Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - COLOSSIANS 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 Dacq deci ayi knviat kmpreunq cu Hristos, sq umblayi dupq lucrurile de sus, unde Hristos wade la dreapta lui Dumnezeu.

  3:2 Gkndiyi-vq la lucrurile de sus, nu la cele de pe pqmknt.

  3:3 Cqci voi ayi murit, wi viaya voastrq este ascunsq cu Hristos kn Dumnezeu.

  3:4 Cknd Se va arqta Hristos, viaya voastrq, atunci vq veyi arqta wi voi kmpreunq cu El kn slavq.

  3:5 Deaceea, omorkyi mqdularele voastre cari sknt pe pqmknt: curvia, necurqyia, patima, pofta rea, wi lqcomia, care este o knchinare la idoli.

  3:6 Din pricina acestor lucruri vine mknia lui Dumnezeu peste fiii neascultqrii.

  3:7 Din numqrul lor erayi wi voi odinioarq, cknd trqiayi kn aceste pqcate.

  3:8 Dar acum lqsayi-vq de toate aceste lucruri: de mknie, de vrqjmqwie, de rqutate, de clevetire, de vorbele ruwinoase, cari v`ar putea iewi din gurq.

  3:9 Nu vq minyiyi unii pe alyii, kntruckt v`ayi desbrqcat de omul cel vechi, cu faptele lui,

  3:10 wi v`ayi kmbrqcat cu omul cel nou, care se knoiewte spre cunowtinyq, dupq chipul Celui ce l -a fqcut.

  3:11 Aici nu mai este nici Grec, nici Iudeu, nici tqiere kmprejur, nici netqiere kmprejur, nici Barbar, nici Schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul wi kn toyi.

  3:12 Astfel dar, ca niwte alewi ai lui Dumnezeu, sfinyi wi prea iubiyi, kmbrqcayi-vq cu o inimq plinq de kndurare, cu bunqtate, cu smerenie, cu blkndeyq, cu kndelungq rqbdare.

  3:13 Kngqduiyi-vq unii pe alyii, wi, dacq unul are pricinq sq se plkngq de altul, iertayi-vq unul pe altul. Cum v`a iertat Hristos, awa iertayi-vq wi voi.

  3:14 Dar mai pe sus de toate acestea, kmbrqcayi-vq cu dragostea, care este legqtura desqvkrwirii.

  3:15 Pacea lui Hristos, la care ayi fost chemayi, ca sq alcqtuiyi un singur trup, sq stqpkneascq kn inimile voastre, wi fiyi recunoscqtori.

  3:16 Cuvkntul lui Hristos sq locuiascq din belwug kn voi kn toatq knyelepciunea. Knvqyayi-vq wi sfqtuiyi-vq unii pe alyii cu psalmi, cu ckntqri de laudq wi cu ckntqri duhovnicewti, ckntknd lui Dumnezeu cu mulyqmire kn inima voastrq.

  3:17 Wi orice faceyi, cu cuvkntul sau cu fapta, sq faceyi totul kn Numele Domnului Isus, wi mulyqmiyi, prin El, lui Dumnezeu Tatql.

  3:18 Nevestelor, fiyi supuse bqrbayilor vowtri, cum se cuvine kn Domnul.

  3:19 Bqrbayilor, iubiyi-vq nevestele, wi nu yineyi necaz pe ele.

  3:20 Copii, ascultayi de pqrinyii vowtri kn toate lucrurile, cqci lucrul acesta place Domnului.

  3:21 Pqrinyilor, nu kntqrktayi pe copiii vowtri, ca sq nu-wi piardq nqdejdea.

  3:22 Robilor, ascultayi kn toate lucrurile pe stqpknii vowtri pqmkntewti; nu numai cknd sknteyi supt ochii lor, ca cei ce cautq sq placq oamenilor, ci cu curqyie de inimq, ca unii cari vq temeyi de Domnul.

  3:23 Orice faceyi, sq faceyi din toatq inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,

  3:24 ca unii cari wtiyi cq veyi primi dela Domnul rqsplata mowtenirii. Voi slujiyi Domnului Hristos.

  3:25 Cqci cine umblq cu strkmbqtate, kwi va primi plata dupq strkmbqtatea, pe care a fqcut -o; wi nu se are kn vedere faya omului.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск