Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EZEKIEL 37

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  37:1 Mkna Domnului a venit peste mine, wi m`a luat kn Duhul Domnului, wi m`a pus kn mijlocul unei vqi pline de oase.

  37:2 M`a fqcut sq trec pe lkngq ele, de jur kmprejur, wi iatq cq erau foarte multe pe faya vqiei, wi erau uscate de tot.

  37:3 El mi -a zis: ,,Fiul omului, vor putea oare oasele acestea sq knvieze?`` Eu am rqspuns: ,,Doamne, Dumnezeule, tu wtii lucrul acesta!``

  37:4 El mi -a zis: ,,Proorocewte despre oasele acestea, wi spune-le: ,Oase uscate, ascultayi cuvkntul Domnului!

  37:5 Awa vorbewte Domnul Dumnezeu cqtre oasele acestea: ,Iatq cq voi face sq intre kn voi un duh, wi veyi knvia!

  37:6 Vq voi da vine, voi face sq creascq pe voi carne, vq voi acoperi cu piele, voi pune duh kn voi, wi veyi knvia. Wi veyi wti cq Eu sknt Domnul.``

  37:7 Am proorocit cum mi se poruncise. Wi pe cknd prooroceam, s`a fqcut un vuiet, wi iatq cq s -a fqcut o miwcare, wi oasele s`au apropiat unele de altele!

  37:8 M-am uitat, wi iatq cq le-au venit vine, carnea a crescut, wi le -a acoperit pielea pe deasupra; dar nu era kncq duh kn ele.

  37:9 El mi -a zis: ,,Proorocewte, wi vorbewte duhului! Proorocewte, fiul omului, wi zi duhului: ,Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Duhule, vino din cele patru vknturi, suflq peste moryii acewtia, ca sq knvieze!`

  37:10 Am proorocit, cum mi se poruncise. Wi a intrat duhul kn ei, wi au knviat, wi au stqtut pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la numqr.

  37:11 El mi -a zis: ,,Fiul omului, oasele acestea sknt toatq casa lui Israel. Iatq cq ei zic: ,Ni s`au uscat oasele, ni s`a dus nqdejdea; skntem pierduyi!``

  37:12 Deaceea, proorocewte, wi spune-le: ,,Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,,Iatq, vq voi deschide mormintele, vq voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu, wi vq voi aduce iarqw kn yara lui Israel.

  37:13 Wi veyi wti cq Eu sknt Domnul, cknd vq voi deschide mormintele, wi vq voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu!

  37:14 Voi pune Duhul Meu kn voi, wi veyi trqi; vq voi aweza iarqw kn yara voastrq, wi veyi wti cq Eu, Domnul, am vorbit wi am fqcut, zice Domnul.``

  37:15 Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

  37:16 ,,Fiul omului, ia o bucatq de lemn, wi scrie pe ea: ,Pentru Iuda wi pentru copiii lui Israel, cari sknt tovarqwii lui.` Ia apoi o altq bucatq de lemn, wi scrie pe ea: ,,Pentru Iosif, lemnul lui Efraim, wi pentru toatq casa lui Israel, care este tovarqwa lui.``

  37:17 Dupq aceea, kmpreunq-le una cu alta, kntr`o singurq bucatq, awa knckt sq fie una kn mkna ta.

  37:18 Wi cknd kyi vor zice copiii poporului tqu: ,,Nu vrei sq ne lqmurewti ce knseamnq lucrul acesta?``

  37:19 sq le rqspunzi: ,,Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Iatq cq voi lua toiagul de lemn al lui Iosif, care este kn mkna lui Efraim, wi al seminyiilor lui Israel cari -i sknt tovarqwe, le voi uni cu toiagul lui Iuda, wi voi face un singur lemn, awa cq vor fi una kn mkna Mea.``

  37:20 Toiegele de lemn, pe cari vei scrie, sq le yii astfel kn mkna ta, supt ochii lor.

  37:21 Wi sq le spui: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,Iatq, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la cari s`au dus, ki voi strknge din toate pqryile, wi -i voi aduce knapoi kn yara lor.

  37:22 Voi face din ei un singur neam kn yarq, pe munyii lui Israel; toyi vor avea un singur kmpqrat, wi nu vor mai fi douq neamuri, nici nu vor mai fi kmpqryiyi kn douq kmpqrqyii.

  37:23 Nici nu se vor mai spurca, prin idolii lor, cu urkciunile lor, wi cu toate fqrqdelegile lor. Ki voi scoate din toate abaterile cu cari au pqcqtuit, wi -i voi curqyi; ei vor fi poporul Meu, wi Eu voi fi Dumnezeul lor.

  37:24 Robul Meu David va fi kmpqrat peste ei, wi toyi vor avea un singur pqstor. Vor urma poruncile Mele, vor pqzi legile mele wi le vor kmplini.

  37:25 Vor locui iarqw kn yara, pe care am dat -o robului Meu Iacov, wi pe care au locuit -o wi pqrinyii vowtri. Da, vor locui kn ea, ei, copiii lor, wi copiii copiilor lor, pe vecie, wi Robul Meu David va fi voivodul lor kn veci.

  37:26 Voi kncheia cu ei un legqmknt de pace, care va fi un legqmknt vecinic cu ei; ki voi sqdi wi -i voi knmulyi, wi voi pune locawul Meu cel sfknt kn mijlocul lor pentru totdeauna.

  37:27 Locuinya Mea va fi kntre ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, wi ei vor fi poporul Meu.

  37:28 Wi neamurile vor wti cq Eu sknt Domnul, care sfinyewte pe Israel, cknd Locawul Meu cel sfknt va fi pentru totdeauna kn mijlocul lor.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск