Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1SAMUEL 30

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  30:1 Kad je David sa svojim ljudima trei dan stigao u Siklag, a to Amaleani bijahu navalili na Negeb i na Siklag; opljakali su Siklag i ognjem ga spalili.

  30:2 Zarobili su ene i sve koji su bili ondje, malo i veliko. Nisu ubili nikoga, nego su samo odveli roblje i otili svojim putem.

  30:3 Kad je, dakle, David sa svojim ljudima doao u grad, vidjee da je grad spaljen, a njihove ene, njihovi sinovi i njihove keri odvedeni u ropstvo.

  30:4 Tada David i ljudi koji bijahu s njim podigoe glas i plakahu dok im nije ponestalo snage za pla.

  30:5 I obje Davidove ene bijahu odvedene u ropstvo - Ahinoama Jizreelka i Abigajila, Nabalova ena iz Karmela.

  30:6 David se naao u velikoj nevolji jer su ljudi poeli govoriti da e ga kamenovati, budui da su svi bili ogoreni, svaki zbog svojih sinova i zbog svojih keri. Ali se David ohrabri u Jahvi, svome Bogu.

  30:7 David ree sveeniku Ebjataru, Ahimelekovu sinu: "Donesi mi ovamo opleak!" I Ebjatar donese Davidu opleak.

  30:8 Tada David upita Jahvu za savjet govorei: "Hou li u potjeru za onim razbojnicima i hou li ih stii?" A on mu odgovori: "Idi u potjeru jer e ih zacijelo stii i zarobljenike e izbaviti."

  30:9 I poe David sa est stotina ljudi koji bijahu s njim i dooe do potoka Besora.

  30:10 Odavde David sa etiri stotine ljudi nastavi potjeru, a ostadoe dvije stotine ljudi to bijahu tako umorni da nisu mogli prijei preko potoka Besora.

  30:11 U polju naioe na nekog Egipanina. Dovedoe ga k Davidu, dadoe mu kruha da jede i vode da pije.

  30:12 Dadoe mu grudu smokava i dva grozda suhoga groa. Kad je to pojeo, vratio mu se ivot, jer tri dana i tri noi ne bijae nita jeo i nita pio.

  30:13 Tada ga David upita: "iji si ti i odakle si?" A on odgovori: "Ja sam Egipanin, sluga jednog Amaleanina. Moj me gospodar ostavio jer sam se razbolio prije tri dana.

  30:14 Bili smo provalili u Negeb Keretski i Negeb Judejski, i u Negeb Kalebov, a Siklag smo zapalili ognjem."

  30:15 David ga upita: "Hoe li me odvesti k toj razbojnikoj drubi?" A on odgovori: "Zakuni mi se Bogom da me nee pogubiti i da me nee predati u ruke mome gospodaru, pa u te odvesti k njima!"

  30:16 On ga, dakle, odvede, i gle, oni se bijahu razasuli po svem onom kraju, jedui, pijui i slavei slavlje zbog svega velikog plijena to su ga oteli iz zemlje filistejske i iz zemlje Judine.

  30:17 I David ih poe biti i tukao ih je od zore do mraka, izvrujui na njima "herem", kleto unitenje. Nitko od njih nije izmakao, osim etiri stotine momaka, koji zajahae na deve i pobjegoe.

  30:18 Tako je David izbavio sve to su bili oteli Amaleani; i obje svoje ene izbavi David.

  30:19 I nita im nije nestalo, od najmanjih stvari do najveih, od plijena sve do sinova i keri, sve to im bijae oteto: sve je vratio David.

  30:20 Tada uzee sve ovce i goveda, dotjerae ih pred njega viui: "Ovo je plijen Davidov!"

  30:21 Kad je David doao k onim dvjema stotinama ljudi koji bijahu sustali te ne mogahu ii za Davidom i koje on bijae ostavio kod potoka Besora, izioe oni u susret Davidu i eti njegovoj: pribliivi se Davidu i eti, pozdravie ih.

  30:22 Tada progovorie svi zlobnici i nitarije izmeu ljudi koji su ili s Davidom i rekoe: "Budui da nisu ili s nama, ne dajmo im nita od plijena koji smo izbavili, nego samo svakome njegovu enu i njegovu djecu, neka ih povedu sa sobom i neka idu!"

  30:23 Ali David ree: "Ne inite tako, brao moja, poslije onoga to nam je dao Jahve: on nas je uvao i predao nam u ruke razbojniku drubu koja bijae izila protiv nas.

  30:24 Ta tko e vas posluati u tome? Jer kakav je dio onome koji ide u boj, takav je dio onome koji ostaje kod tovara. Jednak dio neka imaju svi."

  30:25 Tako ostade od onoga dana unapredak. David to uini uredbom i zakonom u Izraelu sve do dananjeg dana.

  30:26 Kad je David doao u Siklag, posla dio plijena starjeinama Jude, po pojedinim njihovim gradovima, s porukom: "Evo za vas dar od plijena Jahvinih neprijatelja!"

  30:27 Onima u Betulu, onima u Rami u Negebu i onima u Jatiru;

  30:28 onima u Aroeru, onima u Sifmotu i onima u Etemoi;

  30:29 onima u Karmelu, onima u jerahmeelskim gradovima i onima u kenijskim gradovima;

  30:30 onima u Hormi, onima u Bor Aanu i onima u Eteru;

  30:31 onima u Hebronu i u svim onima mjestima u koja je dolazio David sa svojim ljudima.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .