Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 14

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  14:1 Potom piede ke mn mui z starch Izraelskch, sedli pede mnou.

  14:2 I stalo se slovo Hospodinovo ke mn, kouc:

  14:3 Synu lov, mui tito sloili ukydan bohy sv v srdci svm, a nepravost, kter jim k urce jest, poloili ped tvi sv. Zdali se upm rad se mnou?

  14:4 Proto mluv jim a rci jim: Takto prav Panovnk Hospodin: Kdo by koli z domu Izraelskho sloil ukydan bohy sv v srdci svm, a nepravost, kter mu k urce jest, poloil ped tv svou, a piel by k proroku: j Hospodin odpovdati budu tomu, kter piel, o mnostv ukydanch boh jeho,

  14:5 Abych polapil dm Izraelsk v srdci jejich, e se odvrtili ode mne k ukydanm bohm svm vickni napod.

  14:6 Proto rci domu Izraelskmu: Takto prav Panovnk Hospodin: Obrate se a odvrate od ukydanch boh vaich, a ode vech ohavnost vaich odvrate tv svou.

  14:7 Nebo kdo by koli z domu Izraelskho i z pohostinnch, kte jsou pohostinu v Izraeli, odvrtil se od nsledovn mne, a sloil by ukydan bohy sv v srdci svm, a nepravost, kter mu k urce jest, poloil by ped tv svou a piel by k proroku, aby se mne tzal skrze nho: j Hospodin odpovm jemu o sob,

  14:8 A obrtm tv svou hnvivou proti mui tomu, a dm jej za znamen a za pslov, a vytnu jej z prosted lidu svho, i zvte, e j jsem Hospodin.

  14:9 Prorok pak, dal-li by se pivbiti, aby mluvil slovo, j Hospodin pivbil jsem proroka toho. Ne vzthnu ruku svou na nj, a vyhladm jej z prosted lidu svho Izraelskho.

  14:10 A tak ponesou nepravost svou. Jak pokuta na toho, kdo by se tzal, takov pokuta na proroka bude,

  14:11 Aby nebloudili vce dm Izraelsk ode mne, a nepokvrovali se vce dnmi pevrcenostmi svmi, aby byli lidem mm, a j abych byl jejich Bohem, prav Panovnk Hospodin.

  14:12 Opt stalo se slovo Hospodinovo ke mn, kouc:

  14:13 Synu lov, kdy by zem zheila proti mn, dopoutjc se pestoupen, tehdy vzthl-li bych ruku svou na ni, a zlmal j hl chleba, a poslal bych na ni hlad, a vyhubil z n lidi i hovada:

  14:14 By pak byli u prosted n tito ti mui, No, Daniel a Job, oni v spravedlnosti sv vysvobodili by sami sebe, prav Panovnk Hospodin.

  14:15 Pakli bych zv ltou uvedl na zemi, tak e by ji na sirobu pivedla, a byla by pust, ani by kdo pes ni jti mohl pro zv:

  14:16 iv jsem j, prav Panovnk Hospodin, e by ti mui tito u prosted n byli, nikoli by nevysvobodili syn ani dcer. Oni by sami vysvobozeni byli, zem pak byla by pust.

  14:17 Aneb me uvedl-li bych na zemi tu, a ekl bych mei: Projdi skrz zemi tu, abych vyhubil z n lidi i hovada:

  14:18 iv jsem j, prav Panovnk Hospodin, e by pak ti mui tito byli u prosted n, nikoli by nevysvobodili syn ani dcer, ale oni sami by vysvobozeni byli.

  14:19 Aneb mor poslal-li bych na zemi tu, a vylil prchlivost svou na ni k zhoub, aby vyhlazeni byli z n lid i hovada:

  14:20 iv jsem j, prav Panovnk Hospodin, e by pak No, Daniel a Job u prosted n byli, nikoli by ani syna ani dcery nevysvobodili. Oni v spravedlnosti sv vysvobodili by sami sebe.

  14:21 Nbr takto prav Panovnk Hospodin: Bych pak tyi pokuty sv zl, me a hlad, zv ltou a mor poslal na Jeruzalm, abych vyhubil z nho lidi i hovada,

  14:22 A aj, pozstali-li by v nm, kte by toho uli, a vyvedeni byli, synov neb dcery: aj, i oni musej jti k vm, a uzte cestu jejich a skutky jejich, i potte se nad tm zlm, kter uvedu na Jeruzalm, nade vm, co uvedu na nj.

  14:23 A tak pot vs, kdy uzte cestu jejich a skutky jejich. I zvte, e jsem ne nadarmo uinil vecko to, co jsem uinil pi nm, prav Panovnk Hospodin.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .