?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 19:22
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR   |   VIDEO: BIB


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  19:22 , , ; .


  /
  וכל
  3605 אשׁר 834 יגע 5060 בו הטמא 2931 יטמא 2930 והנפשׁ 5315 הנגעת 5060 תטמא 2930 עד 5704 הערב׃ 6153

  19:22 , , , , , .  19:22
  , . .

  19:22 , , ; .  και
  2532 παντος 3956 ου 3739 3757 εαν 1437 αψηται 680 5672 αυτου 847 ο 3588 3739 ακαθαρτος 169 ακαθαρτον 169 εσται 2071 5704 και 2532 η 2228 1510 5753 3739 3588 ψυχη 5590 η 2228 1510 5753 3739 3588 απτομενη ακαθαρτος 169 εσται 2071 5704 εως 2193 εσπερας 2073
  Czech BKR
  19:22 ehokoli dotkl by se neist, neist bude; lovk tak, kter by se dotkl toho, neist bude a do veera.

  19:22 , ; , , .


  Croatian Bible

  19:22 ega se god neisti dotakne neka je neisto; a osoba koja se njega dotakne neka je neista do veeri."


  VERSE 	(22) - 

  Le 7:19 Hag 2:13  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

  God Rules.NET