Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1 12

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  12:1 Mluvil pak Samuel ke vemu Izraelovi: Aj, uposlechl jsem hlasu vaeho ve vem, co jste mluvili ke mn, a ustanovil jsem nad vmi krle.

  12:2 A nyn aj, krl jde ped vmi, j pak zstaral jsem se a oedivl, a synov moji, aj, mezi vmi jsou. J tak chodil jsem ped vmi od sv mladosti a do dnenho dne.

  12:3 A vak aj, te jsem. Vydejte svdectv proti mn ped Hospodinem a ped pomazanm jeho, vzal-li jsem ho vola, aneb vzal-li jsem ho osla, utiskl-li jsem koho, ublil-li jsem komu, aneb vzal-li jsem od koho platek, abych na nm pehldl nco, a navrtm vm.

  12:4 Odpovdli: Neutiskl jsi ns, ani jsi ublil nm, ani jsi co vzal z ruky kterho lovka.

  12:5 ekl jet jim: Svdek jest Hospodin proti vm, svdek jest i pomazan jeho v tento den, e jste nenalezli pi mn nieho. I ekl lid: Svdek jest.

  12:6 Tedy ekl Samuel lidu: Hospodin jest svdek, kter uinil Moje a Arona, a kter vyvedl otce vae z zem Egyptsk.

  12:7 Proto nyn postavte se, a s vmi v soud vejdu ped Hospodinem o vecky spravedliv skutky Hospodinovy, kter uinil s vmi i s otci vaimi.

  12:8 Kdy byl vel Jkob do Egypta, volali otcov vai k Hospodinu; i poslal Hospodin Moje a Arona, kte vyvedli otce vae z Egypta, a osadili je na tomto mst.

  12:9 A kdy se zapomenuli na Hospodina Boha svho, vydal je v ruku Zizary, knete vojska Azor, a v ruku Filistinskch, t v ruku krle Mobskho, kte bojovali proti nim.

  12:10 Ale kdy volali k Hospodinu a ekli: Zheili jsme, nebo jsme opustili Hospodina, a slouili jsme Blim a Astarot, proto nyn vysvobo ns z ruky neptel naich, a slouiti budeme tob:

  12:11 I poslal Hospodin Jeroble a Bedana a Jefte a Samuele, a vytrhl vs z ruky neptel vaich okolnch, a bydlili jste bezpen.

  12:12 Potom vidouce, e Nhas krl syn Ammon pithl proti vm, ekli jste mi: Nikoli, ale krl bude kralovati nad nmi; jeto Hospodin Bh v jest krlem vam.

  12:13 Nyn tedy, aj, krl, kterho jste zvolili, za nho jste dali, a aj, Hospodin ustanovil ho nad vmi krlem.

  12:14 Budete-li se bti Hospodina, a jemu slouiti a poslouchati hlasu jeho, a nebudete-li se zpovati ei Hospodinov, tak i vy i krl, kter kraluje nad vmi, ostojte, jdouce za Hospodinem Bohem vam.

  12:15 Pakli nebudete poslouchati hlasu Hospodinova, ale odporni budete ei jeho, bude ruka Hospodinova proti vm, jako i proti otcm vaim.

  12:16 Jet se te pozastavte, a vizte vc tuto velikou, kterou uin Hospodin ped oima vaima.

  12:17 Zdali nen dnes e penin? Volati budu k Hospodinu, i vyd hmn a d隝, tak e poznati a vidti muste, jak jest to velmi zl vc, kter jste se dopustili ped oima Hospodinovma, dave sob krle.

  12:18 Proto volal Samuel k Hospodinu, a vydal Hospodin hmn a d隝 v ten den. I bl se vecken lid Hospodina velmi i Samuele.

  12:19 A ekl vecken lid Samuelovi: Modl se za sluebnky sv Hospodinu Bohu svmu, abychom nezemeli; nebo jsme pidali ke vem hchm naim i toto zl, e jsme sob dali krle.

  12:20 I ekl Samuel lidu: Nebojte se. Uinili jste sic vecko to zl, vak proto neodstupujte zpt od Hospodina, ale slute Hospodinu celm srdcem svm.

  12:21 Neodstupujte, pravm, nsledujce marnosti, toti cizch boh, kte nic neprospvaj, ani vysvobozuj, nebo jsou marnost.

  12:22 Neopust zajist Hospodin lidu svho pro jmno sv velik; nebo zalbilo se Hospodinu, aby vs sob vzdlal v lid.

  12:23 Ode mne tak odstup to, abych ml heiti proti Hospodinu, a pestvati modliti se za vs, nbr navoditi vs budu na cestu dobrou a pmou.

  12:24 A vak bojte se Hospodina a slute jemu v pravd celm srdcem svm; nebo vidte, jak velik vci uinil s vmi.

  12:25 Jestlie pak pedce zle initi budete, i vy i krl v zahynete.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .