Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Еврейский / Греческий лексикон Стронга - EZEKIEL 27
  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - HELP
      


  Eze 27:1
  ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃
  Eze 27:2
  ואתה בן אדם שׂא על צר קינה׃
  Eze 27:3
  ואמרת לצור הישׁבתי על מבואת ים רכלת העמים אל איים רבים כה אמר אדני יהוה צור את אמרת אני כלילת יפי׃
  Eze 27:4
  בלב ימים גבוליך בניך כללו יפיך׃
  Eze 27:5
  ברושׁים משׂניר בנו לך  את  כל  לחתים ארז מלבנון לקחו לעשׂות תרן עליך׃
  Eze 27:6
  אלונים מבשׁן עשׂו משׁוטיך קרשׁך עשׂו שׁן בת אשׁרים מאיי כתים׃
  Eze 27:7
  שׁשׁ ברקמה ממצרים היה מפרשׂך להיות לך  לנס  תכלת וארגמן מאיי אלישׁה היה מכסך׃
  Eze 27:8
  ישׁבי צידון וארוד היו שׁטים לך  חכמיך  צור היו בך  המה  חבליך׃
  Eze 27:9
  זקני גבל וחכמיה היו בך  מחזיקי  בדקך כל אניות הים ומלחיהם היו בך  לערב  מערבך׃
  Eze 27:10
  פרס ולוד ופוט היו בחילך אנשׁי מלחמתך מגן וכובע תלו בך  המה  נתנו הדרך׃
  Eze 27:11
  בני ארוד וחילך על חומותיך סביב וגמדים במגדלותיך היו שׁלטיהם תלו על חומותיך סביב המה כללו יפיך׃
  Eze 27:12
  תרשׁישׁ סחרתך מרב כל הון בכסף ברזל בדיל ועופרת נתנו עזבוניך׃
  Eze 27:13
  יון תבל ומשׁך המה רכליך בנפשׁ אדם וכלי נחשׁת נתנו מערבך׃
  Eze 27:14
  מבית תוגרמה סוסים ופרשׁים ופרדים נתנו עזבוניך׃
  Eze 27:15
  בני דדן רכליך איים רבים סחרת ידך קרנות שׁן והובנים השׁיבו אשׁכרך׃
  Eze 27:16
  ארם סחרתך מרב מעשׂיך בנפך ארגמן ורקמה ובוץ וראמת וכדכד נתנו בעזבוניך׃
  Eze 27:17
  יהודה וארץ ישׂראל המה רכליך בחטי מנית ופנג ודבשׁ ושׁמן וצרי נתנו מערבך׃
  Eze 27:18
  דמשׂק סחרתך ברב מעשׂיך מרב כל הון ביין חלבון וצמר צחר׃
  Eze 27:19
  ודן ויון מאוזל בעזבוניך נתנו ברזל עשׁות קדה וקנה במערבך היה׃
  Eze 27:20
  דדן רכלתך בבגדי חפשׁ לרכבה׃
  Eze 27:21
  ערב וכל נשׂיאי קדר המה סחרי ידך בכרים ואילים ועתודים בם  סחריך׃  
  Eze 27:22
  רכלי שׁבא ורעמה המה רכליך בראשׁ כל בשׂם ובכל אבן  יקרה וזהב נתנו עזבוניך׃
  Eze 27:23
  חרן וכנה ועדן רכלי שׁבא אשׁור כלמד רכלתך׃
  Eze 27:24
  המה רכליך במכללים בגלומי תכלת ורקמה ובגנזי ברמים בחבלים חבשׁים וארזים במרכלתך׃
  Eze 27:25
  אניות תרשׁישׁ שׁרותיך מערבך ותמלאי ותכבדי מאד בלב ימים׃
  Eze 27:26
  במים רבים הביאוך השׁטים אתך רוח הקדים שׁברך בלב ימים׃
  Eze 27:27
  הונך ועזבוניך מערבך מלחיך וחבליך מחזיקי בדקך וערבי מערבך וכל אנשׁי מלחמתך אשׁר בך  ובכל  קהלך אשׁר בתוכך יפלו בלב ימים ביום מפלתך׃
  Eze 27:28
  לקול זעקת חבליך ירעשׁו מגרשׁות׃
  Eze 27:29
  וירדו מאניותיהם כל תפשׂי משׁוט מלחים כל חבלי הים אל הארץ יעמדו׃
  Eze 27:30
  והשׁמיעו עליך בקולם ויזעקו מרה ויעלו עפר על ראשׁיהם באפר יתפלשׁו׃
  Eze 27:31
  והקריחו אליך קרחה וחגרו שׂקים ובכו אליך במר נפשׁ מספד מר׃
  Eze 27:32
  ונשׂאו אליך בניהם קינה וקוננו עליך מי כצור כדמה בתוך הים׃
  Eze 27:33
  בצאת עזבוניך מימים השׂבעת עמים רבים ברב הוניך ומערביך העשׁרת מלכי ארץ׃
  Eze 27:34
  עת נשׁברת מימים במעמקי מים מערבך וכל קהלך בתוכך נפלו׃
  Eze 27:35
  כל ישׁבי האיים שׁממו עליך ומלכיהם שׂערו שׂער רעמו פנים׃
  Eze 27:36
  סחרים בעמים שׁרקו עליך בלהות היית ואינך עד עולם׃

  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Русская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск