovi ga iskopali, prvaci narodni izdubli ezlom, tapom svojim." Iz pustinje odu u Matanu,

  21:19 iz Matane u Nahaliel, a iz Nahaliela u Bamot;

  21:20 iz Bamota u dolinu to se stere u moapskom polju, prema vrhuncu Pisge, s koje se prua vidik na pustaru.

  21:21 Sad Izrael posla glasnike Sihonu, amorejskome kralju, s porukom:

  21:22 "Pusti da proem preko tvoje zemlje. Neemo zalaziti u polja i u vinograde, niti emo piti vode iz bunara. Ii emo Kraljevskim putem dok ne proemo tvoje podruje."

  21:23 Ali Sihon ne dopusti Izraelu da proe njegovim podrujem, nego skupi sav svoj narod te izae u pustinju da presretne Izraelce. Stigavi do Jahze, zavojuje na Izraela.

  21:24 Ali ga Izrael potue otrim maem i osvoji njegovu zemlju od Arnona do Jaboka, do Amonaca, jer je Az leao na granici Amonaca.

  21:25 Izrael zauzme sve one gradove i Izrael se nastani u svim onim gradovima Amorejaca; u Hebonu i svim njegovim naseljima.

  21:26 Kako je Hebon bio glavni grad Sihona, amorejskog kralja, koji je ratovao protiv prijanjega moapskoga kralja te osvojio svu njegovu zemlju do Arnona,

  21:27 kau zato pjesnici: "Hrabro, o Hebone, dobro sazdani, vrsto posaeni grade Sihonov!

  21:28 Iz Hebona oganj suknu, plamen iz grada Sihonova, saga Ar moapski, prodrije visove arnonske.

  21:29 Teko tebi, Moabe! Propao si, narode Kemoev! Od sinova bjegunce uini, a od keri svojih ropkinje Sihonu, kralju amorejskom.

  21:30 Pobili smo ih; propao je Hebon do Dibona: sve smo razorili do Nofaha, to je blizu Medebe ..."

  21:31 Tako se Izrael nastani u zemlji Amorejaca.

  21:32 Mojsije se uputi da izvidi Jazer. Potom zauzmu njegova naselja a rastjeraju Amorejce koji bijahu ondje.

  21:33 Okrenu se onda i pou prema Baanu. A baanski kralj Og presrete ih sa svim svojim narodom da zapodjene boj kod Edreja.

  21:34 Ali Jahve ree Mojsiju: "Ne boj ga se! Predao sam u tvoje ruke njega, sav njegov narod i njegovu zemlju. Postupi s njim kako si postupio s amorejskim kraljem Sihonom koji je boravio u Hebonu."

  21:35 I potukoe ga, i sinove njegove, i sav njegov narod, tako da nitko ne utee. Potom zaposjedoe njegovu zemlju.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .