Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EXODUS 30

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  30:1 Sq faci apoi un altar pentru arderea tqmkiei, wi anume sq -l faci din lemn de salckm.

  30:2 Lungimea lui sq fie de un cot, iar lqyimea tot de un cot; sq fie kn patru colyuri, wi knqlyimea lui sq fie de doi coyi. Coarnele altarului sq fie dintr`o bucatq cu el.

  30:3 Sq -i poleiewti cu aur curat, atkt partea de sus, ckt wi pqreyii lui de jur kmprejur wi coarnele; wi sq -i faci o cununq de aur de jur kmprejur.

  30:4 Dedesubtul cununii sq -i faci douq verigi de aur de amkndouq laturile, kn cele douq unghiuri, pentru punerea drugilor, cari vor sluji la ducerea lui.

  30:5 Drugii sq -i faci din lemn de salckm, wi sq -i poleiewti cu aur.

  30:6 Sq awezi altarul kn faya perdelei dinlquntru, care este knaintea chivotului mqrturiei, kn faya capacului ispqwirii, care este deasupra mqrturiei, wi unde Mq voi kntklni cu tine.

  30:7 Aaron va arde pe el tqmkie mirositoare; va arde tqmkie kn fiecare dimineayq, cknd va pregqti candelele;

  30:8 va arde wi seara cknd va aweza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastrq tqmkie knaintea Domnului din neam kn neam.

  30:9 Sq nu aduceyi pe altar altfel de tqmkie, nici ardere de tot, nici jertfq de mkncare, wi sq nu turnayi pe el nici o jertfq de bquturq.

  30:10 Numai odatq pe fie care an, Aaron va face ispqwire pe coarnele altarului. Ispqwirea aceasta o va face odatq pe an cu skngele dobitocului adus ca jertfq pentru ispqwirea pqcatului, printre urmawii vowtri. Acesta va fi un lucru prea sfknt knaintea Domnului.``

  30:11 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  30:12 ,,Cknd vei socoti pe copiii lui Israel wi le vei face numqrqtoarea, fiecare din ei sq dea Domnului un dar kn bani, pentru rqscumpqrarea sufletului lui, ca sq nu fie loviyi de nici o urgie, cu prilejul acestei numqrqtori.

  30:13 Iatq ce vor da toyi ceice vor fi cuprinwi kn numqrqtoarea aceasta: o jumqtate de siclu, dupq siclul sfkntului locaw, care este de douqzeci de ghere; o jumqtate de siclu va fi darul ridicat pentru Domnul.

  30:14 Orice om cuprins kn numqrqtoare, dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, va plqti darul ridicat pentru Domnul.

  30:15 Bogatul sq nu plqteascq mai mult, wi sqracul sq nu plqteascq mai puyin de o jumqtate de siclu, ca dar ridicat pentru Domnul, pentru rqscumpqrarea sufletelor.

  30:16 Sq ridici dela copiii lui Israel argintul pentru rqscumpqrare, wi sq -l kntrebuinyezi pentru slujba cortului kntklnirii; aceasta va fi pentru copiii lui Israel o aducere aminte knaintea Domnului pentru rqscumpqrarea sufletelor lor.``

  30:17 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  30:18 ,,Sq faci un lighean de aramq, cu piciorul lui de aramq, pentru spqlat; sq -l awezi kntre cortul kntklnirii wi altar, wi sq torni apq kn el,

  30:19 ca sq-wi spele kn el Aaron wi fiii lui mknile wi picioarele.

  30:20 Cknd vor intra kn cortul kntklnirii, se vor spqla cu apa aceasta, ca sq nu moarq; wi se vor spqla wi cknd se vor apropia de altar, ca sq facq slujba wi ca sq aducq Domnului jertfe arse de foc.

  30:21 Kwi vor spqla mknile wi picioarele ca sq nu moarq. Aceasta va fi o lege necurmatq pentru Aaron, pentru fiii lui wi pentru urmawii lor.``

  30:22 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  30:23 ,,Ia din cele mai bune mirodenii, cinci sute de sicli de smirnq foarte curatq, jumqtate, adicq douq sute cincizeci de sicli, de scoryiwoarq mirositoare, douq sute cincizeci de sicli de trestie mirositoare,

  30:24 cincisute de sicli de casia, dupq siclul sfkntului locaw, wi un hin de untdelemn de mqslin.

  30:25 Cu ele sq faci un untdelemn pentru ungerea sfkntq, o amestecqturq mirositoare, fqcutq dupq mewtewugul fqcqtorului de mir; acesta va fi untdelemnul pentru ungerea sfkntq.

  30:26 Cu el sq ungi cortul kntklnirii wi chivotul mqrturiei,

  30:27 masa wi toate uneltele ei, sfewnicul wi uneltele lui, altarul tqmkierii,

  30:28 altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui wi ligheanul cu piciorul lui.

  30:29 Sq sfinyewti aceste lucruri, wi ele vor fi prea sfinte; oricine se va atinge de ele, va fi sfinyit.

  30:30 Sq ungi de asemenea pe Aaron wi pe fiii lui, wi sq -i sfinyewti, ca sq fie kn slujba Mea ca preoyi.

  30:31 Sq vorbewti copiilor lui Israel, wi sq le spui: ,Acesta Kmi va fi untdelemnul pentru ungerea sfkntq, printre urmawii vowtri.

  30:32 Sq nu se ungq cu el trupul niciunui om, wi sq nu faceyi un alt untdelemn ca el dupq aceeaw kntocmire; el este sfknt, wi voi sq -l priviyi ca sfknt.

  30:33 Oricine va face un untdelemn ca el, sau va unge cu el pe altul, va fi nimicit din poporul lui.``

  30:34 Domnul a zis lui Moise: ,,Ia mirodenii, stacte, onice mirositoare, halvan, wi tqmkie curatq, kn aceeaw mqsurq.

  30:35 Cu ele sq faci tqmkie, o amestecqturq mirositoare, alcqtuitq dupq mewtewugul fqcqtorului de mir; sq fie sqratq, curatq wi sfkntq.

  30:36 S`o pisezi mqrunt, wi s`o pui knaintea mqrturiei, kn cortul kntklnirii, unde Mq voi kntklni cu tine. Acesta va fi pentru voi un lucru prea sfknt.

  30:37 Tqmkie ca aceasta, kn aceeaw kntocmire, sq nu vq faceyi, ci s`o priviyi ca sfkntq, wi pqstratq pentru Domnul.

  30:38 Oricine va face tqmkie ca ea, ca s`o miroase, va fi nimicit din poporul lui.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск