Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NUMBERS 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 Iatq sqmknya lui Aaron wi a lui Moise, pe vremea cknd a vorbit Domnul cu Moise, pe muntele Sinai.

  3:2 Iatq numele fiilor lui Aaron: Nadab, kntkiul nqscut, Abihu, Eleazar wi Itamar.

  3:3 Acestea sknt numele fiilor lui Aaron, cari au primit ungerea preoyeascq, wi cari au fost knchinayi kn slujba preoyiei.

  3:4 Nadab wi Abihu au murit knaintea Domnului, cknd au adus knaintea Domnului foc strqin, kn pustia Sinai; ei n`aveau fii. Eleazar wi Itamar au kmplinit slujba preoyiei, kn faya tatqlui lor Aaron.

  3:5 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  3:6 ,,Apropie seminyia lui Levi, wi pune -o knaintea preotului Aaron, ca sq fie kn slujba lui.

  3:7 Ei sq aibq grijq de tot ce este dat kn paza lui wi de tot ce este poruncit kntregii adunqri, knaintea cortului kntklnirii: sq facq slujba cortului.

  3:8 Sq aibq grijq de toate uneltele cortului kntklnirii, wi de tot ce este poruncit copiilor lui Israel: ei sq facq slujba cortului.

  3:9 Sq dai pe Leviyi lui Aaron wi fiilor lui; ei sq -i fie dayi lui kn totul, din partea copiilor lui Israel.

  3:10 Pe Aaron wi pe fiii lui sq -i pui sq pqzeascq slujba preoyiei lor; iar strqinul care se va apropia, sq fie pedepsit cu moartea.``

  3:11 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  3:12 ,,Iatq cq am luat pe Leviyi din mijlocul copiilor lui Israel, kn locul tuturor kntkilor nqscuyi, cari se nasc kntqi dintre copiii lui Israel; wi Leviyii vor fi ai Mei.

  3:13 Cqci orice kntki nqscut este al Meu; kn ziua cknd am lovit pe toyi kntkii nqscuyi din yara Egiptului, Mi-am knchinat Mie pe toyi kntkii nqscuyi din Israel, atkt din oameni ckt wi din dobitoace: ei vor fi ai Mei. Eu sknt Domnul.``

  3:14 Domnul a vorbit lui Moise, kn pustia Sinai, wi a zis:

  3:15 ,,Fq numqrqtoarea copiilor lui Levi, dupq casele pqrinyilor lor, dupq familiile lor; wi anume, fq numqrqtoarea tuturor celor de parte bqrbqteascq, dela vkrsta de o lunq kn sus.

  3:16 Moise le -a fqcut numqrqtoarea, dupq porunca Domnului, kntocmai cum poruncise.

  3:17 Iatq cari sknt fiii lui Levi, dupq numele lor: Gherwon, Chehat wi Merari. -

  3:18 Iatq numele fiilor lui Gherwon, dupq familiile lor: Libni wi Wimei.

  3:19 Iatq fiii lui Chehat, dupq familiile lor: Amram, Iyehar, Hebron wi Uziel;

  3:20 wi fiii lui Merari, dupq familiile lor: Mahli wi Muwi. Acestea sknt familiile lui Levi, dupq casele pqrinyilor lor.

  3:21 Din Gherwon se pogoarq familia lui Libni wi familia lui Wimei, alcqtuind familiile Gherwoniyilor.

  3:22 Cei iewiyi la numqrqtoare, cknd au numqrat pe toyi bqrbayii dela vkrsta de o lunq kn sus, au fost wapte mii cinci sute.

  3:23 Familiile Gherwoniyilor tqbqrau knapoia cortului la apus.

  3:24 Cqpetenia casei pqrintewti a Gherwoniyilor era Elisaf, fiul lui Lael.

  3:25 Kn ce privewte cortul kntklnirii, kn grija fiilor lui Gherwon era dat: cortul wi acoperiwul cortului, knvelitoarea acoperiwului cortului wi perdeaua de la uwa cortului kntklnirii;

  3:26 apoi pknzele curyii wi perdeaua de la poarta curyii cortului dejur kmprejurul cortului wi altarului, wi toate funiile pentru slujba cortului.

  3:27 Din Chehat se pogoarq familia Amramiyilor, familia Iyehariyilor, familia Hebroniyilor wi familia Uzieliyilor, alcqtuind familiile Chehatiyilor.

  3:28 Numqrknd pe toyi bqrbayii dela vkrsta de o lunq kn sus, s`au gqsit opt mii wase sute de bqrbayi, knsqrcinayi cu kngrijirea sfkntului locaw.

  3:29 Familiile fiilor lui Chehat tqbqrau kn partea de miazqzi a cortului.

  3:30 Cqpetenia casei pqrintewti a familiilor Chehatiyilor era Eliyafan, fiul lui Uziel.

  3:31 Kn grija lor au dat chivotul, masa, sfewnicul, altarele, uneltele sfkntului locaw, cu cari kwi fqceau slujba, perdeaua dinlquntru, wi tot ce yine de ea.

  3:32 Cqpetenia cqpeteniilor Leviyilor era Eleazar, fiul preotului Aaron; el avea privigherea asupra celor knsqrcinayi sq kngrijeascq de sfkntul locaw.

  3:33 Din Merari se pogoarq familia lui Mahli wi familia lui Muwi, alcqtuind familiile Merariyilor.

  3:34 Cei iewiyi la numqrqtoare, cknd au numqrat pe toyi bqrbayii de la vkrsta de o lunq kn sus, au fost wase sute de mii douq sute.

  3:35 Cqpetenia casei pqrintewti a familiilor lui Merari era Yuriel, fiul lui Abihail. Ei tqbqrau kn partea de miazqnoapte a cortului.

  3:36 Kn paza wi grija fiilor lui Merari au dat: sckndurile cortului, drugii, stklpii wi picioarele lor, toate uneltele wi tot ce yine de ele;

  3:37 apoi stklpii curyii de jur kmprejur, picioarele lor, yqruwii lor wi funiile lor.

  3:38 Moise, Aaron wi fiii lui tqbqrau knaintea cortului, la rqsqrit, knaintea cortului kntklnirii, spre rqsqritul soarelui; ei aveau sq kndeplineascq la sfkntul locaw, tot ce fusese poruncit copiilor lui Israel; iar strqinul care se va apropia, sq fie pedepsit cu moartea.

  3:39 Toyi Leviyii a cqror numqrqtoare au fqcut -o Moise wi Aaron, dupq porunca Domnului, dupq familiile lor, toyi bqrbayii, dela vkrsta de o lunq kn sus, au fost douqzeci wi douq de mii.

  3:40 Domnul a zis lui Moise: ,,Fq numqrqtoarea tuturor kntkilor nqscuyi de parte bqrbqteascq dintre copiii lui Israel, dela vkrsta de o lunq kn sus, wi numqrq -i dupq numele lor.

  3:41 Sq iei pe Leviyi pentru Mine, Domnul, kn locul tuturor kntkilor nqscuyi din copiii lui Israel, wi vitele Leviyilor kn locul tuturor kntkilor nqscuyi din vitele copiilor lui Israel!``

  3:42 Moise a fqcut numqrqtoarea tuturor kntkilor nqscuyi dintre copiii lui Israel, dupq porunca pe care i -o dqduse Domnul.

  3:43 Toyi kntkii nqscuyi de parte bqrbqteascq, a cqror numqrqtoare au fqcut -o, numqrkndu-le numele, dela vkrsta de o lunq kn sus, au fost douqzeci wi douq de mii douq sute wapte zeci wi trei.

  3:44 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  3:45 ,,Ia pe Leviyi kn locul tuturor kntkilor nqscuyi din copiii lui Israel, wi vitele Leviyilor kn locul vitelor lor; wi Leviyii vor fi ai Mei. Eu sknt Domnul.

  3:46 Pentru rqscumpqrarea celor douq sute waptezeci wi trei, cari trec peste numqrul Leviyilor, dintre kntkii nqscuyi ai copiilor lui Israel,

  3:47 sq iei ckte cinci sicli de cap, dupq siclul sfkntului locaw, care este de douqzeci de ghere.

  3:48 Sq dai argintul acesta lui Aaron wi fiilor lui, pentru rqscumpqrarea celor ce trec peste numqrul Leviyilor.``

  3:49 Moise a luat argintul pentru rqscumpqrarea celor ce treceau peste numqrul celor rqscumpqrayi de Leviyi;

  3:50 a luat argintul kntkilor nqscuyi din copiii lui Israel: o mie trei sute wasezeci wi cinci de sicli, dupq siclul sfkntului locaw.

  3:51 Wi Moise a dat argintul de rqscumpqrare lui Aaron wi fiilor lui, dupq porunca Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск