Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EZEKIEL 39

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  39:1 ,,Fiul omului, proorocewte acum kmpotriva lui Gog, wi spune: ,Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Iatq cq am necaz pe tine, Gog, domnul Rowului, Mewecului wi Tubalului!

  39:2 Te voi tkrk, te voi aduce, te voi sui din fundul miazqnoaptei, wi te voi aduce pe munyii lui Israel.

  39:3 Kyi voi dobork arcul din mkna stkngq, wi voi face sq-yi cadq sqgeyile din mkna dreaptq.

  39:4 Vei cqdea pe munyii lui Israel, tu wi toate owtile tale, wi popoarele cari vor fi cu tine; te voi da de mkncare pqsqrilor de pradq, tuturor celor ce au aripi, wi fiarelor ckmpului.

  39:5 Vei cqdea pe faya ckmpului, cqci Eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu.``

  39:6 ,,Voi pune foc Magogului, wi celorce locuiesc liniwtiyi kn ostroave, ca sq wtie cq Eu sknt Domnul.

  39:7 Kmi voi face cunoscut Numele Meu cel sfknt kn mijlocul poporului Meu Israel, wi nu -i voi mai lqsa sq-Mi pkngqreascq Numele Meu cel sfknt; ci vor wti neamurile cq Eu sknt Domnul, Sfkntul lui Israel!``

  39:8 ,,Iatq cq lucrurile acestea vin wi se kntkmplq, zice Domnul Dumnezeu! Aceasta este ziua, despre care am vorbit.

  39:9 Atunci locuitorii cetqyilor lui Israel vor iewi, vor arde wi vor da pradq flqcqrilor armele, pavezele wi scuturile, arcurile wi sqgeyile, lqncile wi suliyele; wi wapte ani vor face focul cu ele.

  39:10 Nu vor lua lemne de pe ckmp, wi nu vor tqia lemne din pqduri, ci vor face focul cu armele. Vor jqfui pe cei ce i-au jqfuit, wi vor prqda pe cei ce i-au prqdat, zice Domnul Dumnezu.``

  39:11 ,,Kn ziua aceea, voi da lui Gog un loc de knmormkntare kn Israel: valea cqlqtorilor, la rqsqritul mqrii moarte, wi mormkntul acesta va astupa trecerea cqlqtorilor. Acolo vor kngropa pe Gog cu toatq mulyimea lui, wi vor numi valea aceasta: ,Valea mulyimii lui Gog.`

  39:12 Wapte luni ki va kngropa casa lui Israel, ca sq curaye yara.

  39:13 Tot poporul yqrii ki va kngropa, wi i se va duce vestea, kn ziua cknd voi fi proslqvit, zice Domnul Dumnezu.``

  39:14 Apoi vor alege niwte oameni cari vor cutreiera nekncetat yara, wi cari vor kngropa trupurile rqmase pe faya pqmkntului, ca sq curaye yara; dupq wapte luni vor kncepe sq cerceteze.

  39:15 Cei ce vor strqbate yara, o vor cutreiera, wi cknd unul din ei va vedea oasele unui om, va pune un semn lkngq el, pknq kl vor kngropa groparii kn ,Valea mulyimii lui Gog.`

  39:16 Tot acolo va mai fi wi o cetate numitq Hamona (Mulyime). Awa vor curqyi yara.``

  39:17 Fiul omului, awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,,Spune pqsqrilor de orice soi, wi tuturor fiarelor ckmpului: ,Adunayi-vq, wi veniyi! Strkngeyi-vq din toate pqryile, pentru jertfa Mea, pe care o junghii pentru voi; jertfq mare este pe munyii lui Israel! Mkncayi carne, wi beyi sknge,

  39:18 mkncayi carnea vitejilor, wi beyi skngele voivozilor pqmkntului, sknge de berbeci, de miei, de yapi, de tauri kngrqwayi din Basan!

  39:19 Mkncayi grqsime pknq vq veyi sqtura, wi beyi sknge pknq vq veyi kmbqta, din jertfele mele, pe cari le voi junghia pentru voi.

  39:20 Sqturayi-vq la masa Mea de carnea cailor wi a cqlqreyilor, de carnea vitejilor wi a tuturor oamenilor de rqzboi, zice Domnul Dumnezeu.``

  39:21 ,,Kmi voi arqta slava kntre neamuri; wi toate neamurile vor vedea judecqyile pe cari le voi face, wi pedepsele cu cari ki va lovi mkna Mea.

  39:22 Cei din casa lui Israel vor wti cq Eu sknt Domnul, Dumnezeul lor, din ziua aceea wi de atunci knainte.

  39:23 Wi neamurile vor cunoawte cq din pricina nelegiuirilor ei, a fost dusq casa lui Israel kn robie, din pricina fqrqdelegilor ei, sqvkrwite de ea kmpotriva Mea; de aceea le-am ascuns Faya Mea, wi i-am dat kn mknile vrqjmawilor lor, ca sq piarq toyi uciwi de sabie.

  39:24 Le-am fqcut dupq necurqyiile lor wi dupq fqrqdelegile lor, wi le-am ascuns Faya Mea.``

  39:25 ,,De aceea, awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Acum voi aduce knapoi pe prinwii de rqzboi ai lui Iacov, voi avea milq de toatq casa lui Israel, wi voi fi gelos de Numele Meu cel sfknt.

  39:26 Atunci kwi vor uita ocara, wi toate fqrqdelegile pe cari le-au sqvkrwit kmpotriva Mea, cknd locuiau liniwtiyi kn yara lor, wi cknd nu -i turbura nimeni.

  39:27 Cknd ki voi aduce knapoi dintre popoare, wi ki voi strknge din yara vrqjmawilor lor, voi fi sfinyit de ei knaintea multor neamuri.

  39:28 Wi vor wti cq Eu sknt Domnul, Dumnezeul lor, care -i lqsasem sq fie luayi prinwi de rqzboi kntre neamuri, wi care -i strkng iarqw kn yara lor; nu voi mai lqsa pe nici unul din ei acolo

  39:29 wi nu le voi mai acunde Faya Mea, cqci voi turna Duhul Meu pentru casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск