Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - MARK 11

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  11:1 Cknd s`au apropiat de Ierusalim, wi au fost lkngq Betfaghe wi Betania, knspre muntele Mqslinilor, Isus a trimes pe doi din ucenicii Sqi,

  11:2 wi le -a zis: ,,Duceyi-vq kn satul dinaintea voastrq: kndatq ce veyi intra kn el, veyi gqsi un mqgqruw legat, pe care n`a kncqlecat kncq nici un om; deslegayi -l wi aduceyi-Mi -l.

  11:3 Dacq vq va kntreba cineva: ,Pentruce faceyi lucrul acesta?` sq rqspundeyi: ,Domnul are trebuinyq de el. Wi kndatq kl va trimete knapoi aici.``

  11:4 Ucenicii s`au dus, au gqsit mqgqruwul legat afarq lkngq o uwq, la cotitura drumului, wi l-au deslegat.

  11:5 Unii din cei ce stqteau acolo, le-au zis: ,,Ce faceyi? De ce deslegayi mqgqruwul acesta?``

  11:6 Ei au rqspuns cum le poruncise Isus. Wi i-au lqsat sq plece.

  11:7 Au adus mqgqruwul la Isus, wi-au aruncat hainele pe el, wi Isus a kncqlecat pe el.

  11:8 Mulyi oameni kwi awterneau hainele pe drum, iar alyii presqrau ramuri, pe cari le tqiaserq depe ckmp.

  11:9 Cei ce mergeau knainte wi cei ce veneau dupq Isus, strigau: ,,Osana! Binecuvkntat este cel ce vine kn Numele Domnului!

  11:10 Binecuvkntatq este Kmpqrqyia care vine, Kmpqrqyia pqrintelui nostru David! Osana kn cerurile prea knalte!``

  11:11 Isus a intrat kn Ierusalim, wi S`a dus kn Templu. Dupqce S`a uitat la toate lucrurile de jur kmprejur, fiindcq era pe knserate, a plecat la Betania, cu cei doisprezece.

  11:12 A doua zi, dupq ce au iewit din Betania, Isus a flqmknzit.

  11:13 A zqrit de departe un smochin, care avea frunze, wi a venit sq vadq poate va gqsi ceva kn el. S`a apropiat de smochin, dar n`a gqsit deckt frunze, cqci nu era kncq vremea smochinelor.

  11:14 Atunci a luat cuvkntul, wi a zis smochinului: ,,Kn veac sq nu mai mqnknce nimeni rod din tine!`` Wi ucenicii au auzit aceste vorbe.

  11:15 Au ajuns kn Ierusalim; wi Isus a intrat kn Templu. A knceput sq scoatq afarq pe cei ce vindeau wi cumpqrau kn Templu; a rqsturnat mesele schimbqtorilor de bani, wi scaunele celor ce vindeau porumbei.

  11:16 Wi nu lqsa pe nimeni sq poarte vreun vas prin Templu.

  11:17 Wi -i knvqya wi zicea: ,,Oare nu este scris: ,Casa Mea se va chema o casq de rugqciune pentru toate neamurile?` Dar voi ayi fqcut din ea o pewterq de tklhari.``

  11:18 Preoyii cei mai de seamq wi cqrturarii, cknd au auzit cuvintele acestea, cqutau cum sq -L omoare; cqci se temeau de El, pentrucq tot norodul era uimit de knvqyqtura Lui.

  11:19 Orideckte ori se knsera, Isus iewea afarq din cetate.

  11:20 Dimineaya, cknd treceau pe lkngq smochin, ucenicii l-au vqzut uscat din rqdqcini.

  11:21 Petru wi -a adus aminte de cele petrecute, wi a zis lui Isus: ,,Knvqyqtorule, uite cq smochinul, pe care l-ai blestemat, s`a uscat.``

  11:22 Isus a luat cuvkntul, wi le -a zis: ,,Aveyi credinyq kn Dumnezeu!

  11:23 Adevqrat vq spun cq, dacq va zice cineva muntelui acestuia: ,Ridicq-te wi aruncq-te kn mare`, wi dacq nu se va kndoi kn inima lui, ci va crede cq ce zice se va face, va avea lucrul cerut.

  11:24 De aceea vq spun cq, orice lucru veyi cere, cknd vq rugayi, sq credeyi cq l-ayi wi primit, wi -l veyi avea.

  11:25 Wi, cknd stayi kn picioare de vq rugayi, sq iertayi orice aveyi kmpotriva cuiva, pentruca wi Tatql vostru care este kn ceruri, sq vq ierte grewelile voastre.

  11:26 Dar dacq nu iertayi, nici Tatql vostru care este kn ceruri nu vq va ierta grewelile voastre.

  11:27 S`au dus din nou kn Ierusalim. Wi, pe cknd Se plimba Isus prin Templu, au venit la El preoyii cei mai de seamq, cqrturarii wi bqtrknii,

  11:28 wi I-au zis: ,,Cu ce putere faci Tu aceste lucruri? Wi cine Yi -a dat puterea aceasta ca sq le faci?``

  11:29 Isus le -a rqspuns: ,,Am sq vq pun wi Eu o kntrebare; rqspundeyi-Mi la ea, wi apoi vq voi spune wi Eu cu ce putere fac aceste lucruri.

  11:30 Botezul lui Ioan venea din cer ori dela oameni? Rqspundeyi-Mi!``

  11:31 Ei knsq vorbeau astfel kntre ei: ,,Dacq rqspundem: ,Din cer`, va zice: ,Dar de ce nu l-ayi crezut?`

  11:32 Wi dacq vom rqspunde: ,Dela oameni...` se temeau de norod, cqci toyi socoteau cq Ioan a fost kn adevqr un prooroc.

  11:33 Atunci au rqspuns lui Isus: ,,Nu wtim.`` Wi Isus le -a zis: ,,Nici Eu n`am sq vq spun cu ce putere fac aceste lucruri.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск