Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - GENESIS 41

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  41:1 Dupq doi ani, Faraon a visat un vis. I se pqrea cq stqtea lkngq rku (Nil).

  41:2 Wi iatq cq wapte vaci frumoase la vedere wi grase la trup s`au suit din rku, wi au knceput sq pascq prin mlawtini.

  41:3 Dupq ele s`au mai suit din rku alte wapte vaci urkte la vedere wi slabe la trup, wi s`au awezat lkngq ele pe marginea rkului.

  41:4 Vacile urkte la vedere wi slabe la trup au mkncat pe cele wapte vaci frumoase la vedere wi grase la trup. Wi Faraon s`a trezit.

  41:5 A adormit din nou, wi a visat un al doilea vis. Se fqcea cq wapte spice de grku grase wi frumoase au crescut pe acelaw pai.

  41:6 Wi dupq ele au rqsqrit alte wapte spice slabe wi arse de vkntul de rqsqrit.

  41:7 Spicele slabe au knghiyit pe cele wapte spice grase wi pline. Wi Faraon s`a trezit. Iatq visul.

  41:8 Dimineaya, Faraon s`a turburat, wi a trimes sq cheme pe toyi magii wi pe toyi knyelepyii Egiptului. Le -a istorisit visurile lui. Dar nimeni n`a putut sq le tklmqceascq lui Faraon.

  41:9 Atunci mai marele paharnicilor a luat cuvkntul, wi a zis lui Faraon: ,,Mi-aduc aminte astqzi de grewala mea.

  41:10 Faraon se mkniase pe slujitorii lui; wi mq aruncase kn temniyq, kn casa cqpeteniei strqjerilor, pe mine wi pe mai marele pitarilor.

  41:11 Amkndoi am visat ckte un vis kn aceeaw noapte; wi anume, fiecare din noi a visat un vis, care a primit o tklmqcire deosebitq.

  41:12 Era acolo cu noi un tknqr Evreu, rob al cqpeteniei strqjerilor. I-am istorisit visurile noastre, wi el ni le -a tklmqcit, wi ne -a spus kntocmai ce knseamnq visul fiecqruia.

  41:13 Lucrurile s`au kntkmplat kntocmai dupq tklmqcirea pe care ne -o dqduse el. Pe mine Faraon m`a pus iarqw kn slujba mea, iar pe mai marele pitarilor l -a spknzurat.``

  41:14 Faraon a trimes sq cheme pe Iosif. L-au scos kn grabq din temniyq. Iosif s`a ras, wi -a schimbat hainele, wi s`a dus la Faraon.

  41:15 Faraon a zis lui Iosif: ,,Am visat un vis. Nimeni nu l -a putut tklmqci; wi am aflat cq tu tklmqcewti un vis, kndatq dupqce l-ai auzit.``

  41:16 Iosif a rqspuns lui Faraon: ,,Nu eu! Dumnezeu este Acela care va da un rqspuns prielnic lui Faraon!``

  41:17 Faraon a knceput sq istoriseascq atunci lui Iosif: ,,Kn visul meu, se fqcea cq stqteam pe malul rkului.

  41:18 Wi deodatq wapte vaci grase la trup wi frumoase la chip s`au suit din rku, wi au knceput sq pascq prin mlawtini.

  41:19 Dupq ele s`au suit alte wapte vaci, slabe, foarte urkte la chip, wi sfrijite: n`am mai vqzut altele awa de urkte kn toatq yara Egiptului.

  41:20 Vacile cele sfrijite wi slabe au mkncat pe cele wapte vaci dintki, cari erau grase.

  41:21 Le-au knghiyit, fqrq sq se poatq cunoawte cq intraserq kn pkntecele lor; ba kncq knfqyiwarea lor era tot awa de urktq ca mai knainte. Wi m`am dewteptat.

  41:22 Am mai vqzut kn vis wapte spice pline wi frumoase, cari crewteau pe acelaw pai.

  41:23 Wi dupq ele au rqsqrit wapte spice goale, slabe, arse de vkntul de rqsqrit.

  41:24 Spicele slabe au knghiyit pe cele wapte spice frumoase. Am spus aceste lucruri magilor, dar nimeni nu mi le -a putut tklmqci.``

  41:25 Iosif a zis lui Faraon: ,,Ce a visat Faraon knsemneazq un singur lucru: Dumnezeu a arqtat mai dinainte lui Faraon ce are sq facq.

  41:26 Cele wapte vaci frumoase knseamnq wapte ani; wi cele wapte spice frumoase knseamnq wapte ani: este un singur vis.

  41:27 Cele wapte vaci sfrijite wi urkte, cari se suiau dupq cele dintki, knseamnq wapte ani; wi cele wapte spice goale, arse de vkntul de rqsqrit, vor fi wapte ani de foamete.

  41:28 Astfel, dupq cum am spus lui Faraon, Dumnezeu a arqtat lui Faraon, ce are sq facq.

  41:29 Iatq, vor fi wapte ani de mare belwug kn toatq yara Egiptului.

  41:30 Dupq ei vor veni wapte ani de foamete, awa cq se va uita tot belwugul acesta kn yara Egiptului, wi foametea va topi yara.

  41:31 Foametea aceasta care va urma va fi awa de mare cq nu se va mai cunoawte belwugul kn yarq.

  41:32 Ckt privewte faptul cq Faraon a visat visul de douq ori, knseamnq cq lucrul este hotqrkt din partea lui Dumnezeu, wi cq Dumnezeu se va grqbi sq -l aducq la kndeplinire.

  41:33 Acum, Faraon sq aleagq un om priceput wi knyelept, wi sq -l punq kn fruntea yqrii Egiptului.

  41:34 Faraon sq punq prefecyi kn yarq, ca sq ridice o cincime din roadele Egiptului kn timpul celor wapte ani de belwug.

  41:35 Sq se strkngq toate bucatele din acewti ani buni cari au sq vinq; sq se facq, la kndemkna lui Faraon, grqmezi de grku, provizii kn cetqyi, wi sq le pqzeascq.

  41:36 Bucatele acestea vor fi provizia yqrii, pentru cei wapte ani de foamete, cari vor veni kn yara Egiptului, pentruca yara sq nu fie prqpqditq de foamete.``

  41:37 Cuvintele acestea au plqcut lui Faraon wi tuturor slujitorilor lui.

  41:38 Wi Faraon a zis slujitorilor sqi: ,,Am putea noi oare sq gqsim un om ca acesta, care sq aibq kn el Duhul lui Dumnezeu?``

  41:39 Wi Faraon a zis lui Iosif: ,,Fiindcq Dumnezeu yi -a fqcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care sq fie atkt de priceput wi atkt de knyelept ca tine.

  41:40 Te pun mai mare peste casa mea, wi tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mq va ridica mai pe sus de tine.``

  41:41 Faraon a zis lui Iosif: ,,Uite, kyi dau stqpknire peste toatq yara Egiptului.``

  41:42 Faraon wi -a scos inelul din deget, wi l -a pus kn degetul lui Iosif; l -a kmbrqcat cu haine de in subyire, wi i -a pus un lany de aur la gkt.

  41:43 L -a suit kn carul care venea dupq al lui, wi strigau knaintea lui: ,,Kn genunchi!`` Astfel i -a dat Faraon stqpknire peste toatq yara Egiptului.

  41:44 Wi a mai zis lui Iosif: ,,Eu sknt Faraon! Dar fqrq tine nimeni nu va ridica mkna nici piciorul kn toatq yara Egiptului.``

  41:45 Faraon a pus lui Iosif numele: Yafnat-Paeneah (Descoperitor de taine), wi i -a dat de nevastq pe Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On. Wi Iosif a pornit sq cerceteze yara Egiptului.

  41:46 Iosif era kn vkrstq de treizeci de ani cknd s`a knfqyiwat knaintea lui Faraon, kmpqratul Egiptului, wi a plecat de la Faraon wi a strqbqtut toatq yara Egiptului.

  41:47 Kn timpul celor wapte ani de rod, pqmkntul a dat bucate din belwug.

  41:48 Iosif a strkns toate bucatele din acewti wapte ani de belwug kn yara Egiptului. A fqcut provizii kn cetqyi, punknd kn fiecare cetate bucatele de pe ckmpul de primprejur.

  41:49 Iosif a strkns grku, ca nisipul mqrii, atkt de mult, cq au kncetat sq -l mai mqsoare, pentru cq era fqrq mqsurq.

  41:50 Knaintea anilor de foamete, i s`au nqscut lui Iosif doi fii, pe care i -a nqscut Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On.

  41:51 Iosif a pus kntkiului nqscut numele Manase (Uitare); ,,cqci``, a zis el, ,,Dumnezeu m`a fqcut sq uit toate necazurile mele wi toatq casa tatqlui meu.``

  41:52 Wi celui de al doilea i -a pus numele Efraim (Rodire); ,,cqci``, a zis el, ,,Dumnezeu m`a fqcut roditor kn yara kntristqrii mele.``

  41:53 Cei wapte ani de belwug cari au fost kn yara Egiptului, au trecut.

  41:54 Wi au knceput sq vinq cei wapte ani de foamete, awa cum vestise Iosif. Kn toatq yqrile era foamete; dar kn toatq yara Egiptului era pkne.

  41:55 Cknd a flqmknzit, kn sfkrwit, toatq yara Egiptului, poporul a strigat la Faraon sq -i dea pkne. Faraon a spus tuturor Egiptenilor: ,,Duceyi-vq la Iosif, wi faceyi ce vq va spune el.``

  41:56 Foametea bkntuia kn toatq yara. Iosif a deschis toate locurile cu provizii, wi a vkndut grku Egiptenilor. Foametea crewtea din ce kn ce mai mult kn yara Egiptului.

  41:57 Wi din toate yqrile venea lumea kn Egipt, ca sq cumpere grku dela Iosif; cqci kn toate yqrile era foamete mare.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск