Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NUMBERS 18

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  18:1 Domnul a zis lui Aaron: ,,Tu wi fiii tqi, wi casa tatqlui tqu cu tine, sq purtayi pedeapsa fqrqdelegilor fqcute kn sfkntul locaw; tu wi fiii tqi kmpreunq cu tine, sq purtayi pedeapsa fqrqdelegilor fqcute kn kmplinirea slujbei voastre preoyewti.

  18:2 Apropie de asemenea de tine, pe frayii tqi, seminyia lui Levi, seminyia tatqlui tqu, ca sq fie legayi de tine wi sq-yi slujeascq, atunci cknd tu, wi fiii tqi kmpreunq cu tine, veyi fi knaintea cortului kntklnirii.

  18:3 Ei sq pqzeascq ce le vei porunci tu wi cele privitoare la tot cortul; dar sq nu se apropie nici de uneltele sfkntului locaw, nici de altar, ca sq nu muriyi, wi ei wi voi.

  18:4 Ei sq se alipeascq de tine, wi sq pqzeascq tot ce privewte cortul kntklnirii pentru toatq slujba cortului. Niciun strqin sq nu se apropie de voi.

  18:5 Sq pqziyi cele privitoare la sfkntul locaw wi altar, ca sq nu mai fie mknie kmpotriva copiilor lui Israel.

  18:6 Iatq cq am luat pe frayii vowtri Leviyii, din mijlocul copiilor lui Israel, ca unii cari sunt dayi Domnului: ei vq sknt kncredinyayi vouq kn dar, ca sq facq slujba cortului kntklnirii.

  18:7 Tu, wi fiii tqi, kmpreunq cu tine, sq pqziyi slujbele preoyiei voastre kn tot ce privewte altarul wi tot ce este dincolo de perdeaua din lquntru: aceasta este slujba pe care o veyi face. Vq dau kn dar slujba preoyiei. Strqinul care se va apropia, va fi omorkt.``

  18:8 Domnul a zis lui Aaron: ,,Iatq, din toate lucrurile pe cari Mi le knchinq copiii lui Israel, kyi dau pe cele cari Kmi sknt aduse prin ridicare; yi le dau, yie wi fiilor tqi, ca drept al ungerii, printr`o lege vecinicq.

  18:9 Iatq ce va fi al tqu dintre lucrurile prea sfinte cari nu sknt mistuite de foc: toate darurile din jertfele lor de mkncare, toate jertfele lor de ispqwire, wi toate jertfele pentru vinq, pe cari Mi le vor aduce; lucrurile acestea prea sfinte sq fie ale tale wi ale fiilor tqi.

  18:10 Sq le mkncayi kntr`un loc prea sfknt; orice bqrbat sq mqnknce din ele; sq le priviyi ca sfinte.

  18:11 Iatq ce va mai fi al tqu: toate darurile pe cari le vor aduce copiii lui Israel prin ridicare wi legqnkndu-le kntr`o parte wi kn alta, yi le dau yie, fiilor tqi wi fiicelor tale kmpreunq cu tine, printr`o lege vecinicq. Oricine va fi curat kn casa ta sq mqnknce din ele.

  18:12 Kyi dau cele dintki roade pe cari le vor aduce Domnului: tot ce va fi mai bun din untdelemn, tot ce va fi mai bun din must wi grku.

  18:13 Cele dintki roade ale pqmkntului lor, pe cari le vor aduce Domnului, sq fie ale tale. Oricine va fi curat kn casa ta sq mqnknce din ele.

  18:14 Tot ce va fi knchinat Domnului prin fqgqduinyq kn Israel, sq fie al tqu.

  18:15 Orice kntki nqscut din orice trup, pe care -l vor aduce Domnului, atkt din oameni ckt wi din dobitoace, sq fie al tqu. Numai, sq lawi sq se rqscumpere kntkiul nqscut al omului, wi sq lawi sq se rqscumpere wi kntkiul nqscut al unui dobitoc necurat.

  18:16 Sq lawi sq se rqscumpere kntqii nqscuyi ai oamenilor, dela vkrsta de o lunq, dupq preyuirea ta, cu preyul de cinci sicli de argint, dupq siclul sfkntului locaw, care este de douqzeci de ghere.

  18:17 Dar sq nu lawi sq se rqscumpere kntkiul nqscut al vacii, nici kntkiul nqscut al oii, nici kntkiul nqscut al caprei: acestea sknt lucruri sfinte. Skngele lor sq -l stropewti pe altar, wi sq le arzi grqsimea: aceasta va fi o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului.

  18:18 Carnea lor sq fie a ta, ca wi pieptul care se leagqnq kntr`o parte wi kn alta wi ca wi spata dreaptq.

  18:19 Kyi dau yie, fiilor tqi wi fiicelor tale kmpreunq cu tine, printr`o lege vecinicq, toate darurile sfinte pe cari le vor aduce Domnului copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un legqmknt de necqlcat wi pe vecie knaintea Domnului, pentru tine wi pentru sqmknya ta kmpreunq cu tine.``

  18:20 Domnul a zis lui Aaron: ,,Tu sq n`ai nici o mowtenire kn yara lor, wi sq n`ai nici o parte de mowie kn mijlocul lor. Eu sknt mowtenirea wi partea ta de mowie, kn mijlocul copiilor lui Israel.

  18:21 Fiilor lui Levi le dau ca mowtenire orice zeciuialq kn Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba cortului kntklnirii.

  18:22 Copiii lui Israel sq nu se mai apropie de cortul kntklnirii, ca sq nu se facq vinovayi de vreun pqcat wi sq moarq.

  18:23 Ci Leviyii sq facq slujba cortului kntklnirii, wi sq rqmknq kncqrcayi cu fqrqdelegile lor. Ei sq n`aibq nici o mowtenire kn mijlocul copiilor lui Israel: aceasta sq fie o lege vecinicq printre urmawii vowtri.

  18:24 Leviyilor le dau de mowtenire zeciuelile pe cari le vor aduce copiii lui Israel Domnului prin ridicare; de aceea zic cu privire la ei: ,,Sq n`aibq nici o mowtenire kn mijlocul copiilor lui Israel.``

  18:25 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  18:26 ,,Sq vorbewti Leviyilor, wi sq le spui: ,Cknd veyi primi de la copiii lui Israel zeciuiala pe care v`o dau din partea lor, ca mowtenire a voastrq, sq luayi kntki din ea un dar pentru Domnul, wi anume: a zecea parte din zeciuialq;

  18:27 wi darul vostru vi se va socoti ca grkul care se ia kntki din arie wi ca mustul care se ia kntki din teasc.

  18:28 Astfel sq luayi wi voi kntki un dar pentru Domnul, din toate zeciuielile pe cari le veyi primi de la copiii lui Israel, wi sq dayi preotului Aaron darul pe care -l veyi lua kntki din ele pentru Domnul.

  18:29 Din toate darurile cari vi se vor da, sq luayi kntki toate darurile pentru Domnul; din tot ce va fi mai bun, sq luayi kntki partea knchinatq Domnului.

  18:30 Sq le spui: ,Dupq ce veyi lua din ele partea cea mai bunq, zeciuiala va fi socotitq Leviyilor ca venitul de la arie wi ca venitul de la teasc.

  18:31 Sq -l mkncayi kntr`un loc oarecare, voi wi casa voastrq; cqci aceasta este plata voastrq pentru slujba pe care o faceyi kn cortul kntklnirii.

  18:32 Nu vq veyi face vinovayi pentru aceasta de niciun pqcat, dacq veyi lua din ele pentru Domnul ce este mai bun, nici nu veyi pkngqri darurile sfinte ale copiilor lui Israel, wi nu veyi muri.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск