Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - MARK 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 Isus a intrat din nou kn sinagogq. Acolo se afla un om cu mkna uscatq.

  3:2 Ei pkndeau pe Isus sq vadq dacq -l va vindeca kn ziua Sabatului, ca sq -L poatq knvinui.

  3:3 Wi Isus a zis omului, care avea mkna uscatq: ,,Scoalq-te, wi stai la mijloc!``

  3:4 Apoi le -a zis: ,,Este kngqduit kn ziua Sabatului sq faci bine sau sq faci rqu? Sq scapi viaya cuiva sau s`o pierzi?`` Dar ei tqceau.

  3:5 Atunci, rotindu-Wi privirile cu mknie peste ei, wi mkhnit de kmpietrirea inimii lor, a zis omului: ,,Kntinde-yi mkna!`` El a kntins -o, wi mkna i s`a fqcut sqnqtoasq.

  3:6 Fariseii au iewit afarq, wi s`au sfqtuit kndatq cu Irodianii cum sq -L piardq.

  3:7 Isus S`a dus cu ucenicii Sqi la mare. Dupq El a mers o mare mulyime de oameni din Galileia; wi o mare mulyime de oameni din Iudea,

  3:8 din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan, wi dimprejurul Tirului wi Sidonului, cknd a auzit tot ce fqcea, a venit la El.

  3:9 Isus a poruncit ucenicilor sq -I yinq la kndemknq o corqbioarq, ca sq nu fie kmbulzit de norod.

  3:10 Cqci El vindeca pe mulyi wi de aceea toyi cei ce aveau boli, se knghesuiau spre El ca sq se atingq de El.

  3:11 Duhurile necurate, cknd Kl vedeau, cqdeau la pqmknt knaintea Lui, wi strigau: ,,Tu ewti Fiul lui Dumnezeu.``

  3:12 Dar El le poruncea kndatq cu totdinadinsul sq nu -L facq cunoscut.

  3:13 Kn urmq, Isus S`a suit pe munte; a chemat la El pe cine a vrut, wi ei au venit la El.

  3:14 A rknduit dintre ei doisprezece, ca sq -i aibq cu Sine, wi sq -i trimeatq sq propovqduiascq.

  3:15 Le -a dat wi putere sq vindece boalele wi sq scoatq dracii.

  3:16 Iatq cei doisprezece, pe cari i -a rknduit: Simon, cqruia i -a pus numele Petru;

  3:17 Iacov, fiul lui Zebedei, wi Ioan, fratele lui Iacov, cqrora le -a pus numele Boanerghes, care, tklmqcit, knseamnq: ,,Fiii tunetului;``

  3:18 Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu; Simon Cananitul,

  3:19 wi Iuda Iscarioteanul, care L -a wi vkndut.

  3:20 Au venit kn casq, wi s`a adunat din nou norodul, awa cq nu puteau nici mqcar sq prknzeascq.

  3:21 Rudele lui Isus, cknd au auzit cele ce se petreceau, au venit sq punq mkna pe El. Cqci ziceau: ,,Wi -a iewit din minyi.``

  3:22 Wi cqrturarii, cari se pogorkserq din Ierusalim, ziceau: ,,Este stqpknit de Beelzebul; scoate dracii cu ajutorul domnului dracilor.``

  3:23 Isus i -a chemat la El, wi le -a zis, kn pilde: ,,Cum poate Satana sq scoatq afarq pe Satana?

  3:24 Dacq o kmpqrqyie este desbinatq kmpotriva ei knsqw, kmpqrqyia aceea nu poate dqinui.

  3:25 Wi dacq o casq este desbinatq kmpotriva ei knsqw, casa aceea nu poate dqinui.

  3:26 Tot astfel, dacq Satana se rqscoalq kmpotriva lui knsuw, este desbinat, wi nu poate dqinui, ci s`a isprqvit cu el.

  3:27 Nimeni nu poate sq intre kn casa unui om tare wi sq -i jqfuiascq gospodqria, deckt dacq a legat mai kntki pe omul acela tare; numai atunci ki va jqfui casa.

  3:28 Adevqrat vq spun cq toate pqcatele wi toate hulele, pe cari le vor rosti oamenii, li se vor ierta;

  3:29 dar oricine va huli kmpotriva Duhului Sfknt, nu va cqpqta iertare kn veac: ci este vinovat de un pqcat vecinic.``

  3:30 Aceasta, pentrucq ei ziceau: ,,Are un duh necurat.``

  3:31 Atunci au venit mama wi frayii Lui, wi, stknd afarq, au trimes sq -L cheme.

  3:32 Mulyimea wedea kn jurul Lui, cknd I-au spus: ,,Iatq cq mama Ta wi frayii Tqi sknt afarq wi Te cautq.``

  3:33 El a rqspuns: ,,Cine este mama Mea, wi frayii Mei?``

  3:34 Apoi, arunckndu-Wi privirile peste cei ce wedeau kmprejurul Lui: ,,Iatq,`` a zis El, ,,mama Mea wi frayii Mei!

  3:35 Cqci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Kmi este frate, sorq wi mamq.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск