Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EZEKIEL 36

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  36:1 Tu, fiul omului, proorocewte asupra munyilor lui Israel, wi spune: ,,Munyi ai lui Israel, ascultayi Cuvkntul Domnului!

  36:2 Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Pentrucq vrqjmawul a zis despre voi: ,Ha! Ha! Aceste knqlyimi vecinice au ajuns mowtenirea noastrq!`

  36:3 proorocewte wi zi: ,Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Da, pentrucq din toate pqryile au voit sq vq pustiiascq wi sq vq knghitq, ca sq ajungeyi mowtenirea altor neamuri, wi pentrucq ayi fost de batjocura wi de ocara popoarelor,

  36:4 de aceea, munyi ai lui Israel, ascultayi Cuvkntul Domnului Dumnezeu! Awa vorbewte Domnul Dumnezeu munyilor wi dealurilor, rkurilor wi vqilor, dqrkmqturilor pustii wi cetqyilor pqrqsite, cari au ajuns de prada wi de rksul celorlalte neamuri din prejur;

  36:5 ,,awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,,Da, kn focul geloziei Mele, vorbesc kmpotriva celorlalte neamuri wi kmpotriva kntregului Edom, cari wi-au knsuwit yara Mea, wi s`au bucurat din toatq inima lor wi cu tot dispreyul sufletului lor, ca sq -i jqfuiascq roadele.

  36:6 De aceea, proorocewte despre yara lui Israel, wi spune munyilor wi dealurilor, rkurilor wi vqilor: ,Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Iatq, vorbesc kn gelozia wi urgia Mea, pentrucq suferiyi ocarq din partea neamurilor!``

  36:7 De aceea, awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,,Kmi ridic mkna wi jur, cq neamurile cari vq knconjoarq, kwi vor purta ele knsele ocara!

  36:8 Iar voi, munyi ai lui Israel, veyi da crengi, wi vq veyi purta roadele pentru poporul Meu Israel, cqci lucrurile acestea sknt aproape sq se kntkmple.

  36:9 Iatq cq voi fi binevoitor, Mq voi kntoarce spre voi, wi veyi fi lucrayi wi sqmqnayi.

  36:10 Voi pune sq locuiascq pe voi oameni kn mare numqr, toatq casa lui Israel, pe toyi! Cetqyile vor fi locuite, wi se vor zidi iarqw dqrkmqturile.

  36:11 Voi knmulyi pe oamenii wi vitele, cari vor crewte wi se vor knmulyi: voi face sq fiyi locuiyi ca wi mai knainte, wi vq voi face mai mult bine deckt odinioarq; wi veyi wti cq Eu sknt Domnul.

  36:12 Voi face sq umble pe voi oameni, wi anume poporul Meu Israel; ei te vor stqpkni; wi tu vei fi mowtenirea lor, wi nu -i vei mai nimici.``

  36:13 Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,,Pentrucq yi se zice: ,Tu, yarq, ai mkncat oameni, yi-ai nimicit chiar wi neamul tqu,`

  36:14 din pricina aceasta, de acum kncolo nu vei mai mknca oameni, wi nu-yi vei mai nimici neamul, zice Domnul Dumnezeu.

  36:15 De acum, nu te voi mai face sq auzi batjocurile neamurilor, wi nu vei mai purta ocara popoarelor; nu-yi vei mai nimici neamul, zice Domnul Dumnezeu.``

  36:16 Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

  36:17 ,,Fiul omului, cei din casa lui Israel, cknd locuiau kn yara lor, au spurcat -o prin purtarea lor wi prin faptele lor; awa cq purtarea lor a fost knaintea Mea ca spurcqciunea unei femei kn timpul necurqyiei ei.

  36:18 Atunci Mi-am vqrsat urgia peste ei, din pricina skngelui pe care -l vqrsaserq kn yarq, wi din pricina idolilor cu cari o spurcaserq.

  36:19 I-am risipit printre neamuri, wi au fost kmprqwtiayi kn felurite yqri; i-am judecat dupq purtarea wi faptele lor rele.

  36:20 Cknd au venit printre neamuri, ori kncotro se duceau, pkngqreau Numele Meu cel sfknt, awa knckt se zicea despre ei: ,Acesta este poporul Domnului, ei au trebuit sq iasq din yara lor.`

  36:21 Wi am vrut sq scap cinstea Numelui Meu celui sfknt, pe care -l pkngqrea casa lui Israel printre neamurile la cari se dusese.``

  36:22 ,,De aceea, spune casei lui Israel: ,Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Nu din pricina voastrq fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sfknt, pe care l-ayi pkngqrit printre neamurile la cari ayi mers.

  36:23 De aceea voi sfinyi Numele Meu cel mare, care a fost pkngqrit printre neamuri, pe care l-ayi pkngqrit kn mijlocul lor. Wi neamurile vor cunoawte cq Eu sknt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, cknd voi fi sfinyit kn voi supt ochii lor.

  36:24 Cqci vq voi scoate dintre neamuri, vq voi strknge din toate yqrile, wi vq voi aduce iarqw kn yara voastrq.

  36:25 Vq voi stropi cu apq curatq, wi veyi fi curqyiyi; vq voi curqyi de toate spurcqciunile voastre wi de toyi idolii vowtri.

  36:26 Vq voi da o inimq nouq, wi voi pune kn voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatrq, wi vq voi da o inimq de carne.

  36:27 Voi pune Duhul Meu kn voi, wi vq voi face sq urmayi poruncile Mele wi sq pqziyi wi sq kmpliniyi legile Mele.

  36:28 Veyi locui kn yara, pe care am dat -o pqrinyilor vowtri; voi veyi fi poporul Meu wi Eu voi fi Dumnezeul vostru.

  36:29 Vq voi izbqvi de toate necurqyiile voastre. Voi chema grkul, wi -l voi knmulyi; nu voi mai trimite foametea peste voi.

  36:30 Voi knmulyi rodul pomilor wi venitul ckmpului, ca sq nu mai purtayi ocara foametei printre neamuri.

  36:31 Atunci vq veyi aduce aminte de purtarea voastrq cea rea, wi de faptele voastre, cari nu erau bune; vq va fi sckrbq de voi knwivq, din pricina nelegiuirilor wi urkciunilor voastre.

  36:32 Wi toate aceste lucruri nu le fac din pricina voastrq, zice Domnul Dumnezeul, sq wtiyi! Ruwinayi-vq wi rowiyi de purtarea voastrq, casa lui Israel!``

  36:33 Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,,Kn ziua cknd vq voi curqyi de toate nelegiuirile voastre, voi face ca cetqyile voastre sq fie locuite, wi dqrkmqturile vor fi zidite din nou;

  36:34 yara pustiitq va fi lucratq iarqw, de unde pknq aici era pustie kn ochii tuturor trecqtorilor.

  36:35 Wi se va spune atunci: ,Yara aceasta pustiitq a ajuns ca o grqdinq a Edenului; wi cetqyile acestea dqrkmate, cari erau pustii wi surpate, sknt kntqrite wi locuite!`

  36:36 Wi neamurile, cari vor mai rqmknea kn jurul vostru, vor wti cq Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat, wi am sqdit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit, wi voi wi face.``

  36:37 Awa vorbewte Domnul dumnezeu: ,,Iatq kn ce privinyq Mq voi lqsa knduplecat de casa lui Israel, wi iatq ce voi face pentru ei: voi knmulyi pe oameni ca pe o turmq de oi.

  36:38 Cetqyile dqrkmate se vor umplea cu turme de oameni, ca turmele knchinate Domnului, cu turme cari sknt aduse la Ierusalim kn timpul sqrbqtorilor celor mari. Wi vor wti cq Eu sknt Domnul.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск